Projekt "Škola podporujúca zdravie"

Projekt "Škola podporujúca zdravie"

Do celoštátneho projektu sa škola oficiálne zapojila 1. septembra 1997. Cieľom je propagácia zdravého životného štýlu, správnej životosprávy, odbúranie stresu a zdravé životné prostredie.

Aktivity:

 • školské rozhlasové vysielanie
 • realizácia pitného režimu
 • predaj jogurtov firmy Danone cez veľké prestávky
 • prednášková činnosť (lekári, psychológovia)
 • zveľaďovanie medziľudských vzťahov
 • pozornosť sa venuje problémom týrania detí
 • evidencia žiakov s oslabeným zdravím
 • dodržiavanie hygieny v triedach
 • pobyt žiakov cez veľké prestávky na školskom dvore
 • zber zber papiera
 • Deň mlieka 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria30/a1-jpg164/