Projekt "Dajme im šancu"

Projekt "Dajme im šancu"

V priebehu mesiacov september 2009 – december 2009 sa žiaci našej školy zúčastnia na realizáciu projektu pod názvom Dajme im šancu ... alebo sebareflexiouk  zmene správania“, ktorý vypracovala Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi, zameraný na zvyšovanie vedomostí žiakov o trestnej zodpovednosti maloletých a mladistvých osôb.

 
V rámci projektu sa uskutoční 12 voľnočasových aktivít - besied, ktorých cieľom je informovať žiakov o činnosti mestskej polície, policajného zboru, prokuratúry, okresného súdu atď.

 

Aktivity majú informačnú a preventívnu funkciu.    
 

Projektu sa zúčastňuje 20 vybraných žiakov 7.,8.,9. ročníka, ktorí budú po realizácii projektu informovať ostatných žiakov o  získaných skúsenostiach a zážitkoch ako peer- aktivisti na škole.

 
Zodpovední za plynulú realizáciu projektu sú :
Za mestskú políciu : Bc. Pavol Jančík
Za ZŠ Hutnícka: Mgr. Zuzana Hronová
 
Projekt realizovaný Mestskou políciou.
 

V priebehu mesiacov september – december sa vybraní 20 žiaci našej školy 7., 8., 9. ročníka zúčastňovali aktivít realizovaných v rámci projektu Dajme im šancu, alebo sebareflexiou k zmene správania. Deti sa zúčastnili prednášky s prokurátorkou, navštívili Okresný súd, Okresný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad justičnej a kriminálnej polície. Všade im lektori porozprávali o práci v týchto inštitúciách. Veľmi zaujímavá bola návšteva  Reedukačného detského domova v Spišskom Hrhove. Vedomosti a skúsenosti získané v rámci projektu sa umocnili dvoma zážitkovými pobytmi na chatách v rekreačných oblastiach Mlynky a Plejsy. Na záver projektu deti dostali absolventský list a oprávnenie vykonávať prácu peer – aktivistu na našej škole.

 

Ďalšou etapou tohto projektu bude teda odovzdávanie svojich vedomostí deťom v rámci peer aktivít , ktoré si sami zorganizujú na pôde školy.