Projekt "Detský čin roka"

Projekt "Detský čin roka"

Anketa: Urobte dobrý skutok a dajte nám o ňom vedieť!

V marci sú vyzývaní žiaci základných škôl a osemročných gymnázií na celom Slovensku, aby napísali správu o svojom dobrom skutku. Dobrým skutkom je každý pravdivý detský čin, ktorý bol vykonaný s dobrým úmyslom a priniesol pozitívnu hodnotu. Nie sú to len veľké činy, ale aj každodenné drobné skutky. Všetky sú dôležité. Svoje dobré skutky môžu deti zaradiť do kategórií: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode a Dobrý nápad.

Žiaci našej školy sú zapojení do ankety Detský čin roka už niekoľko rokov. Každoročne sa zapájajú do hlasovania o najkrajší vykonaný skutok v rámci Slovenska v šiestych kategóriách. Každý hlas školáka predstavuje finančnú pomoc pre znevýhodnené deti, ich rodiny, detské domovy, sociálne zariadenia a pod. Prispieva sa na ich podporu v podobe domácich spotrebičov, ktoré venuje spoločnosť Whirlpool Slovakia. Zapojenie žiakov do projektu Detský čin roka je vyjadrením spolupatričnosti.

Projekt, ktorému sa venovali p. uč. Ing. E. Hovancová a S. Nováková z 8.B bol o pomoci niekomu, kto to veľmi potrebuje. Rozhodli sme sa navrhnúť ho do ankety, do kategórie: Dobrý nápad.


Žiaci a pedagogickí zamestnanci školy finančne prispeli na nákup krmiva opusteným zvieratám, vyzbierali 33, 24 €.  Za túto sumu zakúpili 50 kg krmiva.

Všetkým za to patrí úprimné:

 

Ďakujeme !

 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria41/a1-jpg182/ /album/fotogaleria41/a2-jpg185/