Projekt "Cena Embraco za ekológiu 5. ročník"

Projekt "Cena Embraco za ekológiu 5. ročník"

 

Spoločnosť Embraco Slovakia s.r.o. vyzvala už po piaty krát všetky základné školy v meste Spišská Nová Ves k vypracovaniu spoločného projektu „Cena Embraca za ekológiu“. Projekt mal byť zameraný na šetrenie energií. Zúčastnilo sa 9 základných škôl z okresu Spišská Nová Ves a 2 materské školy. 

Dňa 10. apríla bola ocenená aj naša škola s projektom „Najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje“ a to sumou 1750 €. Projekt je zameraný na šetrenie energii zo svetelných zdrojov, a peniaze z projektu budú použité na realizáciu výmeny svetelných zdrojov a doinštaláciu PIR senzorov na zachytenie pohybu do vybraných priestorov školy. Predovšetkým je však projekt zameraný na žiakov školy, ktorí budú prostredníctvom rôznych aktivít šíriť hlavnú myšlienku projektu: „ako šetriť energie“. Vytvorením energohliadok, ktoré budú kontrolovať stav zapnutých svetelných zdrojov, vyhľadávať informácie na internete týkajúce sa ekológie a vytvárať letáky či príspevky do školského časopisu, to všetko môže byť nesmiernym prínosom pre šírenie osvety o tom ako šetriť naše životné prostredie.

Ako sme splnili časový harmonogram?

V mesiaci apríl sa každoročne koná deň venovaný našej ZEMI. Dňa 22. apríla 2013 sme v modernom ponímaní tento deň oslávili aj my. Počas tohto dňa sme plnili aj úlohy z projektu „Zelená škola“ a „Cena Embraco za ekológiu“ zamerané na separáciu odpadu a šetrenie elektrickej energie v domácnostiach a v škole. Žiaci školy rozdávali letáčiky, ktoré sami vyrobili a informovali obyvateľov sídliska o spôsoboch šetrenia životného prostredia. Žiaci sa zároveň podieľali na čistení okolia školy, vyhodnotili literárnu a výtvarnú tvorbu vernisážou prác na tému „Zem – moja planéta“. Súčasťou aktivít bola aj kresba na chodník a vyvrcholením krásneho slnečného dňa bol pokus o slovenský rekord v stavbe „Korytnačky Karety“ s rozmermi 11,5m x 4,3m z vrchnákov plastových fliaš. Žiaci všetkých ročníkov druhého stupňa v rámci akcie „Dňa Zeme“ absolvovali krátky kurz. Pútavým a interaktívnym spôsobom sa dozvedeli o spôsoboch šetrenia elektrickej energie. E – kurzy ponúkli jednoduchý návod, pomocou ktorého mohli žiaci uvažovať o tom, čo je potrebné brať do úvahy pri výbere optimálneho zdroja svetla či tepla. Po absolvovaní celého e-learningového kurzu si stiahli aj výstup vo formáte PDF, ktorý si vytlačili a jednotlivým aktivitám sa venovali aj na ďalších vyučovacích hodinách. Obsahom kurzu bolo predovšetkým oboznámenie sa s energiou v našom bežnom živote, doma aj v škole. Všímali si načo všetko energiu spotrebúvame a pri ktorých aktivitách v domácnosti aj v škole sa jej spotrebuje najviac. Diskusiou skúšali nájsť spoločné riešenia ako túto spotrebu obmedziť a ako ju ušetriť. Zamerali sa aj na výhody a nevýhody rôznych foriem energie a v závere sa zamysleli nad tím či jej spotrebúvame veľa alebo málo, prečo je tomu tak a ak je potrebné, čo môžeme urobiť preto aby sme to zmenili. Súčasťou kurzu bola aj interaktívna prezentácia a možnostiach šetrenia energie v prostredí školy.Exteriér školy umožňuje používať solárne panely na ohrev vody. V triedach, PC učebniach, zborovni, kuchyni, na chodbách a sociálnych zariadeniach môžeme šetriť energiu tiež a to niekoľkými spôsobmi. Všetky alternatívy žiaci spoločne našli v tejto interaktívnej prezentácii.

Zo získaných peňazí z projektu boli zakúpené PIR senzory, časovače vypnutia – armatúry a LED žiarovky, ktoré nahradili klasické žiarovky v sociálnych priestoroch školy. V celkovom počte bolo vymenených 41 ks LED žiaroviek, 30 ks halogenových žiaroviekm, 40 ks PIR senzorov a 31 ks ČSV armatúr. 

V súčasnej dobe môžeme zhodnotiť účel projektu ako pozitívny pre dosahovanie cieľov, ktoré chce naša škola dosiahnuť v enviromentálnej výchove našich žiakov a verejnosti. Zámerom bolo a stále je, aby žiaci získavali návyky vedúce k šetreniu energie a tie prenášali aj do prostredia svojich domovov, oboznamovali so získanými informáciami aj svoje okolie a predovšetkým, aby sa šetrili náklady na osvetlenie priestorov školy. Žiaci 2. stupňa, naše „Svetlušky“, v priebehu školského roka kontrolujú stav osvetlenia a získané údaje spracovávajú do tabuliek na hodinách informatiky. Na hodinách informatickej výchovy, informatiky či fyziky vyhľadávajú dostupné informácie na webe o možnostiach šetrenia energie a životného prostredia a spracovávajú ich do zásad, ktoré sú informatívne pre ostatných žiakov. Formou besied a školského webu prezentujú svoje poznatky verejnosti a ostaným žiakom školy. Koncom kalendárneho roka 2014 a nasledujúcich rokov budú informatívne porovnávané náklady na energie školy a následne spracované žiakmi do prezenčnej podoby.

Dňa 11.12.2013 sme sa zúčastnili slávnostnej prezentácie úspešne realizovaných projektov 5. Ročníka „Cena Embraco za ekológiu“. Ciele, ktoré sa nám podarilo splniť, boli odprezentované prostredníctvom našej videonahrávky, teda relácie zameranej na aktivity realizované počas akcie “Deň Zeme”, ktorá zastrešovala aj realizáciu projektu “Najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje”.

Týmto chceme poďakovať spoločnosti Embraco Slovakia s.r.o. za možnosť zapojiť sa do projektu a samozrejme za finančnú odmenu, ktorú nám poskytla na realizáciu projektu, ktorým aj my chceme prispieť k ochrane nášho životného prostredia.

 

ĎAKUJEME

 

Pozrite si dokumenty k projektu "Cena Embraco za ekológiu 2013" vo formáte PDF : 
prezentácia projektu "Cena  Embraco za ekológiu 2013".pdf (671 Kb) stiahnuť
záverečná správa k projektu "Cena Embraco za ekológiu 2013" stiahnuť
prezentácia najúspešnejších projektov "Cena Embraco za ekológiu 2013" prezrieť
video záznam ZŠ, zhodnotenie projektu "Cena Embraco za ekológiu 2013" prezrieť

 

Fotogaléria: Prezentácia projektu

/album/fotogaleria-prezentacia-projektu/a1-jpg167/ /album/fotogaleria-prezentacia-projektu/a2-jpg139/ /album/fotogaleria-prezentacia-projektu/a3-jpg106/ /album/fotogaleria-prezentacia-projektu/a4-jpg89/ /album/fotogaleria-prezentacia-projektu/a5-jpg69/ /album/fotogaleria-prezentacia-projektu/a6-jpg78/ /album/fotogaleria-prezentacia-projektu/a7-jpg56/ /album/fotogaleria-prezentacia-projektu/a8-jpg34/ /album/fotogaleria-prezentacia-projektu/a9-jpg30/ /album/fotogaleria-prezentacia-projektu/a10-jpg24/

Fotogaléria:Vyhodnotenie realizácie projektu

/album/fotogaleria-vyhodnotenie-realizacie-projektu/a1-jpg169/ /album/fotogaleria-vyhodnotenie-realizacie-projektu/a2-jpg172/ /album/fotogaleria-vyhodnotenie-realizacie-projektu/a3-jpg138/ /album/fotogaleria-vyhodnotenie-realizacie-projektu/a4-jpg122/ /album/fotogaleria-vyhodnotenie-realizacie-projektu/a5-jpg4/ /album/fotogaleria-vyhodnotenie-realizacie-projektu/a6-jpg63/ /album/fotogaleria-vyhodnotenie-realizacie-projektu/a7-jpg44/