Projekt Naše mesto 2014 "Nech sa škola zelená..."

Projekt Naše mesto 2014 "Nech sa škola zelená..."
 
druhýkrát sa naša škola zapojila do dobrovoľníckeho projektu Naše mesto pod záštitou nadácie Pontis a to vypracovaním projektu "Nech sa škola zelená..."
Projekt "Naše mesto" každoročne zapája slovenské mestá a tisíce dobrovoľníkov z firiem z celého Slovenska za účelom vykonávania dobrovoľníckych aktivít a tak i skrášlenia okolia nášho mesta.
 
Náš projekt "Nech sa škola zelená..." bol úspešný a získali sme tak grant vo výške 239,00 euro. Škola spoluúčasťou prispela sumou 48,00 euro
 
Hlavnou aktivitou schváleného projektu bolo maľovanie brán a oplotenia areálu školy. Už minulý školský rok sme využili časť grantu z projektu "Skrášľujme si školu " na vymaľovanie oplotenia a brán školy v dĺžke približne 50 metrov.  Tohto roku sme v rámci "Dňa Zeme" investovali do farieb a namaľovali približne 20 metrov oplotenia a bránu. Dňa 14.6.2014 (sobota) v čase od 9:00 do 12:00 hodiny sme pokračovali v maľovaní vďaka našim dobrovoľníkom a podarilo sa tak zrenovovovať približne 40 metrov oplotenia.
 
 
Za vykonanú prácu čakala dobrovoľníkov odmena v podobe príjemnej spoločnosti, občerstvenia, bagety, trička s logom naše mesto, no v neposlednom rade radosť z dobre vykonanej práce.  
 
Veríme, že tento dobrovoľnícky projekt sa stal už tradíciou a tešime sa na ďalšie kolo v roku 2015.
 
Tento projekt by sa nerealizoval bez nadácie Pontis, garanta projektu a samozrejme našich dobrovoľníkov či zamestnancov. 
 
Vám všetkým patrí veľké ĎAKUJEME!!
 

Porfólio nadácie PONTIS

Neziskové organizácie majú podľa nás v demokratickej spoločnosti významnú úlohu. Sú nositeľmi pozitívnych zmien a umožňujú občanom zapájať sa do správy vecí verejných. Našou ambíciou je podporovať ich dlhodobú finančnú udržateľnosť, prispievať k ich inštitucionálnemu posilneniu a spolupodieľať sa na riešení otázok ich organizačného rozvoja. Sme presvedčení, že má význam rozširovať okruh záujemcov o ich činnosť a projekty. Na naplnenie týchto ambícií zameriavame náš fundraising. Neziskovým organizáciám ponúkame najmä: príležitosť zapojiť sa do programu, granty na podporu činnosti a inštitucionálneho rozvoja, konzultácie pri príprave projektov a fundraisingu, preklenovacie a samofinancujúce, účasť na našich a zverejňovanie získaných poznatkov, zvyšovanie povedomia firiem i verejnosti o poslaní, význame a aktivitách