Projekt "INFOVEK"

Projekt "INFOVEK"

Cieľom projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre uplatnenie sa v globálnej informačnej spoločnosti 3. tisícročia. Projekt sa opiera o tri piliere (hardvérový, edukačný a obsahový).


Realizačným princípom projektu Infovek je komplexný prístup v informatizácii školy. V rámci Otvorenej školy v projekte Infovek škola získala 6 počítačových zostáv a balík edukačných programov.

Učebňa Infoveku sa denne využíva vo vyučovacom procese aj v popoludňajšom čase na krúžkovú činnosť.