ŠPECIÁLNE TRIEDY ŽIAKOV S AUTIZMOM

V špeciálnych triedach pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi poruchami vzdelávame žiakov podľa Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. V školskom vzdelávacom programe sme využili dotáciu na posilnenie predmetu RKSaSZ - Rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností. Každý žiak postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Uplatňujeme špeciálno-pedagogické metódy a multisenzorický prístup.

Na dosiahnutie vytýčených cieľov využívame špeciálno-pedagogické metódy:

  • Viacnásobného opakovania informácie (opakovanie výslovnosti hlásky, grafické znázornenie).
  • Na vytvorenie pamäťovej stopy – nadmerné zvýraznenie informácie (tvaru písmen, odlíšenie konkrétneho písmena od iného).
  • Multisenzorické sprostredkovanie – prijímať informácie viacerými zmyslami (počuť zvukovú podobu hlásky, vymodelovať písmeno)
  • Metódu intenzívnej motivácie – vyvolať čo najžiadanejšiu motiváciu pre požadované aktivity (zanôtiť melódiu obľúbenej pesničky pomocou hlásky a alebo m).
  • Pozitívna psychická tonizácia – snaha o vytvorenie psychickej pohody – využívania inštrukčných médií, – nápisy, knihy, fotky, filmy, modely a i.
  • Špecifické prístupy: Využívané stratégie a programy náhradnej komunikácie - Program TEACCH, PECS - obrázkový výmenný systém, ABA terapia, BLISS- komunikačný systém, MAKATON - obrázkový systém, ktoré pomáhajú zlepšiť komunikáciu, vzťah - kontakt.
  • Žiaci sa zúčastňujú všetkých školských akcií a podujatí a taktiež navštevujú kultúrne a spoločenské podujatia spolu s ostatnými deťmi našej školy.

Akcie špeciálnych tried žiakov s autizmom:

Vysvedčenie je za nami (ŠPT - 2.C / 8.C)

Vysvedčenie je za nami (ŠPT - 2.C / 8.C)
Vysvedčenie je za nami... Vážime si každý a jeden úspech našich detí.. Nemáme známky, máme pozitívne hodnotenie.   Máme motiváciu urobiť ich život krajším...veselším...farebnejším a plným zážitkov.   Veríme, že časom, ktorý spolu trávime v radosti a smiechu, v ich srdciach...

ŠPT - 2.C a 8.C - korčuľovanie

ŠPT  - 2.C a 8.C - korčuľovanie
Prekrásne  prežitý deň, líca vymrznuté do červena, stále dobrá nálada. Január sa nesie v znamení zimných športov. V našich triedach sme si zvolili korčuľovanie.  Počasie nám praje ľadom a my si prajeme ešte veľa tak krásnych okamihov.  

Pokoj v duši, srdcia naplnené láskou...

Pokoj v duši, srdcia naplnené láskou, zdravie, bez ktorého je všetko ničím, stále dôvod na úsmev a všetkým deťom biele prázdniny..   Vám zo srdca prajú špeciálne triedy pre deti s autizmom zo Základnej školy Hutnícka 16.

Mikulášska nádielka v ŠPT

Mikulášska nádielka v ŠPT
Srdečná vďaka Mikulášovi, čertovi a anjelom za ich návštevu a prekvapenie v podobe balíčkov. Touto cestou chceme poďakovať našej škole-ZŠ Hutnícka a RRZ, za finančné prostriedky na vynovenie spoločných priestorov špeciálnych tried. Z týchto peňazí sme zakúpili nové žalúzie do priestorov chodby a...

Advent v ŠPT

Advent v ŠPT
Zažívame adventný čas plný obyčajno - neobyčajných okamihov, momentov blízkosti a radostí... Náš stromček svieti, pod ním, ako z rozprávky,  hrajú sa naše deti. Vence sme uvili, jemne ich po svojom, farebne zdobili. V pozadí tvorenia, hudba sa...

Uctenie si pamiatky zosnulých ŠPT

Uctenie si pamiatky zosnulých ŠPT
Uctenie si pamiatky zosnulých, zapálením sviečky s tichou spomienkou na tých ktorí nás opustili - október 2021.

Erasmus deň v ŠPT

Erasmus deň v ŠPT
15.10.2021 Erasmus deň  Aktívna účasť žiakov 2.C a 8.C na projekte - Kúsok zelene pre moju školu. Každý kúsok zelene, má pre nás význam. Každým kúskom zelene, tvoríme svet krajším. Sme vďační, že sme sa mohli pripojiť do tohto úžasného projektu a zasadiť do areálu našej školy kus zeme, kus...

Farby jesene v ŠPT

Farby jesene v ŠPT
Náplňou našej práce v špeciálnych triedach, je učenie a napredovanie v rámci výchovy a vzdelávania.   Veľmi dôležitou časťou, bez ktorej si nevieme predstaviť náš týždeň je: zážitok  - spoločne strávený čas - radosť - malé - veľké kroky vpred. Učíme sa v živote, pre...

Muzikmuzeum

Muzikmuzeum
Dňa 29.9.2021 sme v obci Spišský Hrhov navštívili múzeum hudobných nástrojov.  Nechali sme sa uniesť do interaktívneho sveta plného zvukov a tónov, prenesených z minulosti do súčasnosti.  Múzeum disponuje veľkým bohatstvom vo svete hudby, k dispozícii je až 400 hudobných nástrojov, z...

Ranné rituály s našimi deťmi v ŠPT

Ranné rituály s našimi deťmi v ŠPT
Ranné rituály s našimi deťmi v ŠPT: Hudba spája v jednote všetky deti bez rozdielu.    Rituály nám dávajú pocit istoty a bezpečia v každodennosti.   Naše deti to potrebujú.   Deň v našich triedach sa vždy začína spojením sa s hudbou a pohybom pri...

Aktualizované 2.12.2022

NÁŠ FACEBOOK...