Meniny má Aurel, zajtra Demeter. Srdečne blahoželáme.


Informatická výchova

 Informatická výchova je nový vyučovací predmet 1.stupňa základných škôl,v rámci štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1.
Na 1.stupni ZŠ sa budujú základy informatiky, preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova.

Poslaním vyučovania, informatickej výchovy, je viesť žiaka 1.stupňa ZŠ k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a údajmi v počítačových systémoch.

Vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov IKT s rešpektovaním právnych a etických zásad. Toto poslanie sa dá dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatická výchova a aplikovaním IKT vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských a pri riadení školy.

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných pojmov. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty. 

Odkazy na web pre vyučovanie inf. výchovy pre 1. stupeň ZŠ
1. https://www.andrea-ucitelka.tym.cz/informaticka_vychova.html
2.  https://aktovka.weblahko.sk/Pre-druhakov.html
3. https://www.zuzkaslep.unas.cz/informaticka_vychova.htm
4. https://vedkovo.webnode.sk/skola-hrou/informaticka-vychova/
5. https://www.janafugova.wbl.sk/
6. https://www.ucitelom.szm.com/informatika.htm

 

Anketa

Pomohla Vám táto stránka?

Celkový počet hlasov: 40

počítadlo.abz.cz

Anketa

Vaše hodiny informatickej výchovy sú zemarané na:

Celkový počet hlasov: 35