INFORMATICKÁ VÝCHOVA

UČÍME SA

 

PÍSAŤ

 

SURFOVAŤ PO INTERNETE A

 

SLUŠNE SA SPRÁVAŤ ZA PC

 

 Informatická výchova je nový vyučovací predmet 1.stupňa základných škôl, v rámci štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1.
Na 1.stupni ZŠ sa budujú základy informatiky, preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova.

Poslaním vyučovania, informatickej výchovy, je viesť žiaka 1.stupňa ZŠ k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a údajmi v počítačových systémoch.

 

Čo sa učíme ?

  1. pomenovať časti počítača a vedieť na čo slúžia
  2. pomenovať ďalšie prídavné zariadenia, ktoré možno pripojiť k PC
  3. poznávať a rešpektovať pravidlá slušného správania sa pri PC a na internete
  4. pracovať s oknami, teda maximalizovať, minimalizovať a zatvoriť dialogové okná programov
  5. písať písmenká v textovom editore, použivať dĺžne a mäkčene, vkladať symboly
  6. pracovaťs numerickou časťou klávesnice
  7. kresliť v grafickom programe, používanie nástrojov pečiatka, farby, presuň, vymaž, kopíruj...
  8. pracovať s internetom a internetovým prehliadačom, surfovať a vyhľadávať
  9. pracovať podľa návodov, postupov
  10. práca v algoritmami, baltik alebo základy Imagine

PRECVIČOVANIE PÍSANIA NA KLÁVESNICI

Typing Factory Typing Course Typing Challenge
spustiť level 1 spustiť  level 1 spustiť hru
spustiť level 2 spustiť level 2  
spustiť level 3 spustiť level 3  
  spustiť level 5  
  spustiť level 6  
  spustiť level 7  
  spustiť level 8  
  spustiť level 9  
  spustiť level 10  
Nummpad Kennys  Typing speed test Typing Adventure 
spustiť hru spustiť hru spustiť level 1
    spustiť level 2
[zdroj: www.learninggamesforkids.com/keyboarding_games.html]