Matematika

Na tejto stránke sa nachádzajú súbory so zbierkami domácich úloh a písomných prác z predmetu matematika pre 1. 2. 3. ročník ZŠ. Formáty súborov sú tabuľkové teda je potrebné mať nainštalovaný program MS Excel 2003 a vyššie a MS Word 2003 a vyšsie.  Zošity aplikácie excel v niektorých prípadoch obsahujú viac listov, resp. viac strán.

Heslo pre otvorenie súborov je : pocitadlo

  Matematika pre 1. ročník ZŠ    
1. Príklady na sčítanie a odčítanie do 5 42 Kb stiahnuť
2. Príklady na sčítanie a odčítanie do 6 17 Kb stiahnuť
3. Príklady na sčítanie a odčítanie do 10 131 Kb stiahnuť
4. Príklady na sčítanie a odčítanie do 20 790 Kb stiahnuť
5. Príklady na sčítanie a odčítanie do 20 192 Kb stiahnuť
6. Pomôcky pre výuku matematiky (farebné čislice so zvieratkami) 187 Kb stiahnuť
7. Pomôcky pre výuku matematiky (kartičky číslice) 14 Kb stiahnuť
8. Pomôcky pre výuku matematiky (mince) 25 Kb stiahnuť
9. Pomôcky pre výuku matematiky (pracovné listy) 162 Kb  stiahnuť 
  Matematika pre 2. ročník ZŠ    
1. Pr. na komplexné zopakovanie učiva z 1. ročníka 340 Kb stiahnuť
2. Pr. na sčítanie a odčítanie do 100 bez prechodu cez 10-tku   stiahnuť
3. Pr. na sčítanie a odčítanie do 100 bez prechodu cez 10-tku   stiahnuť
4. Pr. na sčítanie a odčítanie do 100 bez prechodu cez 10-tku   stiahnuť
5. Pr. na sčítanie, odčítanie, násobenie do 100 bez prechodu cez 10   stiahnuť
6. Pr. na sčítanie a odčítanie do 100 s  prechodom cez 10-tku   stiahnuť
7. Pr.na sčítanie a odčítanie do 100 s  prechodom cez 10-tku do 20   stiahnuť
8. Pr. na sčítanie, odčítanie, násobenie do 100 s  prechodom cez 10   stiahnuť
9. Príklady na sčítanie a odčítanie do 20 s  prechodom cez 10-tku   stiahnuť
10. Príklady na precvičovanie násobenia a delenia   stiahnuť
11. Komplexné opakovanie učiva 2. ročníka   stiahnuť
12. Komplexné opakovanie učiva 2. ročníka   stiahnuť
13. Komplexné opakovanie učiva 2. ročníka   stiahnuť
  Matematika pre 3. ročník ZŠ  
1. Príklady z geometrie a algebry (sčítanie, odčítanie, premena jednotiek, úsečky) stiahnuť

 

Zaujímavé www stránky:

GOBLMAT https://www.goblmat.eu
Už je to takmer presne rok, čo bol naposledy aktualizovaný obsah tejto webovej stránky z matematiky pre II. stupeň základných škôl. Počas posledného roka bola kladená pozornosť hlavne úpravam a opravám v riešeniach príkladov a najmä vo formuláciach nápovedy k jednotlivým krokom riešení. Pritom bolo zohľadnených aj mnoho pripomienok a námetov z radov učitelov. Pribudlo tiež niekoľko nových príkladov a kombinatoriky, štatistiky a pravdepodobnosti (učivo by tak malo byť kompletné). V súčasnosti je na stránke už okolo 1100 riešených príkladov.
 

Táto www stránka môže pomôcť žiakom hlavne pri riešení domácich úloh a pri samostatnej príprave na vyučovanie. Može tiež pomôcť pri opakovaní učiva alebo pri samoštúdiu, ak žiak vymešká niekolko hodin matematiky. Tiež môže žiakom priblížiť a objasniť rôzne postupy riešenia úloh daného typu.

Anketa

Páči sa Vám táto stránka?

Celkový počet hlasov: 51