MATEMATIKA

PRÍSPEVKY UČITEĽOV MATEMATIKY

5. ROČNÍK
1. Opakovanie pred vstupnou previerkou časť 1. stiahnuť
 
2. Opakovanie pred vstupnou previerkou časť 2. stiahnuť
3. Opakovanie pred vstupnou previerkou časť 3. stiahnuť
4. Opakovanie pred vstupnou previerkou časť 4. stiahnuť
5. Pisomne nasobenie a delenie časť 1. stiahnuť
6. Násobenie čísel stiahnuť
7. Písomne násobenie a delenie časť 2. stiahnuť
8. Sčítanie a odčítanie celých čísel stiahnuť
9. Opakovanie pred polročnou písomnou prácou 1. časť stiahnuť
10. Opakovanie pred polročnou písomnou prácou 2. časť  stiahnuť 
Aktualizované 15.1.2020
Pripravila p. u. Jasenčáková 
6. ROČNÍK
1. Opakovanie pred vstupnou previerkou časť 1.  stiahnuť

 
2. Poradie počtových výkonov a zátvorky stiahnuť
3. Opakovanie pred vstupnou previerkou časť 2. stiahnuť
4. Násobok a deliteľ čísla stiahnuť
5. Sčítanie a odčítenia uhlov stiahnuť
6. Uhly opakovanie stiahnuť
7. Čítanie a zápis desatinných čísel stiahnuť
8. Zaokrúľovanie desatinných a celých čísel stiahnuť
9. Počtové operácie s celými číslami stiahnuť
10.  Desatinné čísla stiahnuť
11. Kritéria deliteľnosti stiahnuť
12. Opakovanie pred polročnou písomnou prácou stiahnuť
Aktualizované 16.1.2020
Pripravila p. u. Jasenčáková 
8. ROČNÍK
1.  Absolútna hodnota čísla  stiahnuť
 
2. Počtové operácie s celými číslami stiahnuť
3. Delenie celých čísel stiahnuť
4. Opakovanie pred vstupnou písomnou prácou stiahnuť
5. Číselné množiny úvod stiahnuť
6. Počítanie s celými číslami stiahnuť
7. Počítanie s celými číslami a obsolútnou hodnotou stiahnuť
8.  Slovné úlohy s celými číslami a rovnobežník stiahnuť
9. Opakovanie pred polročnou písomnou prácou 1. časť stiahnuť
10. Opakovanie pred polročnou písomnou prácou 2. časť stiahnuť
11. Opakovanie pred polročnou písomnou prácou 3. časť  stiahnuť 
Aktualizované 15.1.2020
Pripravila p. uč. Jasenčáková
FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ
1. Odvodová povinnosť  stiahnuť  
2. Vyplatné pásky vzor stiahnuť
 
3. Mzda zamestnanca úloha 1. stiahnuť
4. Mzda zamestnanca úloha 2. stiahnuť
5. Mzda zamestnanca úloha 3.  stiahnuť 
6. Základné pojmy z finančnej gramotnosti - tajnička stiahnuť
7. Základné pojmy z finančnej gramotnosti - nápoveda stiahnuť
Aktualizované 9.3.2020
Pripravila p. uč. Jasenčáková

 

Zaujímavé www stránky:

GOBLMAT https://www.goblmat.eu
 

Táto www stránka môže pomôcť žiakom hlavne pri riešení domácich úloh a pri samostatnej príprave na vyučovanie. Može tiež pomôcť pri opakovaní učiva alebo pri samoštúdiu, ak žiak vymešká niekolko hodin matematiky. Tiež môže žiakom priblížiť a objasniť rôzne postupy riešenia úloh daného typu.