Fyzika

Stiahnite si učebnicu Fyziky pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 

 

Stiahnuť učebnicu v PDF formáte

(veľkosť súboru 80 Mb)

 

Vyskúšajte si pokusy a experimenty aspoň virtuálnou formou. Vyberte si predmet a potom už len pokračujte kliknutím na odkaz spusti experiment.
 

Želám príjemnú zábavu a mnoho nových poznatkov.


Vyskúšajte si vzdialený virtuálny  experiment:

1. Regulácia vodnej hladiny  spusti experiment návod zadanie
2. Meteorologická stanica v Prahe spusti experiment návod zadanie
3. Elektromagnetická indukcia spusti experiment návod zadanie
4. Vlastné a vynútené kmity spusti experiment návod zadanie
5. Ohyb elektromagnetického žiarenia spusti experiment návod zadanie
6. Premena slnečnej energie spusti experiment návod zadanie
7. Heisenbergov princíp neurčitosti spusti experiment návod zadanie

 

Vyskúšajte si simulácie:

1. Rádioaktívny rozpad a alfa žiarenie spusti simuláciu  
2. Vzájomná interakcia spusti simuláciu  
3. Balón a statická elektrina spusti simuláciu  
4. Balón a vztlak spusti simuláciu  
5. Obvod s batériou a rezistorom spusti simuláciu  
6. Štruktúra hladín spusti simuláciu   
7. Napätie batérie spusti simuláciu  
8. Lom svetla spusti simuláciu   
9. Rádioaktívny rozpad a beta žiarenie spusti simuláciu  
10. Žiarenie čierneho telesa spusti simuláciu  
11. Kvantové viazané stavy spusti simuláciu   
12. Stavba atómu spusti simuláciu  
13. Vztlak spusti simuláciu  
14. Kondenzátor spusti simuláciu  
15. Elektrické pole nábojov spusti simuláciu   
16. Stavebnica elektrických obvodov spusti simuláciu  
17. Stavebnica elektrických obvodov -
      jednosmerný prúd
spusti simuláciu   
18. Laboratórium zrážok spusti simuláciu  
19. Farebné videnie spusti simuláciu  
20. Vodivosť spusti simuláciu  
21. Dvojitá vlna a kovalentná väzba spusti simuláciu  
22. Davissonov - Germerov experiment spusti simuláciu  
23. Hustota spusti simuláciu  
24. Neónové svetlá a ostatné výbojky spusti simuláciu  
25. Náboje v elektrickom poli spusti simuláciu  
26. Elektrický hokej spusti simuláciu  
27. Energia a skejt park spusti simuláciu  
28. Faradayove magnetické laboratórium spusti simuláciu  
29. Faradayov zákon spusti simuláciu  
30. Sily a pohyb spusti simuláciu  
31. Fourier - tvorenie vĺn spusti simuláciu  
32. Trenie spusti simuláciu  
33. Vlastnosti plynu spusti simuláciu  

 

Potrebné je mať v internetovom prehliadači nainštalované Java Runtime Environment 6.0.