Týždeň boja proti nelátkovým závislostiam 2018

Týždeň boja proti nelátkovým závislostiam 2018

V dňoch od 12.2. -16.2. 2018 sa v škole uskutočnili tematické aktivity v rámci Týždňa boja proti nelátkovým závislostiam. Pre žiakov VI. až IX. ročníka boli pripravené workshopy v rámci triednických hodín a hodín občianskej výchovy na ktorých sa žiaci dozvedeli:

  •  čo sú nelátkové závislosti
  •  ako vznikajú
  •  ako im predchádzať
  •  ako bezpečne využívať IKT.
  •  Zumba - tanec

Hovorili sme aj o kyberšikane, ako sa proti nej brániť, čo robiť, aby nevznikla. Žiakov zaujal portál www e-deti.sk, na ktorých sú užitočné videá, ktoré ilustrujú jednotlivé pravidlá správania sa na internete.

Rozlišovali sme vlastnosti skutočných a virtuálnych priateľov. Rozmýšľali sme o tom, ako pomôcť spolužiakovi závislému na PC. Stanovili sme základné pravidlá, ktoré máme dodržiavať, aby sme sa nestali otrokom sociálnych sietí, počítačových hier a ďalších aplikácií.  Deti získali množstvo užitočných informácií.

Anketa

Páčili sa ti aktivity?

Celkový počet hlasov: 35

Fotogaléria:

/album/fotogaleria223/a1-jpg108/ /album/fotogaleria223/a2-jpg110/ /album/fotogaleria223/a3-jpg82/

Fotogaléria: Zumba - tanec

/album/fotogaleria-zumba-tanec/a1-jpg331/ /album/fotogaleria-zumba-tanec/a2-jpg206/ /album/fotogaleria-zumba-tanec/a3-jpg163/