Týždeň boja proti drogám 2016

Týždeň boja proti drogám 2016
WORKSHOPY PRE ŽIAKOV SIEDMEHO ROČNÍKA

Od 7.11. do 11.11. sa v škole uskutočnil tradičný týždeň boja proti drogám. V rámci protidrogovej prevencie s deťmi pracujeme v triednych kolektívoch spolu s vyškolenými peer aktivistkami z IX.B. Tie si pripravili workshopy pre žiakov 7. ročníkov, ktoré sa uskutočnili na triednických hodinách.  

Žiaci sa oboznámili s rizikami legálnych drog, boli poučení o aktívnom trávení voľného času, rozprávali sme sa o fyzickej či psychickej závislosti. Cieľom workshopov je vytvárať negatívny postoj žiakov k predčasnému užívaniu legálnych drog.

PROJEKT HOVORME O JEDLE

V rámci triednických hodín mali žiaci siedmeho až deviateho ročníka anonymne napísať svoje skúsenosti s drogami (legálnymi či nelegálnymi). Deti úprimne vypovedali svoje vlastné skúsenosti, prípadne v listoch popisovali svoju vlastnú cestu a svoje vlastné postoje. Na druhú stranu listu im boli odpísané rady a povzbudenia, ktoré ich majú naviesť na správnu cestu mladosťou.

MANDALA VĎAČNOSTI

Na treťom poschodí a v triedach sme kreslili mandalu vďačnosti. Cieľom  aktivity bolo uvedomiť si, aké šťastie máme, že žijeme v mieri, že máme vedľa seba svojich blízkych, svojich priateľov, učiteľov, spolužiakov.  Nad mandalou sa žiaci zamysleli a písali slová vďaky rodičom, priateľom, učiteľom atď.

 

 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria141/a1-jpg153/ WORKSHOPY PRE ŽIAKOV SIEDMEHO ROČNÍKA /album/fotogaleria141/a2-jpg162/ MANDALA VĎAČNOSTI /album/fotogaleria141/a3-jpg123/ MANDALA VĎAČNOSTI /album/fotogaleria141/a4-jpg104/ MANDALA VĎAČNOSTI /album/fotogaleria141/a5-jpg81/ MANDALA VĎAČNOSTI

Anketa

Páčili sa ti aktivity pripravené v akcii Týždeň boja proti drogám?

Celkový počet hlasov: 66