Deň narcisov 2023

Deň narcisov 2023

Nádorové ochorenia patria v súčasnosti na Slovensku medzi druhú najčastejšiu príčinu úmrtí a počet onkologických pacientov u nás žiaľ každoročne stúpa. 20. apríla sa v uliciach miest a obcí na celom Slovensku uskutočnila finančná zbierka „Deň narcisov“, ktorú organizuje každoročne o.z. Liga proti rakovine. Cieľom občianskeho združenia je pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym. Aj tento rok sa naša škola pripojila ako spoluorganizátor k tejto verejnej zbierke a naše tri tímy dobrovoľníkov oslovovali Novovešťanov v centre mesta, na sídlisku Západ ale aj v škole. 798,11 € je čiastka, ktorú sa nám vďaka Vám podarilo vyzbierať a ktorá veríme, pomôže chorým ľuďom na Slovensku získať to najvzácnejšie – zdravie. ĎAKUJEME

 Mgr. Patrícia Geciová – sociálna pedagogička ZŠ