Spolupráca s Centrom poradenstva a prevencie v SNV 2023

Spolupráca s Centrom poradenstva a prevencie v SNV 2023

Celý školský rok sa venujeme na našej škole preventívnym aktivitám zameraným na predchádzanie rizikového správania resp. sociálno-patologických javov v školskom prostredí. V rámci primárnej prevencie oslovujeme aj odborné inštitúcie, medzi ktoré patrí aj Centrum poradenstva a prevencie v SNV. Aj tento rok sme v spolupráci s CPP uskutočnili pre našich žiakov zážitkové besedy na témy: „Postoje k drogám“ pre žiakov 8. ročníka pod vedením p. psychologičky Mgr. K. Počubayovej a pre žiakov 9. ročníka besedu pod názvom „Obchodovanie s ľuďmi“ pod odborným vedením p. sociálnej pedagogičky Mgr. G. Laučekovej z CPP v SNV. Spätná väzba od žiakov bola veľmi pozitívna a my veríme, že informácie, ktoré sa dozvedeli na besedách, budú prínosom pre ich životné rozhodnutia.

Mgr. Patrícia Geciová - sociálna pedagogička ZŠ

 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-spolupraca-s-centrom-poradenstva-a-prevencie-v-snv-2023/1-jpg41/ /album/fotogaleria-spolupraca-s-centrom-poradenstva-a-prevencie-v-snv-2023/2-jpg41/ /album/fotogaleria-spolupraca-s-centrom-poradenstva-a-prevencie-v-snv-2023/3-jpg41/ /album/fotogaleria-spolupraca-s-centrom-poradenstva-a-prevencie-v-snv-2023/4-jpg40/