Týždeň boja proti drogám

Týždeň boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň sa v ZŠ Hutnícka niesol v znamení boja proti drogám.

Sociálne pedagogičky a psychológ z  CPPPaP spolu s peeraktivistami tejto ZŠ odštartovali aktivity diskusiami o závislostiach v triedach siedmeho ročníka. V nemalej miere sa venovali aj problému závislosti na počítačových hrách

Peeraktivisti ďalej pokračovali zážitkovými technikami u šiestakov. Ostatní žiaci druhého stupňa výtvarne a literárne stvárnili svoj postoj k drogám plagátovou formou. 

Sprievodnou aktivitou bol tradičný športový turnaj  v stolnom tenise pre žiakov druhého stupňa. Pestrými aktivitami  sme žiakom sprostredkovali potrebné informácie o tejto problematike,  pripomenuli dôležitosť zdravého životného štýlu a podporili negatívny postoj k užívaniu akýchkoľvek drog.

Anketa

Páčili sa ti aktivity?

Celkový počet hlasov: 42

počítadlo.abz.cz