ZIPPYHO KAMARÁTI

ZIPPYHO KAMARÁTI

V našej základnej škole od septembra prebieha medzinárodný preventívny program pod názvom ZIPPYHO KAMARÁTI

Program je určený pre primárne a predprimárne vzdelávanie (deti vo veku 5 −7 rokov) a bol vytvorený s cieľom naučiť deti lepšie chápať a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy, ktoré im pomáhajú spracovávať rôzne sociálne situácie, zvládať problematické a záťažové situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi, apod. 

Vytvorený bol britskou organizáciou Partnership for Children, v súčasnosti prebieha v takmer tridsiatich krajinách sveta a v roku 2014 ním prešlo presne milión detí. Pod záštitou Ligy za duševné zdravie je tento projekt od roku 2013 realizovaný aj na Slovensku. 

Program prebieha na hodine etickej výchovy v 1.a 2. ročníku a v 1. A.  Na hodine etiky ho vedie p. uč. Hronská a v 1. A p. uč. Hronová. Deti už prešli prvým modulom pod názvom POCITY a druhým pod názvom KOMUNIKÁCIA. Celkovo majú deti absolvovať šesť modulov. V súčasnosti prebieha tretí modul VYTVÁRANIE A STRATA PRIATEĽSTIEV.

Deti sa prostredníctvom príbehov ich rovesníkov – prváčikov Tigyho a Leely identifikujú so svojimi pocitmi v škole, v rodine, pri kamarátskych kontaktoch. Poznávajú, že majú podobné problémy ako  hrdinovia z príbehov a snažia sa spoločnými silami ich riešiť.

Využívame role – playing, rozhovory, kresby, vytvárame pravidlá, ako reagovať v jednotlivých situáciách. Vo všetkom nám pomáha maskot celého programu  - lúčny koník Zippy.

Anketa

Páčili sa ti aktivity?

Celkový počet hlasov: 69

Fotogaléria:

/album/fotogaleria149/a1-jpg194/ /album/fotogaleria149/a2-jpg209/ /album/fotogaleria149/a3-jpg169/ /album/fotogaleria149/a4-jpg149/ /album/fotogaleria149/a5-jpg163/ /album/fotogaleria149/a6-jpg77/ /album/fotogaleria149/a7-jpg64/