Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých 2023

Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých 2023

Trestná činnosť páchaná mládežou patrí medzi nebezpečné spoločenské javy a má na Slovensku v súčasnosti stúpajúcu tendenciu. Mladiství predstavujú osobitnú kategóriu, ktorá sa prejavuje predovšetkým nedostatkom životných skúseností, schopnosti správne hodnotiť životné situácie a sklonom k napodobňovaniu negatívneho správania dospelých. Pretože niektorí naši žiaci už dovŕšili hranicu 14. rokov a sú trestnoprávne zodpovední, pozvali sme v piatok 12.5. do našej školy sociálne kurátorky z ÚPSVaR v SNV. Tie oboznámili žiakov 7., 8. a 9. ročníkov s pojmami ako mladistvý, priestupok, trestný čin atď. Na príkladoch z praxe im ukázali, ako ľahko sa mladý človek môže dostať do problémov. Veríme, že naši žiaci sa s celkovou labilitou obdobia dospievania správne popasujú a budú dostatočne pripravení správne zhodnotiť negatívne životné situácie, ktorým sa nevyhne nikto z nás.

Mgr. Patrícia Geciová – sociálna pedagogička ZŠ

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-trestnopravna-zodpovednost-mladistvych/1-jpg39/ /album/fotogaleria-trestnopravna-zodpovednost-mladistvych/2-jpg39/ /album/fotogaleria-trestnopravna-zodpovednost-mladistvych/3-jpg39/ /album/fotogaleria-trestnopravna-zodpovednost-mladistvych/4-jpg38/ /album/fotogaleria-trestnopravna-zodpovednost-mladistvych/5-jpg36/