Šikanovanie a kyberšikanovanie 2023

Šikanovanie a kyberšikanovanie 2023

Šikanovanie a kyberšikanovanie patria medzi najzávažnejšie negatívne javy, s ktorými sa v súčasnej dobe stretávame. Výskumy potvrdzujú jeho narastajúci výskyt, znižovanie vekovej hranice agresorov a obetí šikanovania, zvýšenú brutalitu a aj rafinovanosť útokov. Aby sme zabránili vzniku šikanovania a kyberšikanovania v školskom prostredí, resp. minimalizovali jeho výskyt v škole, pozvali sme vo štvrtok 18.5. na besedy preventistku z Odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR. Prednášajúca oboznámila žiakov 6., 7. a 8. ročníkov s pojmami šikanovanie a kyberšikanovanie, znakmi, prejavmi, následkami a možnosťami riešenia a kompetentnými osobami, na ktoré sa môžu žiaci v prípade problémov súvisiacich so šikanovaním obrátiť. Rozprávanie ilustrovali aj príklady z praxe, s ktorými sa v rámci pôsobenia v Informačnej kancelárii pre obete trestných činov v Košiciach stretla. Ako vo všeobecnosti platí: „Lepšou stratégiou je nejakému neprijateľnému správaniu predchádzať ako ho potom s ťažkosťami minimalizovať alebo odstraňovať.“ A o to sa snažíme v rámci primárnej prevencie na našej škole po celý školský rok.

 

Mgr. Patrícia Geciová – sociálna pedagogička ZŠ

 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-sikanovanie-a-kybersikanovanie-2023/1-jpg40/ /album/fotogaleria-sikanovanie-a-kybersikanovanie-2023/2-jpg40/ /album/fotogaleria-sikanovanie-a-kybersikanovanie-2023/3-jpg40/ /album/fotogaleria-sikanovanie-a-kybersikanovanie-2023/4-jpg39/ /album/fotogaleria-sikanovanie-a-kybersikanovanie-2023/5-jpg37/