Prednáška pre žiakov 8. ročníkov 2019 [20.9.2019, 3.10.2019]

Prednáška pre žiakov 8. ročníkov 2019 [20.9.2019, 3.10.2019]

20. septembra 2019 sa vrámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov uskutočnila prednáška pre žiakov 8. ročníkov na tému: Nadmerné užívanie Internetu u detí a mládeže, online závislosti. Prednášajúcou bola PhDr. Dáša Toporcerová, PhD.

3. 10. 2019 sa žiaci 5. A a 5. B triedy zúčastnili besedy na tému: Ako sa racionálne učiť. Beseda bola realizovaná v spolupráci s CPPPaP, Spišská Nová Ves. Jej obsahom boli rady pre efektívne učenie sa – motivácia, pozornosť a poriadok v učení.
 

Anketa

Páčila sa ti prednáška?

Celkový počet hlasov: 77