Bubnovačka 2022

Bubnovačka 2022

Piatok 18.11.2022 sme sa už po tretíkrát pripojili k deťom na celom Slovensku a zabubnovali sme na školskom ihrisku za právo detí na život bez násilia. Hlavnou myšlienkou podujatia Bubnovačka 2022 je: „Bubnujeme, aby bolo detský hlas lepšie počuť.“ 

Počas tretej vyučovacej hodiny sme pre žiakov pripravili rôzne aktivity na danú tému. Boli pripravené prezentácie, besedovalo sa o danej problematike, žiaci si vytvorili triedne plagáty, aktivity prebiehali aj v ŠKD. O 10,30 hod. sme sa všetci stretli na ihrisku našej školy a urobili sme poriadny hluk, aby sa náš hlas niesol do ďaleka a upozornil na to, že každé dieťa má právo na šťastný život, plný lásky a porozumenia.

Ako daný deň prebiehal, si môžete pozrieť v školskom videozázname a reportáži TV Redutahttps://www.snv.sk/archiv/?video=221121-2

Mgr. Patrícia Geciová – sociálny pedagóg ZŠ