Zážitkové besedy

Tento rok nám situácia umožnila v priebehu školského roka realizovať v spolupráci s CPPPaP SNV preventívne zážitkové besedy zamerané na negatívne javy dnešnej doby. Žiakom 5. roč. sme sa snažili pomôcť s prechodom na druhý stupeň besedou „Ako sa racionálne učiť“, žiakov 6. a 7. roč. sme oboznamovali s nebezpečenstvom šikany a kyberšikany – ich dôsledkami a možnosťami nahlásenia. Besedu pod názvom „Postoje k drogám“ sme realizovali v 8. ročníkoch. Naši deviataci sa zamerali na besede „Obchodovanie s ľuďmi“ na vážne porušovanie ľudských práv obetí tejto organizovanej trestnej činnosti. Naše poďakovanie patrí p. psychologičke Mgr. K. Počubayovej a p. sociálnej pedagogičke Mgr. G. Laučekovej z CPPPaP SNV, ktoré preventívne zážitkové besedy viedli. Dúfame, že žiaci našej školy budú vedieť rozoznať a čeliť nebezpečenstvám, s ktorými sa v živote stretnú.

 

Mgr. Patrícia Geciová – sociálny pedagóg ZŠ

 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-zazitkove-besedy/1-gif32/ /album/fotogaleria-zazitkove-besedy/2-gif35/ /album/fotogaleria-zazitkove-besedy/3-gif32/ /album/fotogaleria-zazitkove-besedy/4-gif30/ /album/fotogaleria-zazitkove-besedy/5-gif23/