Drogy tie nie sú pre mňa 2017

Drogy tie nie sú pre mňa 2017

PROJEKT PROTIDROGOVEJ PREVENCIE
DROGY? TIE NIE SÚ PRE MŇA


1. ČASŤ – TANEČNÉ TRÉNINGY PRE ŽIAKOV 6. A 7. ROČNÍKA
V školskom roku 2017/2018 vypracovalo Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s Úradom vlády v rámci prevencie kriminality projekt pod názvom „Drogy? Tie nie sú pre mňa.“ Projekt sa uskutočňuje na siedmich základných školách v meste Spišská Nová Ves.

 

V rámci realizácie 1. časti tohto projektu sme 20. a 23. 10. 2017 v našej škole privítali tanečníkov z tanečnej skupiny BDS crew pod vedením jej lídra Martina Kapustu. Cieľom stretnutia bolo motivovať žiakov 6. a 7. ročníka k aktívnemu životnému štýlu bez drog. Na dvoch vyučovacích hodinách žiakom ukázali základné tanečné kroky a nacvičili s nimi krátku zostavu.

Zámer tanečníkov sa podaril, na hodinách vytvorili výbornú atmosféru.  Žiaci po hodinách tancovali aj na chodbách školy a majú veľký záujem zúčastniť sa súťaže družstiev základných škôl, ktorá sa uskutoční 23.11. 2017 v športovej hale v Spišskej Novej Vsi.

 

2. ČASŤ – PREDNÁŠKY A DISKUSIE O DROGOVEJ PROBLEMATIKE PRE ŽIAKOV  6. A 7. ROČNÍKA

V treťom novembrovom týždni našu školu navštívil preventívny pracovník Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi Bc. Pavol  Jančík.
Pútavou formou deťom ukázal tzv. protidrogový kufrík. Deti sa mali možnosť zoznámiť s najčastejšie zneužívanými omamnými látkami, pán Jančík žiakom zanietene porozprával o prípadoch z praxe, v ktorých boli prítomné aj deti pod vplyvom alkoholu či iných drog. Čerešničkou na torte boli okuliare, ktoré simulujú stav opitosti a deti si tak mohli vyskúšať, ako sa mení naše vedomie po užití alkoholu.

Ďalším vzácnym hosťom v rámci realizovaného tematického týždňa bol Peter Lang, preventívny pracovník Policajného zboru.
Deti  boli na besede s ním oboznámené s najčastejšími priestupkami a trestnými činmi, ktoré sú páchané pod vplyvom drog. Ďalej deťom priblížil sankcie, ktoré hrozia pri porušeniach zákona.

Poslednou aktivitou v rámci týždňa bol workshop žiakov s peeraktivistami z OZ Mladí  ľudia a život.
Dvaja mladí  stredoškoláci z Gymnázia na Javorovej ulici, ktorí pracujú pre OZ Mladí ľudia a život zábavnou formou diskutovali  s našimi žiakmi na tému efektívne trávenie voľného času a hovorili o príčinách vzniku drogových závislostí.

Fotogaléria:

/album/fotogaleria221/a1-jpg102/ /album/fotogaleria221/a2-jpg104/