RIEŠENIE PRÍKLADOV V IMAGINE LOGO

Správne riešenie príkladov v programovaní v detskom programovacom jazyku Imagine logo:

 

Použitie vnoreného príkazu opakuj v procedúre:  
zadania z domácej úlohy
 stiahnuť
riešenie príkladu nebo  stiahnuť  stiahnuť
riešenie príkladu luka stiahnuť
stiahnuť
riešenie príkladu auto stiahnuť
 stiahnuť 

 

Google