PROGRAMOVANIE V IMAGINE LOGO

Milí žiaci,
 
na hodinách informatiky pracujeme s programom Imagine logo. Imagine logo je detský programovací jazyk, v ktorom učíte korytnačku príkazy tak aby dokázala vykresliť zaujímavé útvary, prípadne dokázala spraviť nejakú akciu či interakciu. Úroveň znalostí programovania a algoritmovania sa líši v závislosti od ročníka, v ktorom sa Imagine logo preberá.
 
LEVEL 1 - 5.ročník
Žiak dokáže používať základné pohybové príkazy a iné príkazy na vykreslenie základných útvarov podľa predlohy. Zoznámi sa aj s príkazom opakuj, ktorý sa používa pri vykresľovaní cyklyckých útvarov, teda takých kde sa skupina príkazov opakuje niekoľko krát (základné útvary ako štvorec, rovnostranný trojuholník, šesťuholník, osemuholník a kružnica).
 
LEVEL 2 - 6. ročník
Žiak dokáže samostatne logicky zvážiť, ktorá postupnosť príkazov je najvhodnejšia na vykreslenie útvaru. Príkaz opakuj dokáže používať pri vykresľovaní útvarov podľa predlohy, zoznámy sa s vnoreným príkazom opakuj a procedúrou, naučí sa používať nové príkazy pre zmenu pozície korytnačky, práca s pozadím, výplňou, polygónom pri vykresľovaní nepravidelných n-uholníkov..
 
LEVEL 3 - 7. ročník
Žiak dokáže samostatne používať vnorený príkaz opakuj a iné príkazy v procedúrach. Žiak dokáže využívať vnorené procedúry v samostatných programoch. Žiak sa naučí nové príkazy a postupnosti príkazov, ktoré dopĺňajú už naučené príkazy o nové funkcie. Zoznámi sa s tlačidlami, procesmi - motorčekmi korytnačky, vytvára jednoduché animácie.
 
LEVEL 4 - 8. ročník
Žiak samostatne dokáže vytvoriť program podľa zadania. Dokáže samostatne nájsť a opraviť chyby programu, vytvára jednoduché herné aplikácie.
 
LEVEL 5 - 9. ročník
Žiak samostatne dokáže vytvoriť program podľa zadania, vytvára zložitejšie programy s podmienkami a parametrami, posuvníkmi atď.
 

Príkaz celým názvom Skratka príkazu Popis príkazu
dopredu do 100 nakreslí čiaru dopredu 100 krokov
vzad vz 100 nakreslí čiaru dozadu 100 krokov
vpravo vp 90 otočí korytnačku vpravo o 90 stupňov
vľavo vl 90 otočí korytnačku vľavo 90 stupňov
bod bod 50 nakreslí kruh s priemerom 50 krokov
pero hore ph dvihne pero - korytnačka  nekreslí
pero dole pd položí pero - korytnačka kreslí
nech farba pera nechfp "modra zmení farbu pera na modrú
  nechfp + enter vyberiem si farbu z ponuky
  nechfp ? korytnačka vyberie náhodnú farbu
nechfp ?prvok [zlta modra cervena] korytnačka si vyberá náhodnú farbu pera len z uvedených 3 farieb
nechfp ?prvok [zlta 1 zlta 2 zlta 3 zlta 4] korytnačka si vyberie náhodnú farbu pera len z uvedených odtieňov žltej farby
nech farba pera nechfp "zelena6 korytnačka bude kresliť farbou pera v jednom vybranom odtieni 
nech farba vyplne "modra
vypln
nechfv "modra vypln farba výplne uzavretého útvaru bude mať modrú farbu. Korytnačka musí byť umiestnená vo vnútry objektu
nechfarbapozadia "modra zmení sa farba pozadia na modrú
nech hrubka pera nechhp 3 zmení hrúbku pera na hrot veľkosti 3 kroky
  nechhp + enter hrúbku hrotu pera vyberiem z ponuky
  nechhp ? korytnačka vyberie náhodnú hrúbku hrotu pera
znovu znovu vymaže všetko a korytnačku umiestni v strede obrazovky
zmaž zmaz vymaže všetko a korytnačku nechá na poslednej pozícii
domov domov korytnačka sa vráti na pozíciu z ktorej začala kresliť, podobne ako pri príkaze znovu, avšak tu korytnačka nič nevymaže 
opakuj opakuj X[skupina príkazov] používa sa tam kde sa skupina príkazov bude opakovať, kde X je počet opakovaní
uprav uprav "názov procedúry vytvorí procedúru, do ktorej zapíšeme potrebnú postupnosť príkazov. Vyvolanie procedúry (teda vykreslenie toho čo sme naprogramovali) sa vykoná zadaním názvu procedúry do príkazového riadka
; ; komentar zápis komentára v programe (v programe nie je viditeľný)
cakaj  cakaj 100 čas, ktorý prejde od poslednej vykonanej úlohy v milisekundách
polygon polygon [opakuj X do Y vp Z] korytnačka vykreslí pravidelný útvar. Ak chýba uzavretie strany útvaru, korytnačka ju automaticky dokreslí tak aby bol útvar uzavretý zo všetkých strán. Automaticky je tiež vyfarbené vnútro objektu, farbou pera.
nechpoz [x y] umiestnenie korytnačky na pozíciu osi X,Y
kazdych 100[príkazy] spustíme proces, v ktorom korytnačka bude vykonávať príkazy každých 100 milisekúnd
(kazdych 100[príkazy] "meno_procesu)

zastav "meno procesu 
zastavíme konkrétny poces a korytnačka sa zastaví
zastavvsetky zastaví všetky práve vykonávané procesy
pre "k1[kazdych 100 [príkazy]] proces sa bude týkať len korytnačky K1 - zápis 1 (všetky príkazy uvedené v zátvorke bude vykonávať k1)
kazdych 100 [k1' príkaz k1' 
príkaz ]
proces sa bude týkať len korytnačky K1 - zápis 2 (každý príkaz je samostatne definovaný pre k1)

pre "k1[(kazdych 100 [prikazy] "meno_ procesu)]
konkrétny proces sa týka len korytnačky K1 - zápis 1 (všetky procesy  v zátvorke bude vykonávať K1), proces sme aj pomenovali.
(kazdych 100[k1' prikaz k1' prikaz
] "meno_procesu)
konkrétny proces sa týka len korytnačky K1 - zápis 2 (každý príkaz je samostatne určený samostatne)
ak farbabodu ="zelena [bod 40] ak korytnačka narazí na zelený bod, tak vykreslí bod o veľkosti 40 krokov
pre "k1[ak farbabodu ="zelena [nechfp "cervena bod 50]] ak korytnačka k1 narazí na zelený bod, tak vykreslí bod cervenej farby
  INTERPRETÁCA ZÁPISU PRÍKAZOV, POSTUPNOSTI PRÍKAZOV:
1. príklady na zápis základných príkazov v PDF formáte  stiahni 
2. príklady na príkaz opakuj (základné cyklické útvary) v PDF formáte stiahni
3. príklady na príkaz opakuj v PDF formáte stiahni
4. príklady na vnorerný príkaz opakuj v procedúre v PDF formáte 1.  stiahni 
5. príklady na vnorený príkaz opakuj v procedúre v PDF formáte 2. stiahni
6. príklady na procedúry a vnorené procedúry v PDF formáte stiahni
7. nové príkazy a príkazy rozširujúce používané príkazy nechfp, vypln, polygon ... stiahni
8. učebnica: "Tvorivá informatika 1. zošit z programovania" v PDF formáte stiahni
9. príklady na príkazy polygon, nechfv, cakaj, komentar, nechfarbapozadia... (nebo)  stiahni 
10. príklady na príkazy polygon, nechfv, cakaj, komentar, nechfarbapozadia... (luka) stiahni
11. príklady na príkazy polygon, nechfv, cakaj, komentar, nechfarbapozadia... (auto) stiahni
12. procesy - motorček pre korytnačku (príkaz každých) stiahni
13.    
  PRÍKLADY V PROGRAME IMAGINE LOGO (otvoríte ich len v programe Imagine logo - stiahnuť Imagine logo) veľkosť
1. Príklad procesov, definovanie procesov názvom - trojuholnik, štvorec a prerušovaná čiara. Rozdiel medzi opakuj a kazdých... stiahnuť 84,5 Kb
2. Príklad včela lieta rôznou rýchlosťou - tlačidlá lietaj, zastav, posúvač stiahnuť 306 Kb
3. Príklad dážď - rôzne veľké kvapky padajú rôznou rýchlosťou - tlačidlom zastavíme dážď stiahnuť 10,4 Kb
4. 22.11. 2018 / Paralelne procesy - príkaz kazdych... stiahnuť 8,27 Kb
5. 22.11.2018 / Paralelne procesy - súhrn s vysvetlením stiahnuť 11,2 Kb
6. 6.12.2018 / Paralelne procesy + podmienka / hra -preteky aut stiahnuť 19,1 Kb
7. 9.1.2019 / Podmienka ak farbabodu stiahnuť 26,7 Kb
8.  14.1.2019 / HRA - farebné guličky 1 - použitie podmienky v praxi stiahnuť 14,00 Kb
Čo sme brali na hodinách - POZNÁMKY z hodín informatiky... veľkosť
1. 15.9. 2019 - 20.10.2019 - 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník - príklady na vnorený príkaz opakuj stiahnuť 556 Kb
2. 17.9. 2019 - 22.10.2019 - 7. ročník, 8. ročník - príklady na vnorený príkaz opakuj z DÚ stiahnuť 695 Kb
3. 25.10.2019 - 7., 8., ročník - príklady na vnorený príkaz opakuj v procedúre z písomky  stiahnuť  800 Kb
4. 5.11.2019 - 5. ročník - príklady na príkaz opakuj stiahnuť 206 Kb
5. 11.11.2019 - 7. ročník - príklad príkaz polygon, nechpoz, nechfv, nechfarbapozacia, vypln stiahnuť 237 Kb
6.  18.11.2019 - 7. ročník - príklad príkaz polygón (šesťuholník), opakuj (osemuholník) a výplň útvaru náhodnou farbou.   stiahnuť  766 Kb
7. 13.12.2019 - 8. ročník - príklad na použitie procesov, zastav, pre K1,K2 bod.... stiahnuť 506 Kb
8. 13.12.2019 - 8. ročník - príklad na použitie procesov, zastav, pre K1,K2, podmienka ak farbabodu, bod... stiahnuť 460 Kb
9. 22.10. 2020 - 8.B - príklad na použitie príkazov nechpoz a vypln (vykreslenie a vyplnenie stvorca farbou) stiahnuť 400 Kb
10. 22.10. 2020 - 8.B - príklad na použitie príkazu polygon (vykreslenie a vyplnenie stvorca farbou) stiahnuť 485 Kb
11. 22.10. 2020 - 8.B - príklad na použitie príkazu polygon (vykreslenie 6tich obojsmerných trojuholníkov vyplnených farbou) stiahnuť 482 Kb

 

POZOR!!!

Je nesmierne dôležité dodržiavať správny zápis príkazov (medzery, úvodzovky, apostrofy, zátvorky a pod.), inak korytnačka nemusí vykresliť útvar.

Odporúčam stiahnuť si a nainštalovať program Imagine logo aj do vaších PC doma.  Stiahnite si ho teraz  , alebo si doneste do školy USB kľúč, inštalačné súbory programu imagine logo vám dám !!!