Poznáte iné didaktické portály? Dajte vedieť aj ostatným kolegom:

Dátum 25.09.2014

Vložil milos

Titulok https://www.tuul.sk/

Tvorba poznámok online pre učiteľov. Poznámky máte k dispozícii všade kde je internet.

Odporúčam...

Späť na diskusiu