Európsky týždeň boja proti drogám

Európsky týždeň boja proti drogám

Tretí novembrový týždeň sa každoročne v našej škole nesie v duchu boja proti drogám. Hlavným zámerom je zdôrazňovanie prevencie v drogovej problematike. Tento rok sa žiaci s touto témou oboznamovali na triednických hodinách pomocou prezentácií a pracovných listov. V spolupráci so psychologičkou z CPP SNV sa uskutočnila zážitková beseda pod názvom „Postoje k drogám“ pre žiakov 8. ročníka. K žiakom na I. stupni zavítal kamarát Filip, s ktorým sa porozprávali o zdravom životnom štýle. Filip nám ukázal, akí nebezpeční vedia byť tabakoví banditi a Alkoholín. Poukázal na to, že rodina a dobrí kamaráti nám môžu vytvoriť záchytnú sieť, ktorá nám v živote pomôže. Týmito aktivitami sa snažíme zvyšovať povedomie našich žiakov o legálnych a nelegálnych drogách, aby sa vedeli na základe informácií v živote správne rozhodnúť.

 

Mgr. Patrícia Geciová – sociálna pedagogička ZŠ

 

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-europsky-tyzden-boja-proti-drogam/1-jpg56/ /album/fotogaleria-europsky-tyzden-boja-proti-drogam/2-jpg56/ /album/fotogaleria-europsky-tyzden-boja-proti-drogam/3-jpg58/ /album/fotogaleria-europsky-tyzden-boja-proti-drogam/4-jpg57/ /album/fotogaleria-europsky-tyzden-boja-proti-drogam/5-jpg52/