BUBNOVAČKA 2023 očami školskej kamery

BUBNOVAČKA 2023 očami školskej kamery

V pondelok 20.11. sme sa už po 4-krát pripojili k deťom na Slovensku a v Čechách a zabubnovali za právo detí vyrastať bez násilia. Počas tretej vyučovacej hodiny boli pripravené pre žiakov našej školy prezentácie, podcasty a linky pomoci, s ktorými sa oboznámili. O 10,30 hod. sme sa všetci zišli na ihrisku našej školy a hlasným bubnovaním sme dali najavo, že s násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa „…nás predsa netýka…“. Pripomenuli sme si, že „Hlas detí je dôležitý!“

Ako sme tento deň zachytili školskou kamerou, si môžete pozrieť v priloženom videozázname.

                                                                       Mgr. Patrícia Geciová-sociálna pedagogička ZŠ