Zo života školy...

Základná škola, Hutnícka 16, 052 01   Spišská Nová Ves

vyhlasuje podľa ust. § 281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ (ďalej „OVS“)

na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku charakteru nebytových priestorov:

 
a)      nebytový priestor s celkovou plochou 55,56 m2  so samostatným vchodom pozostávajúci z 2 miestností, kuchyne, chodby a príslušenstva (WC a kúpeľňa) v objekte základnej školy, orientačné označenie Hutnícka 16, súpisné číslo 2716, na parcele KN-C 1433/4, k.ú. Spišská Nová Ves  (ďalej len „nehnuteľnosť“).
 
Pre bližšie informácie kliknite na tento odkaz.

Oznam pre verejnosť

Ohľadom prenájmu multifunkčného ihriska (10€/hod) alebo tenisového kurtu (4€/hod) od 10.5.2023 do 31.10.2023 kontaktujte správcu areálu; t.č. +421 949 818 060.

Prajeme vám príjemne strávené chvíle na našich športoviskách.

ZOBRAZIŤ KALENDÁR REZERVÁCIÍ TENISOVÉHO KURTU ZOBRAZIŤ KALENDÁR REZERVÁCIÍ MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

viac informácií nájdete tu >>>


 

Milí priaznivci našej školy,
predstavujeme Vám ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM!

Podporný tím poskytuje žiakom našej školy špeciálno-pedagogickú podporu, vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva žiakom, rodičom a pedagógom školy. Staráme sa o vytváranie bezpečného prostredia v škole, o zlepšenie vzťahov a sociálnej klímy v triedach, o rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a zručností detí.

Náš školský podporný tím je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov:
Špeciálny pedagóg – Mgr. Slavka Urbanová
Sociálny pedagóg a koordinátor primárnej prevencie – Mgr. Patrícia Geciová
Asistenti učiteľa – PhDr. Miroslava Ondrišová a Bibiana Kukurová

Snažíme sa, aby každé dieťa v škole malo možnosť zažiť pocit úspechu, pozitívne žiakov motivujeme a posilňujeme ich sebadôveru.

Aktualizované: 5.9.2023


RÝCHLA VOĽBA:

 
 
 
 

NÁŠ YOUTUBE KANÁL...

 

NÁŠ FACEBOOK...

Úspechy našich žiakov vo vzdelávacej oblasti

Školský rok 2020 - 2021

Školský rok 2020 - 2021
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH, KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD Úspechy našich žiakov v školskom roku 2020 - 2021:   KRAJSKÉ KOLO CINEMA 2021 V júni sa konalo krajské kolo v súťaži  amatérskych filmov CINEAMA 2021. Kolektív žiakov ZŠ Hutníckej...

Školské akcie v školskom roku 2023 - 2024

Slávnostné otvorenie školského roka 2023 - 2024

Slávnostné otvorenie školského roka 2023 - 2024
Na všetkých základných školách v Spišskej Novej Vsi začal školský rok, my vám prinášame pohľady na ZŠ Nejedlého a ZŠ Hutnícku.

Školské výlety a exkurzie v školskom roku 2022 - 2023

Výletníček - výlet do VT a na Štrbské Pleso

Výletníček - výlet do VT a na Štrbské Pleso
V sobotu 18.3.2023 sa deti s krúžkom Výletníček vybrali vlakom na celodenný výlet do Vysokých...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2022-2023

Šikanovanie zažité na vlastnej koži 2023

Šikanovanie zažité na vlastnej koži 2023
Aké je to zažiť šikanovanie na vlastnej koži, nám prišiel do školy porozprávať dňa 5.6. občiansky...

Akcie špeciálnych tried žiakov s autizmom:

Privítanie žiakov v škole, 4.9.2023

Privítanie žiakov v škole, 4.9.2023
Prázdniny nám uleteli, krásne sme si oddýchli. Nové sily načerpali,    naspäť sme...