Zo života školy...

ŠTEDRÝ ADVENT 5.12.-9.12.2022

 

Vianoce predstavujú pre mnohých z nás obdobie hojnosti a štedrosti. Štedré Vianoce však nie sú samozrejmosťou pre všetkých ľudí v našom meste. 

Aj tento rok sa pripájame v období Vianoc k organizátorom zbierky ŠTEDRÝ ADVENT a od 5.12. - 9.12.2022 budete môcť aj Vy prispieť hygienickými a čistiacimi potrebami ale aj trvanlivými potravinami k vyčareniu krásnych vianočných sviatkov pre ľudí v našom meste, ktorí to potrebujú. 

Do košíka pri vrátnici školy budete môcť v tomto období uložiť spomenuté vecné dary.

ĎAKUJEME.

 

MIKULÁŠ 2022

Opäť prišiel ten deň 6. december, ktorý netrpezlivo očakávajú všetky deti. Každé z nich dúfa, že si opäť po roku nájde v čižmičke plno sladkostí. Mikuláš zavítal minulý rok aj do našej školy. Či tomu tak bude aj tento rok, sa dozvieme v utorok 6.12. Nezabudnite si preto priniesť do školy mikulášske čapice, červené tričká a ďalšie mikulášske symboly. Samozrejmosťou je dobrá nálada.


A ešte jedna otázka: Boli ste celý rok dobrí?

Zahlasujte za naše detičky a našu školu!

Stačí na to 1 minútka ... 

V spolupráci s Nemocnicou Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi a s p. Ing. Andreou Bendíkovou sme vypracovali projekt, v ktorom môže naša škola získať 1000€ na zakúpenie pomôcok pre našich žiakov so zdravotným znevýhodnením

Preto chceme požiadať rodičov, terajších aj bývalých žiakov a širokú verejnosť o hlas pre našu školu.

 

Ako hlasovať:

Kliknite na odkaz https://pentagrant.com/?votes_confirmed, vyhľadajte projekt s názvom „Som tu, ale som iný“. Kliknite na Hlasovať za projekt a ďalej postupujte podľa pokynov.

Ďakujeme za Váš hlas.

Plagát - Bubnovačka 2022

 

Milí priaznivci našej školy,
predstavujeme Vám ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM!

Podporný tím poskytuje žiakom našej školy špeciálno-pedagogickú podporu, vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva žiakom, rodičom a pedagógom školy. Staráme sa o vytváranie bezpečného prostredia v škole, o zlepšenie vzťahov a sociálnej klímy v triedach, o rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a zručností detí.

Náš školský podporný tím je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov:
Špeciálny pedagóg – Mgr. Slavka Urbanová
Sociálny pedagóg a koordinátor primárnej prevencie – Mgr. Patrícia Geciová
Asistenti učiteľa – PhDr. Miroslava Ondrišová a Bibiana Kukurová

Snažíme sa, aby každé dieťa v škole malo možnosť zažiť pocit úspechu, pozitívne žiakov motivujeme a posilňujeme ich sebadôveru.

Dobrý deň,

NAŠA ŠKOLA sa zapojila do súťaže o ovocné stromy a kry a predplatné časopisu Záhrada.


Podporíme tak:

  • vytváranie pozitívneho vzťahu k prírodnému prostrediu medzi žiakmi
  •  vytváranie priestoru, ktorý bude využiteľný aj v rámci vzdelávacieho procesu
  • vypestované ovocie budeme využívať v záujmovom útvare „Kuchárik“ a ako zdravý olovrant pre deti navštevujúce Školský klub detí
  • okrem toho nám stromy zabezpečia pekné prostredie a tieň, ktorý v letných mesiacoch veľmi vyhľadávame

Od dnes až do 12.10. do 24:00 je možné hlasovať za NAŠU školu. Ako hlasovať?

1. Prejdite na stránku https://www.zahrada.sk/.../sutaz-pre-materske-a-zakladne.../
2. Kliknite na "Chcem hlasovať za školu"
3. Vyberte si školu, ktorej chcete odovzdať hlas. Môžete vybrať najviac jednu školu z každého kraja, alebo hlasovať len za jednu jedinú školu – svojho favorita.
4. Vyplňte svoje kontaktné údaje v časti "9- Záver" a odošlite formulár.


Po ukončení hlasovania vyžrebujeme zo všetkých hlasujúcich troch výhercov, ktorí získajú ročné predplatné jedného z časopisov Môj dom, Záhrada, alebo Pekné bývanie.
Súťaž bude mať celkom štyroch výhercov: dvoch, ktorí budú mať v dobe ukončenia hlasovania v súťaži najviac hlasov (prvé a druhé miesto) a dvoch, ktorých určí porota zložená z členov redakcie a partnera súťaže (tretie a štvrté miesto). Šancu vyhrať tak majú aj školy, ktoré v hlasovaní získajú menej hlasov. Výsledky hlasovania zverejníme po ukončení hlasovania.

Školy sú abecedne zoradené podľa krajov. Systém hlasovania je ošetrený proti viacnásobnému hlasovaniu, aby sa predišlo podvodom. Ak chce v jednej rodine na jednom zariadení hlasovať viac ľudí, dá sa to len tak, ak si stránku otvoria v inom prehliadači (google chrome, firefox, edge...), prípadne je nutné použiť iné zariadenie (mobil, tablet,...).


ĎAKUJEME ZA VÁŠ HLAS,
vedenie školy

FOTKY:

/album/fotogaleria-o-nas/1-jpg18/ /album/fotogaleria-o-nas/2-jpg18/ /album/fotogaleria-o-nas/3-jpg18/ /album/fotogaleria-o-nas/4-jpg17/

Oznam pre verejnosť

Ohľadom prenájmu multifunkčného ihriska (10€/hod) alebo tenisového kurtu (5€/hod) od 1.6.2022 do 31.8.2022 kontaktujte správcu areálu; t.č. +421 949 818 060


Kalendár rezervácií ihrísk zobrazíte tu.
 

Vstup do školského areálu je možný len za účelom športovania!!!


NAJVZÁCNEJŠIA ZBIERKA

Po dvoch rokoch sa 28. apríla 2022 opäť vrátila do miest a obcí finančná zbierka Deň narcisov, ktorej výťažok sa venuje na podporu ľudí s onkologickými ochoreniami. Aj naša škola sa pripojila ako spoluorganizátor k tejto verejnej zbierke a naše tri tímy dobrovoľníkov oslovovali Novovešťanov v centre mesta, na sídlisku Západ ale aj v škole. Podarilo sa nám vďaka Vám vyzbierať sumu 1009,87 €, ktoré sme vložili na účet organizátora zbierky o. z. Liga proti rakovine. Veríme, že aj touto čiastkou sa nám podarí pomôcť chorým ľuďom na Slovensku získať to najvzácnejšie – zdravie.

Mgr. Patrícia Geciová – sociálny pedagóg ZŠ

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

 

Milí rodičia budúcich prvákov!

  • zápis do 1.ročníka na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch 1. až 7. apríla 2022 formou elektronickej prihlášky, ktorá bude aktívna od 1. apríla 2022 od  8:00 hod. na stránke školy www.zshutnickasnv.sk alebo osobne ( bez dieťaťa) v dňoch 1 až 7. apríla 2022 v čase od 8:00 do 13:00 hod. na sekretariáte školy a od 13:00 do 17:00 hod. na prízemí v triede 4.A (vstup cez balkón), ak z akéhokoľvek dôvodu nemôžete vyplniť elektronickú prihlášku.
  • v prípade osobnej účasti rodiča na zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.
  • prihlášku vyplnia aj rodičia dieťaťa, ktorému bolo vydané rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky v minulom školskom roku 
  • všetky dôležité informácie nájdete  na web stránke školy po zverejnení usmernenia MŠVVaŠ SR budeme vás informovať aj prostredníctvom sociálnych sietí, na školskej fb stránke a instagramovom účte zshutnicka16

Tešíme sa na Vás

 

POZRITE SI VIDEOPREZENTÁCIU NAŠEJ ŠKOLY...


 

I’mO je online vzdelávací program, ktorého cieľom je ľahšie a rýchlejšie sa učiť. 

V čom pomáha vzdelávací program I’mO deťom ZŠ? Získavajú návyky pre samostatné a efektívne učenie sa.

Precvičujú si techniky, ako čítanie počúvanie s porozumením, tvorenie i dedukciu. 

Výrazne sa zlepšujú v sústredení, predstavivosti, priestorovom videní, komunikácii a kreativite. 

Lepšie pracujú s pamäťou, asociáciami a rôznym typom informácií v každom predmete. Dokážu si viacej odvodiť a rýchlejšie reagovať. Stačí iba 5 minút denne vo forme rozcvičky pred učením.

Aktualizované: 15.11.2022


RÝCHLA VOĽBA:

 
 
 
 

NÁŠ YOUTUBE KANÁL...

 

NÁŠ FACEBOOK...

Úspechy našich žiakov vo vzdelávacej oblasti

Školský rok 2014 - 2015

Školský rok 2014 - 2015
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYMPIÁD Krajské majstrovstvá vo volejbale dievčat Dňa 25. marca 2015 sa v športovej hale SNV uskutočnili krajské majstrovstvá vo volejbale žiačok. Naše dievčatá pod vedením p. uč. Hnáta obsadili krásne 1....

Školské výlety a exkurzie v školskom roku 2022 - 2023

Výletníček - multifunkčné banícke centrum 2022

Výletníček  - multifunkčné banícke centrum 2022
V sobotu 12.11. sme s Výletníčkom navštívili Multifunkčné, banícke centrum v meste. Deti sa dozvedeli niečo o histórii baníctva na Spiši a pozreli si množstvo exponátov. Nakoniec si v cukrárni pochutnali na koláčiku.

Školské akcie v školskom roku 2022 - 2023

ERASMUS+ 2022

ERASMUS+ 2022
V dňoch od 2. mája do 7. mája 2022 sme sa zúčastnili vzdelávacieho kurzu cez Erasmus plus pod názvom:  „Pochopenie a podpora žiakov s ASD a ADHD“ (ASD-Porucha autistického spektra). Kurz bol prezentovaný v anglickom jazyku. Pracujeme ako učiteľky v špeciálnych triedach pre žiakov s autizmom...

Ako sa efektívne učiť - beseda 2022

Ako sa efektívne učiť - beseda 2022
Školský rok je už v plnom prúde. Naši piataci sa museli vyrovnať s veľkou zmenou, ktorú predstavuje prechod na 2. stupeň. Záleží nám na tom, aby tento prechod zvládli čo najlepšie. Aj preto sme im pripravili besedu na tému „Ako sa efektívne učiť“, kde sa dozvedeli techniky, typy a rady, ktoré môžu...

ZBER PAPIERA JESEŇ 2022

ZBER PAPIERA JESEŇ 2022
Dňa 11.10. a 12.10. 2022  sa na našej škole uskutočnil  ZBER ...

Október - Mesiac úcty k starším 2022

Október - Mesiac úcty k starším 2022
Môj Deň so starými rodičmi   " Milá babka, milý dedko,   znamenáte pre mňa všetko.   Častokrát sa so mnou hráte,   rozprávočky rozprávate.   Preto v dnešný veľký deň,   povedať chcem ĎAKUJEM." S láskou deti zo špeciálnej triedy, ZŠ Hutnícka  1.C

Deň Jablka 2022

Deň Jablka 2022
Deň Jablka alebo tiež Deň pôvodných odrôd jabĺk si každý rok pripomíname 21. októbra. Na svete existuje viac ako 7 500 rôznych odrôd tohto ovocia. Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú, že jablko prospieva nášmu zdraviu. Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje...

ČISTÉ RÚČKY 2022

Pri príležitosti Svetového dňa umývania rúk (15.10.) sme v spolupráci s epidemiologičkou Mgr. Františkou Kaiserovou z Nemocnice Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi učili našich najmladších žiakov ako si správne umývať ruky. Správne umývanie rúk patrí medzi základné formy prevencie chrípky a iných...

Strašidielka

Strašidielka
V našej škole straší?  Nie, veru nie!  To sme si s deťmi vyrobili strašidielka.  My sa strašidiel nebojíme, veď pozrite aké sú krásne.

Výletníček - vychádzka ku Trom Krížom 2022

Výletníček - vychádzka ku Trom Krížom 2022
V sobotu si deti z Výletníčka užili krásne počasie a jazdu na koníkoch. Turistická vychádzka k Trom Krížom spojená so zberom šípok sa nám tiež vydarila.

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2022-2023

Bubnovačka 2022

Bubnovačka 2022
Piatok 18.11.2022 sme sa už po tretíkrát pripojili k deťom na celom Slovensku a zabubnovali sme na školskom ihrisku za právo detí na život bez násilia. Hlavnou myšlienkou podujatia Bubnovačka 2022 je: „Bubnujeme, aby bolo detský hlas lepšie počuť.“  Počas tretej vyučovacej hodiny sme...

Filipovi kamaráti 2022

Filipovi kamaráti 2022
V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám k nám včera (22.11.) do školy zavítal Filip so svojimi kamarátmi. Žiaci na prvom stupni sa s ním vybrali na zlovestný ostrov, kde sa stretli s tabakovými banditmi, drogérou a Alkoholínom. Filip nám vysvetlil, prečo sú pre nás...

Besedy s preventistkou z PZ v SNV

Besedy s preventistkou z PZ v SNV
Vzhľadom k tomu, že experimentovanie s legálnymi či nelegálnymi drogami sa podľa štatistických údajov posúva do stále mladšieho veku, rozhodli sme sa v spolupráci s PZ v SNV pripraviť pre našich žiakov besedy na tému „Drogy – ich nebezpečenstvo“. V piatok 21.10. pod vedením p. npor. M. Podobenovej...

Akcie špeciálnych tried žiakov s autizmom:

Exkurzia v meste Poprad - 1.C

Exkurzia v meste Poprad - 1.C
"Zima zima detičky, oziabu nás ručičky. Líčka máme červené a nošteky studené.

MEDZINÁRODNÝ DEŇ JABLKA v 1.C (2.10.2022)

MEDZINÁRODNÝ DEŇ JABLKA v 1.C (2.10.2022)
V našej triede to voňalo jablkovo... ochutnali sme jablkový koláč, kompót, jablkovo-mrkvový šalát, aj jablkovú šťavu.  

Týždeň zdravej výživy v ŠPT 2022

Týždeň zdravej výživy v ŠPT 2022
Tento týždeň sa v našej škole nesie v znamení ZDRAVEJ VÝŽIVY a ZDRAVÉHO STRAVOVANIA. Našim deťom sme pripravili triedny piknik, v ktorom dnes mohli ochutnať rôzne varianty zdravej desiaty. Zdravá strava je základom každého nového dňa. Krásny, zdravý týždeň vám praje 1C trieda. 

Modrý svet plný slnečníc 2022

Modrý svet plný slnečníc 2022
Týmto textom si prajeme priblížiť VÁM náš SVET. Modrý svet plný slnečníc. Modrá farba, rovnako ako slnečnice sú symbolom pre ľudí s poruchou autistického spektra. Druhý apríl je medzinárodným dňom povedomia o autizme a mnohé budovy sa v tento deň rozsvecujú na modro. Na znak INAKOSTI a...

Návšteva ZOO v SNV

Návšteva ZOO v SNV
Utorok 14. 6. 2022 Dnešný deň sa niesol spolu s našimi žiakmi v príjemnom prostredí ZOO v Spišskej Novej Vsi.  Počasie nám prialo a tak sme si mohli užiť spoločnosť zvieratiek, ale aj sútaže  a aktivity, ktoré tam boli pripravené pre deti. Vždy nás poteší, keď vidíme spokojnosť a radosť...