Zo života školy...

OZNAM...

 

Vážení stravníci,

z dôvodu havárie na vodovodnom potrubí bude prevádzka školy a školskej jedálne dnes 10. 06. 2024 prerušená. Stravníci budú zo stravy automaticky odhlásení.

Vedúca ŠJ

Kvôli nepriaznivej predpovedi počasia sa zajtrajšia zážitková brigáda presúva na pondelok 27. mája. Veríme, že sa aj napriek zmene termínu vidíme v átriu školy.

Tešíme sa na Vás.

 


2% z dane príjmov

Milí rodičia a priatelia školy,


darujte 2%  našej škole. Použijeme ich na ďalšiu etapu šatňových skriniek pre žiakov. Zabezpečíme tak väčšiu bezpečnosť a hygienu osobných vecí žiakov.


Vaše 2% znamenajú prejavenie dôvery a podporu, za čo vopred ďakujeme.

Stiahnite si editeovateľné vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za kal. r. 2023

 

 

chcem vedieť viac >>>


Vrámci krúžku DIY sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s firmou Takoy z Bardejova, ktorá zastrešuje dizajn, výrobu a internetový predaj metrového textilu. Ponúkli nám odrezky dizajnových látok rôznych druhov a veľkostí.

A tak počas kreatívneho popoludnia sme si tentokrát skúsili ušiť gumičky do vlasov alebo „scrunchie“, ktoré opäť zažívajú veľký návrat. Takáto štýlová gumička vyzerá dobre nielen vo vlasoch, ale aj na ruke ako náramok.

Ak aj Vy si chcete vyrobiť takýto štýlový doplnok návod ako nato a zároveň širokú ponuku látok a galantérie nájdete na stránkach firmy Takoy.

Fotogaléria: Krúžok DIY

/album/fotogaleria-tokay/1-jpg55/ /album/fotogaleria-tokay/2-jpg55/ /album/fotogaleria-tokay/3-jpg57/ /album/fotogaleria-tokay/4-jpg56/ /album/fotogaleria-tokay/5-jpg51/ /album/fotogaleria-tokay/6-jpg42/

 národny projekt pop3 plagát

Školské akcie v školskom roku 2023 - 2024

CREAčatá - Deň detí v knižnici v SNV

CREAčatá - Deň detí v knižnici v SNV
Ako by smel vyzerať Deň detí v Knižnici? Naše CREAčatá to vedia. Dnes sme ho oslávili spolu s...

CREA - PRESPÁVAČKA V ŠKOLE

CREA - PRESPÁVAČKA V ŠKOLE
Krásny Deň detí prajeme dnes všetkým deťom na svete, zvlášť a z celého srdiečka našim...

Školské výlety a exkurzie v školskom roku 2023 - 2024

Výletníček - Prvosienka

V nedeľu 18.2.2024 Výletníček navštívil envirocentrum Prvosienka. Deti si tam vypočuli zvuky zvierat, vtákov a spoznávali ich...

Výletníček - Tatranský ľadový dóm

Výletníček - Tatranský ľadový dóm
V sobotu 2.12.2023 Výletníček navštívil TATRANSKÝ ĽADOVÝ DÓM. Tento rok interiér zdobí monumentálna stavba z Londýna -...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2023-2024

Preventívne programy

Preventívne programy
Všetci sa zhodneme v tom, že je potrebné predchádzať rôznym formám rizikového správania u detí aj teenegerov. Práve preto, sme na našej škole...

Obchodovanie s ľuďmi

Obchodovanie s ľuďmi
Letné prázdniny sú časom, keď sa väčšina z nás vyberie spoznávať nielen krásy Slovenska, ale aj ľudí a zaujímavé lokality iných krajín. Nie...

Učíme sa na cestách

V tomto polroku sme v rámci prevencie oboznámili našich deviatakov aj s novým konceptom učenia sa na strednej škole. Poznatky...

Akcie špeciálnych tried žiakov s autizmom:

Medíkovo - školský výlet ŠPT

Medíkovo - školský výlet ŠPT
Keď sme ako jedna z desiatich tried na Slovensku obdržali výhru na školský výlet do krajinky...

Korčuliarsky výcvik 2024

Korčuliarsky výcvik 2024
V dňoch od 6.5. - 10.5.2024 sa žiaci z autistických tried 2.C a 9.C zo ZŠ Hutnícka zúčastnili...

Aktualizované: 15.5.2024


RÝCHLA VOĽBA:

 
 
 
 

NÁŠ YOUTUBE KANÁL...

 

NÁŠ FACEBOOK...

Úspechy našich žiakov vo vzdelávacej oblasti

Školský rok 2015 - 2016

Školský rok 2015 - 2016
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD Úspechy našich žiakov v školskom roku 2015 - 2016: Krajské kolo chemickej olympiády v Košiciach Veľmi úspešne našu školu reprezentoval Dávid Smidt, ktorý sa umiestnil na 2. mieste a Diana Krempaská bola...

Základná škola, Hutnícka 16, 052 01   Spišská Nová Ves

vyhlasuje podľa ust. § 281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ (ďalej „OVS“)

na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku charakteru nebytových priestorov:

 
a)      nebytový priestor s celkovou plochou 55,56 m2  so samostatným vchodom pozostávajúci z 2 miestností, kuchyne, chodby a príslušenstva (WC a kúpeľňa) v objekte základnej školy, orientačné označenie Hutnícka 16, súpisné číslo 2716, na parcele KN-C 1433/4, k.ú. Spišská Nová Ves  (ďalej len „nehnuteľnosť“).
 
Pre bližšie informácie kliknite na tento odkaz.

 

Milí priaznivci našej školy,
predstavujeme Vám ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM!

Podporný tím poskytuje žiakom našej školy špeciálno-pedagogickú podporu, vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva žiakom, rodičom a pedagógom školy. Staráme sa o vytváranie bezpečného prostredia v škole, o zlepšenie vzťahov a sociálnej klímy v triedach, o rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a zručností detí.

Náš školský podporný tím je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov:
Špeciálny pedagóg – Mgr. Slavka Urbanová
Sociálny pedagóg a koordinátor primárnej prevencie – Mgr. Patrícia Geciová
Asistenti učiteľa – PhDr. Miroslava Ondrišová a Bibiana Kukurová

Snažíme sa, aby každé dieťa v škole malo možnosť zažiť pocit úspechu, pozitívne žiakov motivujeme a posilňujeme ich sebadôveru.

Učitelia a žiaci sa môžu pripojiť na WIFI v škole...

Klikni sem pre viac informácií >>>...

Oznam pre verejnosť

Ohľadom prenájmu multifunkčného ihriska (10€/hod) alebo tenisového kurtu (4€/hod) od 10.5.2023 do 31.10.2023 kontaktujte správcu areálu; t.č. +421 949 818 060.

Prajeme vám príjemne strávené chvíle na našich športoviskách.

 


ZOBRAZIŤ KALENDÁR REZERVÁCIÍ TENISOVÉHO KURTU

ZOBRAZIŤ KALENDÁR REZERVÁCIÍ MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

 

viac informácií nájdete tu >>>