Zo života školy...

 

Vážená verejnosť, milí žiaci. Areál školy je cez letné prázdniny otvorený denne od 9:00 do 20:00 hod. pre Vaše športové aktivity. Prosíme Vás o dodržiavanie prevádzkového poriadku.

>>> čítajte viac


Oznam o otvorení školského areálu počas prázdnin [10.7.2020]

 

Areál školy je cez letné prázdniny pre verejnosť otvorený denne od 900 do 2000 hod. Multifunkčné ihrisko je možné využívať v Po – Pi v čase od 1300 do 2000 hod. po objednaní na telefónnom čísle 0940 800 517

Cena za prenájom je 10 eur na hodinu. Všetci návštevníci vstupujú do školského areálu na vlastnú zodpovednosť a musia sa riadiť Prevádzkovým poriadkom, ktorý je vyvesený na vstupnej bráne ihriska.


OZNAM [7.7.2020]

 

Vážení rodičia,

Vaše dieťa bude v 1. ročníku potrebovať tieto školské potreby:

  • zošity : č. 624 -  1 ks, č. 511 – 3 ks, č. 513 – 2 ks, č. 440 – 1 ks, č. 511 s pomocnou linkou – 2ks
  • náčrtník, výkresy A4 – 20ks, A3 – 10ks, nožnice, plastelína, ceruza č. 2 – 2ks, lepidlo, vodové farby, štetec č. 8 – 1ks, plochý štetec – 1ks, farebné papiere, voskovky- veľké, pastelky, pero Tornádo, pravítko, obrus na výtvarnú výchovu, vrecúško na tieto pomôcky.

Pomôcky je potrebné priniesť do školy 4. septembra 2020.


OZNAM – odovzdávanie vysvedčení [29.6.2020]

 

Vážení rodičia, milí žiaci.

Oznamujeme Vám, že na záver tohto mimoriadneho školského roka dostanú žiaci vysvedčenia 30.6.2020 po slávnosti, ktorá bude prebiehať cez školský rozhlas od 830 hod. Príchod žiakov do tried je v čase od 815 – 825 hod. Žiaci, ktorí sú v daný deň prihlásení na stravu, sa môžu odstravovať v školskej jedálni od 930 hod.

Neprevzaté vysvedčenie si je možné vyzdvihnúť v kancelárii školy v dňoch 1. 7. – 3. 7. 2020 alebo od 25. 8. do 28.8.2020 v čase od 800 do 1200 hod.


ZAHLASUJTE ZA ŠKOLU DO 29.6.2020 - ČERSTVÉ HLAVIČKY

Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,

čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde! Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.

Kaufland tento rok organizuje 2. ročník projektu Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.

Stačí, ak na stránke www.cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande do 29. júla 2020.

Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 70 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2020/2021.

Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.

 

S poďakovaním

                                                                       Martina Fabiniová

vedúca školskej jedálne


OZNAM [18.6.2020]


Vážení rodičia, milí žiaci 6. – 9. ročníka.

Oznamujeme Vám, že po dohode so zriaďovateľom budete v mesiaci jún navštevovať školu prezenčne v dňoch 25.6. – 30.6. 2020

Od 22.6. – 24.6.2020 bude prebiehať vyučovanie ako doposiaľ, dištančnou formou. 

Prosíme Vás, aby ste sa oboznámili s vnútorným režimom základnej školy a riadili sa pokynmi, ktoré upravujú jej prevádzku do konca školského roku. 

Zvlášť Vás upozorňujeme na povinnosť zákonného zástupcu predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy „Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka“, bez ktorého nebude dieťaťuumožnený vstup do školy. 

Zároveň Vás upozorňujeme, že v prípade záujmu o školské stravovanie v uvedených  dňoch prihlasuje žiaka na stravu zákonný zástupca záväzne cez EduPage v termíne do 22.6.2020 do 1000 hod. z dôvodu včasného zabezpečenia surovín.

Činnosť v triedach v uvedených dňoch bude zameraná na obnovenie kamarátskych vzťahov v triedach, vzájomné sprostredkovanie zážitkov počas prerušeného vyučovania ostatným spolužiakom a triednické práce  súvisiace hlavne s odovzdávaním a preberaním učebníc a tried.


Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave žiaka – stiahnuť TU (PDF), stiahnuť TU (DOC).

Prevádzka a vnútorný režim základnej školy od 25. júna 2020 do konca školského roku 2019/2020...  >>> čítajte viac

Rodičia žiakov, ktorí budú navštevovať školský klub detí, vyplnia návratku o spôsobe odchodu žiaka z ŠKD - stiahnuť TU (PDF), stiahnuť TU (DOC)


OZNAM [15.6.2020]

 

Vážení rodičia.

Na základe uvoľňovania opatrení v súvislosti so šírením nákazy COVID-19 ministerstvo školstva umožňuje zriaďovateľom otvorenie šiesteho až deviateho ročníka základných škôl. Týmto Vás žiadame o vyjadrenie záujmu, či sa Vaše dieťa bude od 22. júna 2020 zúčastňovať výchovno-vzdelávacieho procesu priamo v škole a  navštevovať ŠJ, prostredníctvom on-line návratky zverejnenej na EDUPAGE stránke školy alebo prostredníctvom EduPage aplikácie do 17.6.2020 do 900 hod

Nevyplnenie návratky zákonným zástupcom žiaka sa bude považovať za nezáujem o prezenčnú formu vzdelávania.

 

Pokiaľ vypĺňate prihlášku cez APLIKÁCIU EDUPAGE v mobile, tak Vám automaticky prišla správa s možnosťou prihlásenia na akciu (online návratka). Pokiaľ sa správa nezobrazila automaticky, kliknite na kolónku PRIHLASOVANIE, následne vyberte PRIDELENÉ AKCIE NA VYPLNENIE.

Ak vypĺňate prihlášku cez EDUPAGE STRÁNKU NA WEBE, tak sa najskôr prihláste do rodičovského konta (kliknite na odkaz). 

Pozrite si návod ako rodič prihlasuje dieťa na akciu .(odkaz na dokument v PDF formáte)

Upozornenie!!! Nepoužívajte na prihlasovanie do akcií konto žiaka, pretože ak sa rodič prihlasuje na EduPage stránku žiackymi prihlasovacími údajmi, potom nevie prihlasovaciu akciu potvrdiť. Na to musí byť prihlásený  len rodičovským kontom. (návod: Prihlásenie - rodič)

Ak neviete svoje prihlasovacie údaje do rodičovského konta, kontaktujte triedneho učiteľa.

Ďakujeme.


OZNAM PRE RODIČOV [4.6.2020]

Vážení rodičia,

ako ste boli v marci informovaní, zálohy a preplatky na stravnom Vašich detí v ŠJ Hutnícka, Sp. Nová Ves budú zúčtované v nasledujúcom školskom roku v predpise na október (t.j. v septembri 2020).

Zároveň chcem poprosiť rodičov, ktorých dieťa sa od septembra bude v ŠJ stravovať, a keďže kvôli súčasnej situácii COVID-19 nie je možné distribuovať každému poštovú poukážku, aby ste preddavok na stravné na september 2020 uhradili najneskôr do 20. augusta 2020 prevodom na účet ŠJ: SK86 5600 0000 0075 2498 8007, pre žiaka I. stupňa 7,60 €, pre žiaka II. stupňa 9,20 €. Špec. symbol 0920.

Variabilný symbol ostáva nezmenený. Ak niekto var. symbol nemá, prosím, kontaktujte ma najneskôr do 03.07.2020 na tel. čísle 053/324 9619.

Ďakujem za porozumenie a doterajšiu spoluprácu.

Prajem všetkým pevné zdravie a krásne leto plné oddychu.

Fabiniová, vedúca ŠJOZNAM [24.3.2020]

 

Milí žiaci, vážení rodičia.

Vzhľadom k výnimočnej situácii, ktorá nastala v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia COVID – 19 a s tým súvisiacim uzavretím školy, oznamujeme Vám, že čas strávený doma sa spolu s Vami pokúsime využiť zmysluplne a počas karantény bude vzdelávanie prebiehať dištančne prostredníctvom portálov „EduPage“ alebo „bezkriedy.sk“

Prihlasovacie údaje k uvedeným portálom žiaci dostali od svojich triednych učiteľov.

Dištančné vzdelávanie znamená, že od vyučujúcich budú žiaci dostávať domáce úlohy, študijné materiály a zadania, ktorým sa majú počas dní karantény doma venovať. Vyučujúci budú od žiakov vyžadovať spätnú väzbu, ako dané úlohy vyriešili /napr. projekt na danú tému alebo výtvarná práca, ktoré budú mať žiaci odovzdať po návrate do školy; vypracovanie zadania v pracovných zošitoch a testy, ktoré majú vypracovať. Učiteľ vidí na „bezkriedy.sk“ alebo EduPage, či ich žiak vypracoval a vie ich aj vyhodnotiť/. 


Riaďte sa teda ich pokynmi a čas strávený doma v čase voľna nevenujte združovaniu sa  na iných miestach so zvýšeným výskytom ľudí. Správajme sa všetci zodpovedne a chráňme tým seba a svoje okolie, aby sme sa všetci v zdraví mohli opäť stretnúť.


         Mgr. Alena Ludányiová
          riaditeľka školyOSTATNÉ INFORMÁCIE Z DIANIA ...

 

Tvoríme doma

Mimoriadna situácia spôsobená šírením vírusu COVID-19 na Slovensku zmenila od 16. marca 2020 život žiakom a pedagógom. 

Začala sa výučba z domu. Žiaci pod vedením svojich pedagógov pracovali na svojich úlohách, pripravovali sa v domácich podmienkach. Nebolo to inak ani v predmete výtvarná výchova. Výsledok výtvarnej tvorby si môžete pozrieť v nasledovných ukážkach.


Mgr. M. Čechová

Fotogaléria: Tvoríme doma

/album/fotogaleria-tvorime-doma/a1-jpg389/ /album/fotogaleria-tvorime-doma/a2-jpg386/ /album/fotogaleria-tvorime-doma/a3-jpg319/ /album/fotogaleria-tvorime-doma/a4-jpg265/ /album/fotogaleria-tvorime-doma/a5-jpg201/ /album/fotogaleria-tvorime-doma/a6-jpg158/ /album/fotogaleria-tvorime-doma/a7-jpg116/ /album/fotogaleria-tvorime-doma/a8-jpg94/ /album/fotogaleria-tvorime-doma/a9-jpg76/ /album/fotogaleria-tvorime-doma/a10-jpg57/

Škola získala grant Karpatskej nadácie 1000e

P. uč. Gerčáková  v tomto školskom roku  žiadala o grant Karpatskej nadácie v spolupráci s T-systems  v projekte Učiteľ budúcnosti

Bola úspešná, nápad natáčať krátky výchovný film na hudobnodramatickom krúžku sa nadácii zapáčil a získala pre svoj projekt Kreatívne s filmom  grant 1000 eur

Peniaze budú použité na technické zabezpečenie pri samotnom natáčaní filmu – fotoaparát na kamerovanie a mikrofón. Film bude samozrejme verejne prístupný a budete si ho môcť pozrieť už počas letných prázdnin. 


NATOČILI SME FILM "STOP KYBERŠIKANE"...

V rámci hudobnodramatického krúžku sme pol roka pracovali na tvorbe krátkeho filmu STOP ( KYBER)ŠIKANE

Žiaci si vyskúšali, aké to je byť scenáristom, režisérom, hercom, kameramanom či filmovým editorom. Výroba bola síce náročná, ale veľmi zábavná a pre decká bola niečím úplne novým a zaujímavým. Film má 9 minút a všetku prácu  na ňom zvládli žiaci našej školy úplne sami. Pozrite si náš výsledok a ak sa vám bude páčiť, lajkujte , zdieľajte, šírte to ďalej.

Pomôžete tým upozorniť na problém šikany a kyberšikany a zároveň oceníte našu niekoľkomesačnú drinu. 

Ďakujeme.


RÝCHLA VOĽBA:

 
 
 
 

Úspechy našich žiakov vo vzdelávacej oblasti

Školský rok 2014 - 2015

Školský rok 2014 - 2015
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYMPIÁD Krajské majstrovstvá vo volejbale dievčat Dňa 25. marca 2015 sa v športovej hale SNV uskutočnili krajské majstrovstvá vo volejbale žiačok. Naše dievčatá pod vedením p. uč. Hnáta obsadili krásne 1. miesto a vybojovali si tak postup na majstrovstvá SR v Brusne. Našu školu úspešne reprezentovali žiačky ôsmeho a deviateho ročníka: Brošková, Frankovičová M., Frankovičová V., Hrbková, Majerská Kl., Majerská Ka., Maľáková, Marhefková, Pjatnicová, Slivková, Valkošáková,...

Školské akcie v školskom roku 2019 - 2020

Prikŕmovanie vtáčikov v zime [február 2020]

Prikŕmovanie vtáčikov v zime [február 2020]
Príchod chladných a mrazivých dní sa pre mnohých z nás spája aj s prikrmovaním vtáctva. V ŠKD učíme deti milovať a chrániť prírodu.  Jednou z obľúbených a jednoduchých pomocí prírode je prikrmovanie vtáčikov v zime. Každým rokom si v ŠKD...

Spolupráca s MŠ Stolárska [15.1.2020]

Spolupráca s MŠ Stolárska [15.1.2020]
V rámci spolupráce ZŠ na Hutníckej ulici v Spišskej Novej Vsi s Materskou školou na Stolárskej ulici v Spišskej Novej Vsi sa dňa 15. januára 2020 uskutočnilo rodičovské združenie rodičov predškolákov. Odbornú prednášku spojenú s prezentáciou o...

Karneval [17.1.2020]

Karneval [17.1.2020]
„Fašiangy, Turice, Veľká noc príde.“ asi každý pozná túto pieseň. Fašiangový čas je až do popolcovej stredy. Dovtedy sa konajú karnevaly, zábavy, plesy.  Ani na ZŠ – Hutnícka nemohla chýbať veselá zábava. Kto prišiel na Karneval 17.1.2020 o...

December v ŠKD [december 2019]

December v ŠKD [december 2019]
Na Vianoce sme sa všetci spoločne pripravovali počas adventu. Začali sme zimnou výzdobou tried.  Mikuláša deti privítali zdobenými čižmičkami a po sladkej nádielke nasledovalo zábavné popoludnie. Pokračovali sme výrobou vianočných ozdôb a...

Plavecký výcvik 6. ročníka [12.12 - 19.12.2019]

Plavecký výcvik 6. ročníka [12.12 - 19.12.2019]
V dňoch 12.12 – 19.12.2019 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili zdokonaľovacieho plaveckého výcviku.  Plavecký výcvik sa konal v mestskej plavárni nášho mesta s cieľom neplavcov naučiť plávať aspoň jedným plaveckým spôsobom a plavcov zdokonaliť...

Predmikulášske divadlo na našej škole [5.12.2019]

Vo štvrtok 5.12. 2019 zavítalo k nám divadlo z Prešova.   Žiaci 1. stupňa spolu so žiakmi z autistických tried si pozreli divadielko s názvom Zlaté kura. Veľmi sa im to páčilo možno aj preto, že sa stali mohli stať spoluúčinkujúcimi a...

Červené stužky [december 2019]

Červené stužky [december 2019]
13. ročník kampane sme zamerali hlavne na informovanosť žiakov o HIV AIDS. Na triednických hodinách sa žiaci oboznámili s najnovšími informáciami o šírení, diagnostikovaní a liečení tohto ochorenia na Slovensku i v zahraničí. Na chodbe školy...

Imatrikulácia prvákov [4.12.2019]

Imatrikulácia prvákov [4.12.2019]
„Tak na svoju prvácku česť sľubujem...“ -  zaznelo z úst žiakov I.A a I.B triedy zo Základnej školy na Hutníckej ulici v Spišskej Novej Vsi na slávnostnej imatrikulácii v stredu, 4. decembra 2019.  Prijať medzi seba svojich najmenších...

Školské výlety a exkurzie v školskom roku 2019 - 2020

Lyžiarsky výcvik pre 3. a 4. ročník [19.2. - 25.2.2020]

Lyžiarsky výcvik pre 3. a 4. ročník [19.2. - 25.2.2020]
Od 19.2.-25.2.2020 sa konal po druhýkrát v histórii školy Lyžiarsky výcvik s dennou dochádzkou pre žiakov 3. a 4. ročníka našej...

Lyžiarsky výcvik žiakov 8. ročníka [3.2. - 7.2.2020]

Lyžiarsky výcvik žiakov 8. ročníka [3.2. - 7.2.2020]
V dňoch 3.2.2020. – 7.2.2020 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili lyžiarskeho kurzu. Kurz sa opäť uskutočnil zájazdovou formou. V príjemnom prostredí...

Exkurzia Výletníčka do pekárne v Tescu v Spišskej Novej Vsi [19.2.2020]

Exkurzia Výletníčka do pekárne v Tescu v Spišskej Novej Vsi [19.2.2020]
Dňa 19. februára sa Výletníček vybral do pekárne do Tesca v Spišskej Novej Vsi. Účelom nebolo nakupovanie, ale exkúrzia pekárne.  Deti si za...

Vyletníček - Vysoké Tatry a Štrbské Pleso [8.2.2020]

Vyletníček - Vysoké Tatry a Štrbské Pleso [8.2.2020]
V sobotu 8.2.2020 sa deti s krúžkom Výletníček vybrali vlakom na celodenný výlet do Vysokých Tatier na Štrbské Pleso.  Počasie nám veľmi prialo....

Výletníček v Múzeu Spiša [19.1.2020]

Výletníček v Múzeu Spiša [19.1.2020]
V nedeľu 19.1.2020 sa na poldenný výlet vydali členovia krúžku Výletníček.  Cieľom cesty bolo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Deti si s...

Exkurzia do Steel parku [21.11.2019]

Exkurzia do Steel parku [21.11.2019]
21. 11. 2019 sa žiaci siedmych ročníkov zúčastnili exkurzie v Steel parku – parku vedy v Košiciach.  Súčasťou exkurzie boli experimenty s...

Výletníček v Slovenskom raji 2019 [19.10.2019]

Výletníček v Slovenskom raji 2019 [19.10.2019]
Záujmový krúžok výletníček začal tohtoročnú činnosť v sobotu 19. októbra 2019 celodenným výletom v Slovenskom raji.  Deti sa spolu s vedúcimi...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2019 - 2020

Beseda pre žiakov 7.A a 7.B triedy - Kyberšikana [26.2.2020]

Beseda pre žiakov 7.A a 7.B triedy - Kyberšikana [26.2.2020]
Dňa 26. februára 2020 sa žiaci 7. A a 7. B triedy zúčastnili besedy na tému Kyberšikanovanie. Beseda bola realizovaná v spolupáci s Centrom...

Besedy pre žiakov 8.A, 8.B, 8.C - Postoje k drogám [29.1. a 25.2.2020]

Besedy pre žiakov 8.A, 8.B, 8.C - Postoje k drogám [29.1. a 25.2.2020]
V dňoch 29. januára 2020 a 25. februára 2020 sa uskutočnili besedy pre žiakov 8. A, 8. B, 8. C triedy na tému Postoje k drogám. Besedy boli...

Súťaž v riešení úloh z IQ testov [9.12.2019]

Súťaž v riešení úloh z IQ testov [9.12.2019]
Vrámci primárnej prevencie SPJ sa 9. decembra 2019 uskutočnila súťaž v riešení úloh z IQ testov. Úlohy riešilo 13 žiakov zo 6. a 7. ročníkov. Súťaži...