Zo života školy...

 

Od 26.10.2020 do odvolania bude vyučovanie žiakov 5. – 9. ročníka prebiehať dištančnou formou. Vyučovanie žiakov 1. - 4. ročníka bude naďalej prebiehať prezenčnou formou v škole.

>>> čítajte viac


OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV [25.10.2020]

Vážení rodičia, milí žiaci.

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 23.10.2020 Vám oznamujeme, že od pondelka 26.10.2020 do odvolania bude vyučovanie žiakov 5. – 9. ročníka prebiehať dištančnou formou cez EduPage, ZOOM, bezkriedy. V prípade akýchkoľvek problémov počas dištančného vzdelávania kontaktujte ihneď triedneho učiteľa. Vyučovanie žiakov 1. - 4. ročníka bude naďalej prebiehať prezenčnou formou v škole. Pre žiakov I. stupňa bude v prevádzke aj ŠKD a školská jedáleň. Ranný ŠKD bude fungovať v nezmenenom režime. Prosíme rodičov o jeho využívanie len v nevyhnutných prípadoch. Žiaci 2. stupňa sú zo stravy automaticky odhlásení od 26.10.2020.
Vzhľadom k danej situácii došlo k úprave rozvrhov niektorých tried. Prosíme Vás, aby ste sa oboznámili so zmenami v rozvrhoch. Upravené rozvrhy sú zverejnené na stránke školy.

Vážení rodičia, milí žiaci. Nasledujúce ťažké obdobie nie je obdobím voľna, okrem jesenných prázdnin v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. Pre všetkých je dôležité, aby sa žiaci na vyučovanie, ktoré prebieha každý deň od 8.00 hod. podľa  rozvrhov a pokynov jednotlivých vyučujúcich, pripravovali tak, ako keď chodia do školy.

Ďakujeme za spoluprácu a porozumenie.      
Všetky informácie budú priebežne zverejňované na stránke školy a cez EduPage.

 

Vedenie školy


OZNAM PRE RODIČOV [22.9.2020]

Vážení rodičia, milí žiaci.

Prosíme Vás, aby ste sa oboznámili s vnútorným režimom základnej školy od 16.9.2020 a riadili sa pokynmi, ktoré upravujú prevádzku školy. 

Zvlášť Vás upozorňujeme na povinnosť zákonného zástupcu predložiť pri prvom nástupe žiaka do školy vyplnený „Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/21“, bez ktorého sa dieťa nemôže zúčastniť vyučovania.

Pokiaľ dieťa preruší v nasledujúcom období dochádzku do školy na viac ako 3 dni, zákonný zástupca vždy pri opätovnom nástupe predloží  vyhlásenie o bezinfekčnosti.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:    
Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/21  stiahnuť tu
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti od 16.9.2020 (aktualizované) stiahnuť tu
Prevádzka a vnútorný režim základnej školy od 16.9.2020 (akualizované)  stiahnuť tu
Manuál pre školy na školský rok 2020/2021od 16.9.2020 (aktualizované) stiahnuť tu
Semafor pre základné školy od  16.9.2020 (aktualizované) stiahnuť tu
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia od 16.9.2020 (aktualizované) stiahnuť tu

 

OZNAM [20.8.2020]

Vážení rodičia žiakov 2. – 4. ročníka v školskom roku 2020/21

        V súlade s usmernením MŠVVaŠ SR k otvoreniu nového školského roka v snahe predísť ochoreniu COVID – 19 a zabezpečiť čo najbezpečnejší pobyt žiakov v škole, obraciame sa na Vás so žiadosťou o vyjadrenie záujmu o školský klub detí ( ŠKD) v školskom roku 2020/21.Prosíme Vás o vyplnenie záväznej on-line prihlášky do ŠKD s nástupom od 3. septembra 2020.

Ako mám prihlásiť dieťa na akciu?

Pokiaľ vypĺňate prihlášku cez APLIKÁCIU EDUPAGE v mobile, tak Vám automaticky prišla správa s možnosťou prihlásenia na akciu (online návratka). Pokiaľ sa správa nezobrazila automaticky, kliknite na kolónku PRIHLASOVANIE, následne vyberte PRIDELENÉ AKCIE NA VYPLNENIE viď. obr. 1.

obr. 1

Ak vypĺňate prihlášku cez EDUPAGE STRÁNKU NA WEBE, tak sa najskôr prihláste do rodičovského konta (kliknite na odkaz). 

Pozrite si návod ako rodič prihlasuje dieťa na akciu .(odkaz na dokument v PDF formáte)

Upozornenie!!! Nepoužívajte na prihlasovanie do akcií konto žiaka, pretože ak sa rodič prihlasuje na EduPage stránku žiackymi prihlasovacími údajmi, potom nevie prihlasovaciu akciu potvrdiť. Na to musí byť prihlásený  len rodičovským kontom. (návod: Prihlásenie do EDUPAGE - rodič)

Ak neviete svoje prihlasovacie údaje do rodičovského konta, kontaktujte triedneho učiteľa.

Ďakujeme.OSTATNÉ INFORMÁCIE Z DIANIA ...

Tvoríme doma

Mimoriadna situácia spôsobená šírením vírusu COVID-19 na Slovensku zmenila od 16. marca 2020 život žiakom a pedagógom. 

Začala sa výučba z domu. Žiaci pod vedením svojich pedagógov pracovali na svojich úlohách, pripravovali sa v domácich podmienkach. Nebolo to inak ani v predmete výtvarná výchova. Výsledok výtvarnej tvorby si môžete pozrieť v nasledovných ukážkach.


Mgr. M. Čechová

Fotogaléria: Tvoríme doma

/album/fotogaleria-tvorime-doma/a1-jpg389/ /album/fotogaleria-tvorime-doma/a2-jpg386/ /album/fotogaleria-tvorime-doma/a3-jpg319/ /album/fotogaleria-tvorime-doma/a4-jpg265/ /album/fotogaleria-tvorime-doma/a5-jpg201/ /album/fotogaleria-tvorime-doma/a6-jpg158/

Škola získala grant Karpatskej nadácie 1000e

P. uč. Gerčáková  v tomto školskom roku  žiadala o grant Karpatskej nadácie v spolupráci s T-systems  v projekte Učiteľ budúcnosti

Bola úspešná, nápad natáčať krátky výchovný film na hudobnodramatickom krúžku sa nadácii zapáčil a získala pre svoj projekt Kreatívne s filmom  grant 1000 eur

Peniaze budú použité na technické zabezpečenie pri samotnom natáčaní filmu – fotoaparát na kamerovanie a mikrofón. Film bude samozrejme verejne prístupný a budete si ho môcť pozrieť už počas letných prázdnin. 


NATOČILI SME FILM "STOP KYBERŠIKANE"...

V rámci hudobnodramatického krúžku sme pol roka pracovali na tvorbe krátkeho filmu STOP ( KYBER)ŠIKANE

Žiaci si vyskúšali, aké to je byť scenáristom, režisérom, hercom, kameramanom či filmovým editorom. Výroba bola síce náročná, ale veľmi zábavná a pre decká bola niečím úplne novým a zaujímavým. Film má 9 minút a všetku prácu  na ňom zvládli žiaci našej školy úplne sami. Pozrite si náš výsledok a ak sa vám bude páčiť, lajkujte , zdieľajte, šírte to ďalej.

Pomôžete tým upozorniť na problém šikany a kyberšikany a zároveň oceníte našu niekoľkomesačnú drinu. 

Ďakujeme.

NAŠA ŠKOLA JE ZAPOJENÁ DO PROJEKTOV:

Projekt je podporený Nadáciou pre deti Slovenska - nadačným fondom Deti v bezpečí.

POZRITE SI AKTIVITY ŠKOLY V RÁMCI PROJEKTU...


Projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva je podporovaný a financovaný MŠVVŠ SR a EU fondami pre vzdelávanie.

 


 ERASMUS PLUS

Čítajte viac >>>RÝCHLA VOĽBA:

 
 
 
 

Úspechy našich žiakov vo vzdelávacej oblasti

Školský rok 2015 - 2016

Školský rok 2015 - 2016
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD Úspechy našich žiakov v školskom roku 2015 - 2016: Krajské kolo chemickej olympiády v Košiciach Veľmi úspešne našu školu reprezentoval Dávid Smidt, ktorý sa umiestnil na 2. mieste a Diana Krempaská bola...

Školské akcie v školskom roku 2020 - 2021

Týždeň zdravej výživy [26.10.2020]

Týždeň zdravej výživy [26.10.2020]
V týždni od 12.-16.10.2020 prebehol na našej škole týždeň zdravej výživy. Na triednických hodinách sa učitelia venovali rôznym témam, ktoré sú spojené so zdravou výživou. Vedúca školskej jedálne spolu s pani kuchárkami pripravili na každý deň výnimočný jedálny lístok, ktorý poukazoval na...

Jeseň v ŠKD [26.10.2020]

Jeseň v ŠKD [26.10.2020]
Aj keď sa na jeseň ochladzuje, predsa je jeseň plná teplých farieb.Škoda len, že sú tak krátko. Vietor krásu zo stromov sfúkne, ale my si ju pripomíname výstavkou prác, ktoré sme vytvorili počas daždivých dní. Naše výrobky sa vynikajúco hodia na výzdobu chodby.

Európsky deň jazykov [26.december 2020]

Európsky deň jazykov [26.december 2020]
26. september je európsky deň cudzích jazykov. Na našej škole sa vyučujú 3 cudzie jazyky – angličtina, ruština a nemčina. Ovládanie cudzích jazykov nám pomôže pri cestovaní, štúdiu, nadväzovaní kamarátstiev a pri hľadaní si dobrého zamestnania. Žiaci štvrtého až deviateho ročníka si pri...

Školské akcie v školskom roku 2019 - 2020

Prikŕmovanie vtáčikov v zime [február 2020]

Prikŕmovanie vtáčikov v zime [február 2020]
Príchod chladných a mrazivých dní sa pre mnohých z nás spája aj s prikrmovaním vtáctva. V ŠKD učíme deti milovať a chrániť prírodu.  Jednou z obľúbených a jednoduchých pomocí prírode je prikrmovanie vtáčikov v zime. Každým rokom si v ŠKD...

Spolupráca s MŠ Stolárska [15.1.2020]

Spolupráca s MŠ Stolárska [15.1.2020]
V rámci spolupráce ZŠ na Hutníckej ulici v Spišskej Novej Vsi s Materskou školou na Stolárskej ulici v Spišskej Novej Vsi sa dňa 15. januára 2020 uskutočnilo rodičovské združenie rodičov predškolákov. Odbornú prednášku spojenú s prezentáciou o...

Karneval [17.1.2020]

Karneval [17.1.2020]
„Fašiangy, Turice, Veľká noc príde.“ asi každý pozná túto pieseň. Fašiangový čas je až do popolcovej stredy. Dovtedy sa konajú karnevaly, zábavy, plesy.  Ani na ZŠ – Hutnícka nemohla chýbať veselá zábava. Kto prišiel na Karneval 17.1.2020 o...

Školské výlety a exkurzie v školskom roku 2019 - 2020

Lyžiarsky výcvik pre 3. a 4. ročník [19.2. - 25.2.2020]

Lyžiarsky výcvik pre 3. a 4. ročník [19.2. - 25.2.2020]
Od 19.2.-25.2.2020 sa konal po druhýkrát v histórii školy Lyžiarsky výcvik s dennou dochádzkou pre žiakov 3. a 4. ročníka našej...

Lyžiarsky výcvik žiakov 8. ročníka [3.2. - 7.2.2020]

Lyžiarsky výcvik žiakov 8. ročníka [3.2. - 7.2.2020]
V dňoch 3.2.2020. – 7.2.2020 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili lyžiarskeho kurzu. Kurz sa opäť uskutočnil zájazdovou formou. V príjemnom prostredí...

Exkurzia Výletníčka do pekárne v Tescu v Spišskej Novej Vsi [19.2.2020]

Exkurzia Výletníčka do pekárne v Tescu v Spišskej Novej Vsi [19.2.2020]
Dňa 19. februára sa Výletníček vybral do pekárne do Tesca v Spišskej Novej Vsi. Účelom nebolo nakupovanie, ale exkúrzia pekárne.  Deti si za...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2019 - 2020

Beseda pre žiakov 7.A a 7.B triedy - Kyberšikana [26.2.2020]

Beseda pre žiakov 7.A a 7.B triedy - Kyberšikana [26.2.2020]
Dňa 26. februára 2020 sa žiaci 7. A a 7. B triedy zúčastnili besedy na tému Kyberšikanovanie. Beseda bola realizovaná v spolupáci s Centrom...

Besedy pre žiakov 8.A, 8.B, 8.C - Postoje k drogám [29.1. a 25.2.2020]

Besedy pre žiakov 8.A, 8.B, 8.C - Postoje k drogám [29.1. a 25.2.2020]
V dňoch 29. januára 2020 a 25. februára 2020 sa uskutočnili besedy pre žiakov 8. A, 8. B, 8. C triedy na tému Postoje k drogám. Besedy boli...

Súťaž v riešení úloh z IQ testov [9.12.2019]

Súťaž v riešení úloh z IQ testov [9.12.2019]
Vrámci primárnej prevencie SPJ sa 9. decembra 2019 uskutočnila súťaž v riešení úloh z IQ testov. Úlohy riešilo 13 žiakov zo 6. a 7. ročníkov. Súťaži...

Učitelia a žiaci sa môžu pripojiť na WIFI v škole...

Klikni sem pre viac informácií >>>...