Zber papiera 2017 - 2018

 
Dňa 24.4. a 25.4.2018 sa na našej škole uskutočnil zber papiera.
 
1. STUPEŇ
VÝSLEDKY:
 
1. MIESTO 2. MIESTO 3. MIESTO
5.C 2.B 3.A
104,5 kg 592,5 kg 710,75 kg
52 kg 31,18 kg 30,90 kg
JEDNOTLIVCI:

1. MIESTO 2. MIESTO 3. MIESTO
Ján Gonda Oliver Čech Samuel Polák
3.B 2.B 4.A
220,5 kg 147 kg 125 kg

 

2. STUPEŇ

Na 2. stupni sa vyzbieralo 3560,5 kg papiera.

VÝSLEDKY:

1. MIESTO 2. MIESTO 3. MIESTO
8.A 9.B 5.B
621,5 kg 610,5 kg 422 kg

 

JEDNOTLIVCI:

1. MIESTO 2. MIESTO 3. MIESTO
A. Fekete L. Nováková S. Pitoňák
5.B 9.B 6.C
257 kg 203 kg 174,5 kg

Za pomoc pri zbere ďakujeme žiakom 8.A triedy.