Vyberte si svoju triedu:   

Zoznam domácich úloh pre triedu 5.B

domáca úloha 1. Tvorba webovej prezentácie cez radakčný systém WEBLAHKO.sk

Úloha:

Na posledných hodinách informatiky sme sa naučili vytvoriť si vlastnú web stránku veľmi jednoduchým spôsobom na profesionálnej úrovni. Všetko to vieme spraviť bez znalosti písania HTML alebo PHP kódu. Možnosť vytvoriť si vlastnú webovú prezentáciu nám poskytla služba WEBLAHKO.

Vašou úlohou je vytvoriť vlastnú webovú prezentáciu. Tému nechávam na Vás. Námetom môžu byť vaše záľuby, rodina, škola čokoľvek čo dáva zmysel. 

Vaša webová prezentácia by mala:

 1. pozostávať minimálne z 5 podstránok (podsekcie), ktoré sami vytvoríte (spolu sme vytvárali 4 typy: text a obrázky, tlačítko odkaz, príspevky, fotogaléria )
 2. byť pestrá, teda bude obsahovať obrázky a pekne upravený text
 3. byť zaujímavá a pútava, pretože hodnotená bude funkčnosť aj grafika webu

Nezabudnite GENEROVAŤ vašu stránku po každej zmene inak sa stránka v internetovom prehliadači zobrazí bez zmien, teda neaktuálna !!!

Čo sme sa naučili:

 • registrovali sme si vlastný web cez stránku www.weblahko.sk (ak si zabudol heslo máš ho na maily, ktorý si uviedol pri registrácii)
 • prihlásili sme sa prihlasovacím menom (také ako si uviedol pri registrácii) a heslom (ktoré si si mal niekam zapísať, a nájdeš ho aj na maily) do reakčného systému 
 • naučili sme sa upraviť banner stránky (vložiť logo, text loga, orezať logoi....)
 • naučili sme sa pridať do menu novú stránku (sekciu) a podstránku (podsekciu), ktorú si vieme ďalej upravovať
 • naučili sme sa ako do stránky vkladať text, obrázky, odkazy, meniť štýly a formáty písma atď.
 • naučili sme sa ako vypublikovať (generovať) stránku na internet, tak aby bola viditeľná pre každého 
Pre žiakov, ktorí robili webstránky cez WEBNODE platia tie isté pravidlá !!!
 
Na splnenie úlohy máte čas do 15.6.2015 (pondelok). Kto úlohu nepošle bude hodnotený zhoršenou známkou.
 
Úlohy posielajte cez elektronicky formulár tak, že vyplníte všetky údaje označené hviezdičkou (nahrávať súbor nedávajte) a do správy vložte www adresu vášho webu, nie www adresu administrácie!!! (Keď sme sa na hodine registrovali mal si každý vytvoriť webstránku z názvom www.menopriezvisko.weblahko.sk)
 
 
 

domáca úloha 2. Programovanie v detskom programovacom jazyku Imagine logo

Úloha:

Na hodinách informatiky sme sa naučili ako naučiť korytnačku vykonávať určité pohyby. 

Zatiaľ sme pracovali s príkazmi: 

príkaz skratka
dopredu X do X
vzdad X vz X
vlavo X vl X
vpravo X vp X
bod X bod X
nechfarbapera "nazov farby nechfp "nazov farby
nechhrubkapera X nechhp X
znovu znovu
perohore ph
perodole pd
opakuj X[..........] opakuj X[.....]

 

Vašou úlohou je naučiť korytnačku vykresliť niekoľko útvarov:

Veľkosti útvarov nechávam na vás, avšak majte na pamäti, že útvary by sa mali zmestiť na jednu pracovnú plochu. Používajte presun korytnačky pomocou myšky!!!

Farby musia byť rovnaké ako je v predlohe!!!

 

Na splnenie úlohy máte čas do:

pondelková skupina do 20.9.2014 (pondelok)

piatková skupina do 25.10.2014 (piatok)

na spoločnej  hodine budem hodnotiť práce a známkovať!!! Kto nespraví a nepošle úlohu do termínu bude hodnotený zhoršenou známkou!!!

 

Kto ešte nemá nainštalovaný program Imagine logo môže si ho stiahnuť v sekcii stiahni programy.

To čo naprogramujete uložte a nezabudnite poslať na môj e-mail (miloshadbavny@azet.sk). Nepoužívajte elektronický formulár !!!

 

ŽELÁM PRÍJEMNÉ CHVÍLE S KORYTNAČKOU ELZOU :)

https://www.zshutnickasnv.sk/predmety/informatika/domace-ulohy/

domáca úloha č.3. Práca v textovom editore, úprava textu

ZADANIE: Napíšte na jednu stranu A4 text, článok na tému "Môj bežný deň"

(Napíšte napríklad, ako trávite dni od pondelka do nedele, čomu sa venujete, aké máte záľuby ako vyzerá váš harmonogram dňa.


PODMIENKY:
Zarovnanie: pravý okraj odseku (bloku) textu 2, ľavý okraj bloku textu 15, prvý riadok každého odseku (bloku) textu 2,5

Nadpis: štýl písma Verdana, veľkosť písma 12, hrubé písmo, farba písma zelená, zarovnanie na stred


Text (blok textu): štýl písma Calibri, veľkosť písma 10., normálna hrúbka (nemení sa),štýl písma kurzíva (šikmé písmo), farba písma čierna, názov dňa modrou farbou a hrubým písmom, zarovnanie bloku textu na obe strany rovnako.


Obrázok: použite obrázok akýkoľvek (napr. stiahnite z internetu),  ktorý súvisí s tým o čom píšete a vložte ho do vášho dokumentu tak ako je to vidieť v príklade.


Pozadie: Použite obrázok akýkoľvek (napr. stiahnite z internetu), a použite ho ako  pozadie vášho dokumentu. Nastavte vhodný kontrast a jas obrázka. 


Meno, priezvisko a trieda: zarovnanie vpravo, štýl písma Verdana, veľkosť 8, typ písma kurzíva, zelená


Vaša mailova adresa: zarovnanie na stred, štýl písma Tahoma, veľkosť písma 8, typ písma tučné a podčiarknuté, farba modrá.


Hypertext (odkaz): použite hypertextové prepojenie na obrázky či texty z internetu.( napr. V pondelok ráno musím venčiť nášho psa Rexa.) ak teda kliknem na odkaz REXA, otvorí sa mi obrázok alebo www stránka so psom.


Použite nástroje: pravítko na nastavenie okrajov, zarovnanie bloku textu, štýl písma, farba písma, obtekanie obrázka, hypertext
 

Predloha zadania (ako by to mohlo vyzerať):

predlohu v PDF formáte si môžete stiahnuť tu.

Splnené zadanie pošlite do:

 • pondelková skupina do 22.12.2015 (pondelok)
 • piatková skupina do 16.1.2015 (piatok)

Na posielanie úloh použite elektronicky formulár. Nezabudnite zadať svoje meno, email, predmet Informatika, triedu, dátum zaslania a pridať prílohu, teda váš súbor s dokumentom !!! (je to rovnaké ako pri posielaní prílohy v e-maily)


Kto do termínu nepošle splnené zadanie bude hodnotený zhoršenou známkou !!! Splnené úlohy posielajte vo formáte moj bezny den.doc alebo .docx 

Dôležité!!!

Kto nemôže úlohu plniť doma (z akého koľvek dôvodu) môže prísť vo vyhradenom čase robiť úlohu do učební F 205 a F 206 viď. www stránka.

domáca úloha 4. Práca v tabuľkovom kalkulátore MS EXCEL, tvorba a úprava tabuliek podľa predlohy

Zadanie: Navrhnite tabuľku rozvrh hodín presne tak ako ju vidíte v predlohe zadania.

Pomôcka: Použite vloženie riadkov, stĺpcov, formátovanie textu v bunke, orámovanie tabuľky, ofarbenie buniek, zlúčenie buniek.

 

Predloha zadania:

 

 

Zadania posielajte cez elektronicky formulár. Nezabudnite vyplniť všetky potrebné údaje do formulára a samozrejme priložiť súbor!!!

 


V prípade, že vám nefunguje odosielanie cez elektronicky formulár posielajte úlohu na e-mail domaceulohyzshutnicka@gmail.com vo forme:

 

1. predmet: uloha 4  EXCEL tvorba a uprava tabuliek

2. vaše meno a priezvisko: (napr. Jožko Mrkvička)

3. vaša trieda: 5.A

4. príloha: rozvrh hodin.xls

 

Dôležité pokyny!!!

 

Ak ešte nemáte doma v PC nainštalovaný program EXCEL 2003, 2007, 2010 môžete použiť aj iný program na tvorbu tabuliek (tabuľkový kalkulátor) okrem programu WORD. Alternatívou balíčka programov MS Office je aplikácia OPEN OFFICE, ktorý si môžete stiahnuť a nainštalovať. Nájdete ho v sekcii Stiahni programy/programy/kancelárske programy... Do tejto sekcie sa dostanete po zadaní mena a hesla, ktoré vám bolo povedané na spoločných hodinách informatiky.

 

Splnené zadanie pošlite do štvrtka 10.3.2016

 

Kto do termínu nesplní zadanie bude hodnotený známkou 5 !!! Ak niekto chýbal z dôvodu choroby alebo iného dôvodu nech sa zastaví u mňa v kancelárii čo najskôr, pretože to neznamená, že úlohu robiť nemusí!!!

 

V prípade, že máte nejasnosti napíšte do diskusného fóra (klikni sem).

domáca úloha č.5, Programovanie v detskom programovacom jazyku IMAGINE LOGO, cyklus a príkaz opakuj

Úloha:

Na hodinách informatiky sme sa naučili ako naučiť korytnačku vykonávať určité pohyby. Tiež sme sa naučili používať príkaz opakuj, ktorý nám uľahčuje prácu.

Zatiaľ sme pracovali s príkazmi: 

príkaz skratka
dopredu X do X
vzdad X vz X
vlavo X vl X
vpravo X vp X
bod X bod X
nechfarbapera "nazov farby nechfp "nazov farby
nechfarba pera náhodná nechfp ?
nechhrubkapera X nechhp X
znovu znovu
zmaz zmaz
perohore ph
perodole pd
opakuj X[..........] opakuj X[.....]

 

Vašou úlohou je naučiť korytnačku vykresliť tieto útvary:

Veľkosti útvarov nechávam na vás, avšak majte na pamäti, že útvary by sa mali zmestiť na jednu pracovnú plochu. Používajte presun korytnačky pomocou myšky (pravý klik/presuvaj k1)!!!

Farby musia byť rovnaké (podobné) ako je v predlohe!!! Používajte na vykreslenie útvarov príkaz  opakuj  !!! Nájdite jeden cyklus (opakujúce sa príkazy), ten použijete v príkaze opakuj.

 

Na splnenie úlohy máte čas do:

 • piatková skupina 5AB zmiešaná do 4.12.2015 (piatok). 
 • piatková skupina 5A a 5B  4.12.2015 (piatok)

 

Na spoločnej  hodine budem hodnotiť práce a známkovať!!! Kto nespraví a nepošle úlohu do termínu bude hodnotený zhoršenou známkou!!!

 

Kto ešte nemá nainštalovaný program Imagine logo môže si ho stiahnuť v sekcii stiahni programy. Môže sa stať, že ak ste si stiahli a nainštalovali nejakú verziu programu z internetu, nebude mať možnosť ukladania vašich programov. Odporúčam preto nainštalovať školskú verziu. Kto ju stále nemá resp. nevie nainštalovať nech príde za mnou do kancelárie cez prestávku, dám vám inštalačné CD školskej verzie ;)

Pri práci používajte aj svoje poznámky, ktoré ste si robili na hodine. K dispozícii je aj kniha v elektronickej podobe, ktorú si môžete stiahnuť tu, po zadaní mena a hesla (vraveli sme si na hodine) sa otvorí stránka "elektronické učebnice" - rozkliknite a stiahnite si učebnicu č.4 Informatika - Algoritmy s Logom. Učebnica je vo formáte PDF.

To čo naprogramujete uložte pod svojim meno a nezabudnite poslať na mail: domaceulohyzshutnicka@gmail.com a samozrejme nezabudnuť priložiť súbor do prílohy a podpísať sa a do predmetu mailu zadať vašu triedu!!!

Neposielajte cez elektronický formulár pretože ten nevie priložiť prílohu súboru z Imagine  !!!

 

ŽELÁM PRÍJEMNÉ CHVÍLE S KORYTNAČKOU ELZOU :)

 

Domáca úloha č.6, Programovanie v detskom programovacom jazyku Imagine Logo, cyklus a príkaz opakuj...

Úloha:

Na hodinách informatiky sme sa naučili ako naučiť korytnačku vykonávať určité pohyby. Tiež sme sa naučili používať príkaz opakuj, ktorý nám uľahčuje prácu.

Zatiaľ sme pracovali s príkazmi: 

príkaz skratka
dopredu X do X
vzdad X vz X
vlavo X vl X
vpravo X vp X
bod X bod X
nechfarbapera "nazov farby nechfp "nazov farby
nechfarba pera náhodná nechfp ?
nechhrubkapera X nechhp X
znovu znovu
zmaz zmaz
perohore ph
perodole pd
opakuj X[..........] opakuj X[.....]

 

Vašou úlohou je naučiť korytnačku vykresliť tieto útvary:

 

Veľkosti útvarov nechávam na vás, avšak majte na pamäti, že útvary by sa mali zmestiť na jednu pracovnú plochu. Používajte presun korytnačky pomocou myšky (pravý klik/presuvaj k1)!!!

Farby musia byť rovnaké (podobné) ako je v predlohe!!! Používajte na vykreslenie útvarov príkaz  opakuj  !!! Nájdite jeden cyklus (opakujúce sa príkazy), ten použijete v príkaze opakuj.

 

Na splnenie úlohy máte čas do:

 • utorková skupina 5ABC zmiešaná do 13.12.2016 (utorok). 

Na spoločnej  hodine budem hodnotiť práce a známkovať!!! Kto nespraví a nepošle úlohu do termínu bude hodnotený zhoršenou známkou!!!

 

Kto ešte nemá nainštalovaný program Imagine logo môže si ho stiahnuť v sekcii stiahni programy. Môže sa stať, že ak ste si stiahli a nainštalovali nejakú verziu programu z internetu, nebude mať možnosť ukladania vašich programov. Odporúčam preto nainštalovať školskú verziu. Kto ju stále nemá resp. nevie nainštalovať nech príde za mnou do kancelárie cez prestávku, dám vám inštalačné CD školskej verzie ;)

Pri práci používajte aj svoje poznámky, ktoré ste si robili na hodine. K dispozícii je aj kniha v elektronickej podobe, ktorú si môžete stiahnuť tu, po zadaní mena a hesla (vraveli sme si na hodine) sa otvorí stránka "elektronické učebnice" - rozkliknite a stiahnite si učebnicu č.4 Informatika - Algoritmy s Logom. Učebnica je vo formáte PDF.

To čo naprogramujete uložte pod svojim meno a nezabudnite poslať na mail: domaceulohyzshutnicka@gmail.com a samozrejme nezabudnuť priložiť súbor do prílohy a podpísať sa a do predmetu mailu zadať vašu triedu!!!

Neposielajte cez elektronický formulár pretože ten nevie priložiť prílohu súboru z Imagine  !!!

 

ŽELÁM PRÍJEMNÉ CHVÍLE S KORYTNAČKOU ELZOU :)

 

Ak chcete prezerať dokumenty vo formáte PDF musíte mať nainštalovaný prehliadač PDF súborov.

Program si môžete stiahnuť a nainštalovať z oficiálnej stránky produktov Adobe.

https://get.adobe.com/sk/reader/

Niečo ti nie je jasné?

Napíš do diskusného fóra

Nemáš si kde spraviť domácu úlohu?

Využi učebne informatiky !!!

Učebňa F 205 je Vám k dispozícii v čase:

po od 13:25 do 15:30
ut obsadené
st od 13:25 do 15:30
št obsadené
pi od 13:25 do 15:30

Učebňa F 206 je Vám k dispozícii v čase:

po od 13:25 do 15:30
ut od 13:25 do 15:30
st od 13:25 do 15:30
št od 13:25 do 15:30
pi od 13:25 do 15:30

Informuj sa u p. učiteľa 

 Mgr. M. Hadbavného

Anketa

Páči sa ti stránka?

Celkový počet hlasov: 25

počítadlo.abz.cz