Dištančné vzdelávanie v predmete informatika v šk. r. 2020-2021

POZOR!!! ZMENA ROZVRHU. ZMENY PLATNÉ OD 24.11.2020 

VIDEOODKAZY PRE ŽIAKOV OD UČITEĽA...

 

  Adresát videosprávy Dátum uverejnenia videosprávy  
videospráva od učiteľa... všetky pondelkové skupiny INF: 6AB 2.skupina, 6B 1.skupina, 7B celá trieda, 6A1.skupina !!! 2.11.2020
prehrať videosprávu >>>
videospráva od učiteľa... piatková skupina 8B celá trieda INF 4.11.2020
prehrať videosprávu >>>
videospráva od učiteľa... všetky skupiny INF 6.11.2020
prehrať videosprávu >>>
videospráva od učiteľa... Ako vypracovať a odoslať DÚ v programe WORD, EXCEL, POWER POINT cez OFFICE 365.
Pre žiakov, ktorí nemajú v PC nainštalovaný program EXCEL !!!
3.2.2021
prehrať videosprávu >>>

Ak nemáš vo svojom PC nainštalovaný program WORD, EXCEL alebo POWER POINT môžeš použiť OFFICE 365 (potrebné pripojenie k internetu!!!) Dokumenty, tabuľku alebo prezentáciu ulož do svojho PC a odošli ako prílohu DÚ.

LOGO OFFICE 365 LOGO WORD 365 OTVORIŤ PRÁZDNY DOKUMENT WORD
LOGO POWER POINT 365 OTVORIŤ PRÁZDNY DOKUMENT POWER POINT
LOGO EXCEL 365 OTVORIŤ PRÁZDNY DOKUMENT EXCEL

 

Videozáznamy z online hodín INF v ZOOMe od 24.11.2020 [PO ZMENE ROZVRHU...]

8.A [PONDELOK, 2. VYUČ. HODINA]

Tu nájdete videozáznam z našej spoločnej hodiny v ZOOMe. 

HODINA DÁTUM TÉMA  
5. 30.11.2020 Imagine logo - Podmienka AK, proces, prvok...
PREHRAŤ
6. 7.12.2020 Imagine logo - Kontrola DÚ č.2, Cvičná písomka...
PREHRAŤ
7. 14.12.2020 Imagine logo - opakovanie procesov, polygon, tlačidlá, procedúry, vnorený príkaz opakuj, podmienka
PREHRAŤ
8. 11.1.2021 Imagine logo - kontrola DÚ č.3
PREHRAŤ
9. 18.1.2021 Záverečné hodnotenie 1. polroka 20/21
PREHRAŤ
10. 25.1.2021 Terminológia IKT 2- teória bez záznamu
11. 8.2.2021 Teminológia  IKT 2 - test
PREHRAŤ
12. 16.2.2021 Licencie programov a autorské právo - teória
PREHRAŤ
13. 1.3.2021 Licencie programov a autorksé právo - test
PREHRAŤ

 

6.A [UTOROK, 2. VYUČ. HODINA]

Tu nájdete videozáznam z našej spoločnej hodiny v ZOOMe. 

HODINA DÁTUM TÉMA  
1. 1.12.2020 3. hod. opakovanie vnorený príkaz opakuj...
PREHRAŤ
2. 8.12.2020 4. hod. Kontrola DÚ, príkazy: nechfarbapozadia, nechfarbavyplne, vypln
PREHRAŤ
3. 15.12.2020 5. hod. Imagine logo - príkaz polygon, nepochpozicia
PREHRAŤ
4. 12.1.2021 6. hod. Imagine logo - kontrola DÚ č. 3 
PREHRAŤ
5. 19.1.2021 7. hod. Hodnotenie práce za 1.polrok 20/21
PREHRAŤ
6. 26.1.2021 8. hod. Excel - opakovanie učiva 5. ročník
PREHRAŤ
7. 2.2.2021 9. hod. Excel - formát buniek
PREHRAŤ
8. 9.2.2021 10.hod. Excel - kontrola DU
PREHRAŤ
9. 16.2.2021 11. hod. Excel - slovné úlohy
PREHRAŤ
10. 2.3.2021 12. hod. Excel - úvod do vzorcov
PREHRAŤ

 

7.A [UTOROK, 4. VYUČ. HODINA]

Tu nájdete videozáznam z našej spoločnej hodiny v ZOOMe. 

HODINA DÁTUM TÉMA  
4. 24.11.2020 Procesy cez tlačidlá, príkaz každých... video 1
PREHRAŤ
Procesy cez tlačidlá, príkaz každých... video 2
PREHRAŤ
5. 1.12.2020 Kontrola DÚ Č.2 - procesy cez tlačidlá...
PREHRAŤ
6. 8.12.2020 Podmienka, príkaz AK FARBABODU...
PREHRAŤ
7. 15.12.2020 Kontrola DÚ č. 3  - podmienka ak farbabodu, Opakovanie procesov, cvičná písomka
PREHRAŤ
8. 12.1.2021 Kontrola DÚ č.4 - vrtuľky
PREHRAŤ
9. 19.1.2021 Hodnotenie prác za 1.polrok 20/21
PREHRAŤ
10. 26.1.2021 Komunikácia prostredníctvom IKT
PREHRAŤ
11. 2.2.2021 Sociálne siete na internete
PREHRAŤ
12. 16.2.2021 Sociálne siete na internete - test
PREHRAŤ
13. 2.3.2021 Komunikácia prostredníctvom IKT
PREHRAŤ

 

7.B [STREDA, 3. VYUČ. HODINA]

Tu nájdete videozáznam z našej spoločnej hodiny v ZOOMe. 

HODINA DÁTUM TÉMA  
3.  2.12.2020 Imagine logo - vnorený príkaz opakuj
PREHRAŤ
4. 9.12.2020 Imagine logo - kontrola DÚ č.2
PREHRAŤ
5. 16.12.2020 Imagine logo - vnorený príkaz opakuj príklady
PREHRAŤ
6. 13.1.2021 Imgine logo - kotnrola DÚ č. 3
PREHRAŤ
7. 20.1.2021 Hodnotenie k 1. polroku 20/21
PREHRAŤ
8. 27.1.2021 Sociálne siete na internete - teória
PREHRAŤ
9. 10.2.2021 Základné pojmy v informatike level 1 - teória
PREHRAŤ
10. 17.2.2021 Základné pojmy v informatike level 1 - test
PREHRAŤ
11. 3.3.2021 Základné pojmy v informatike level 2 - teória
PREHRAŤ

 

8.B [STREDA, 4. VYUČ. HODINA]

 

Tu nájdete videozáznam z našej spoločnej hodiny v ZOOMe. 

HODINA DÁTUM TÉMA  
4. 25.11.2020 Imagine logo- procesy
PREHRAŤ
5. 2.12.2020 Imagine logo - zhrnutie učiva - procesy, tlačidlá, procedúry, pre k1, polygon, prvok...
PREHRAŤ
6. 9.12.2020 Imagine logo - kontrola DÚ č. 3 - procesy, tlačidlá, prvok, opakuj, nechfv...
PREHRAŤ
7. 16.12.2020 Imagine logo - Podmienka a príkaz ak farbapera
PREHRAŤ
8. 13.1.2021 Imagine logo - kontrola DÚ č.4
PREHRAŤ
9. 20.1.2021 Hodnotenie k 1. polroku 20/21
PREHRAŤ
10. 27.1.2021 Základné pojmy v informatike 2. - teória
PREHRAŤ
11. 2.2.2021 Základné pojmy v informatike  - test bez záznamu
12. 10.2.2021 Počítačové siete level 1 - teória
PREHRAŤ
13. 17.2.2021 Počítačové siete level 1 - test
PREHRAŤ
14. 3.3.2021 Softvérové licencie a autorský zákon - teória
PREHRAŤ

 

6.B [PIATOK, 3. VYUČ. HODINA]

Tu nájdete videozáznam z našej spoločnej hodiny v ZOOMe. 

HODINA DÁTUM TÉMA  
1. 4.12.2020 Imagine logo, kontrola DÚ
PREHRAŤ
2. 11.12.2020 Imagine logo vnorený príkaz opakuj...
PREHRAŤ
3. 18.12.2020 Imagine logo, vnorený príkaz opakuj príklady - riešenia,...
PREHRAŤ
4. 15.1.2021 Imagine logo, kontrola DÚ
PREHRAŤ
5. 22.1.2021 Hodnotenie prác k 1. polroku 20/21
PREHRAŤ
6. 29.1.2021 Excel - opakovanie učiva 5. ročník
PREHRAŤ
7. 5.2.2021 Excel - formát buniek, zarovnanie a orientácia textu, zlúčenie buniek
PREHRAŤ
8. 12.2.2021 Excel - kontrola DÚ bez záznamu
9. 19.2.2021 Excel - tvorba tabuľky podľa slovného zadania
PREHRAŤ
10. 5.3.2021 Excel - úvod do vzorcov
PREHRAŤ

 

Videozáznamy z online hodín INF v ZOOMe do 23.11.2020

6AB 2. skupina [pondelok]

Tu nájdete videozáznam z našej spoločnej hodiny v ZOOMe. 

HODINA DÁTUM TÉMA  
1. 26.10.2020 Hodina online zrušená z dôvodu technických problémov ...  
2. 2.11.2020 JESENNÉ PRÁZDNINY  
3. 9.11.2020 JESENNÉ PRÁZDNINY  
4. 16.11.2020 Kontrola DÚ zadaných 2.11.2020
PREHRAŤ
5. 23.11.2020 Kontrola DÚ zadaných 2.11.2020, druhé kolo
PREHRAŤ

 

6B 1. skupina [pondelok]

Tu nájdete videozáznam z našej spoločnej hodiny v ZOOMe. 

HODINA DÁTUM TÉMA  
1. 26.10.2020 Hodina online zrušená z dôvodu technických problémov ...  
2. 2.11.2020 JESENNÉ PRÁZDNINY  
3. 9.11.2020 JESENNÉ PRÁZDNINY  
4. 16.11.2020 1. HOD. Kontrola DÚ zadaných dňa 2.11.2020
PREHRAŤ
5. 23.11.2020 Hodina online zrušená z dôvodu technických problémov ...  
6. 27.11.2020 Náhrada za hodinu z 23.11.2020!!!
2. HOD. Procedúry a cykly - príkaz opakuj, príklady

PREHRAŤ

 

7B celá trieda [pondelok]

Tu nájdete videozáznam z našej spoločnej hodiny v ZOOMe. 

HODINA DÁTUM TÉMA  
1. 26.10.2020 Hodina online zrušená z dôvodu technických problémov ...
2. 2.11.2020 JESENNÉ PRÁZDNINY  
3. 9.11.2020 JESENNÉ PRÁZDNINY  
4. 16.11.2020 1.HOD. Kontrola DÚ zadaných dňa 2.11.2020
PREHRAŤ
5. 23.11.2020 2. HOD. Kotrola DÚ a úvod do procedúr, príkaz opakuj cykly
PREHRAŤ

 

6A 1. skupina [pondelok]

Tu nájdete videozáznam z našej spoločnej hodiny v ZOOMe. 

HODINA DÁTUM TÉMA  
1. 26.10.2020 Hodina online zrušená z dôvodu technických problémov ...
2. 2.11.2020 JESENNÉ PRÁZDNINY  
3. 9.11.2020 JESENNÉ PRÁZDNINY  
4. 16.11.2020 1.hod., Kontrola DÚ zadaných dňa 2.11.2020
PREHRAŤ
5. 23.11.2020 2. hod.,  Kotrola DÚ zadaných 16.11.2020, nové učivo - príkazy nechfarba pozadia, komentar, prvok...
PREHRAŤ

 

7A celá trieda [utorok]

Tu nájdete videozáznam z našej spoločnej hodiny v ZOOMe. 

HODINA DÁTUM TÉMA  
1. 27.10.2020 vnorený príkaz opakuj v procedúre praktické príklady
PREHRAŤ
2. 3.11.2020 príkaz polygón, pre "k1, vyplň
PREHRAŤ
3. 10.11.2020 hodnotenie vypracovaných DÚ
PREHRAŤ

 

8A celá trieda [streda]

Tu nájdete videozáznam z našej spoločnej hodiny v ZOOMe. 

HODINA DÁTUM TÉMA  
1. 28.10.2020 príkaz polygon, vnorené procedúry, príklad NEBO
PREHRAŤ
2. 4.11.2020 procesy - príkaz každých, pre K, zastav
PREHRAŤ
3. 11.11.2020 kontrola DÚ zo 4.11.2020, hodnotenie...
PREHRAŤ
4. 18.11.2020 Príkaz AK, podmienka, Imagine logo
PREHRAŤ

 

8B celá trieda [piatok]

Tu nájdete videozáznam z našej spoločnej hodiny v ZOOMe. 

HODINA DÁTUM TÉMA  
1. 30.10.2020 JESENNÉ PRÁZDNINY  
2. 6.11.2020 JESENNÉ PRÁZDNINY  
3. 13.11.2020 Kontrola domácich úloh - Lúka (polygon, procedúry... )
PREHRAŤ
4. 20.11.2020 Kontrola domácich úloh - polygon - nové učivo PROCESY 
PREHRAŤ

 

Programy na stiahnutie potrebné pre vyučovanie INF

Imagine logo - programovanie

program/aplikácia  
IMAGINE LOGO
Program určený na programovanie v detskom programovacom jazyku. Dieťa sa naučí algoritmicky myslieť. Zistí tak, že postupnosťou príkazov dokáže korytnačka vykonávať pohyby a úkony.
STIAHNUŤ INŠTALAČNÉ SÚBORY IMAGINE LOGO Po kliknutí na stiahnuť inštalačné súbory imagine logo sa do počítača stiahne archivovaný súbor imaginelogoprogram.rar
Na rozbalenie súboru je potrebné mať v počítači nainštalovaný program, ktorý vie pracovať s archívom. V počítačoch s operačným systémom WIN8, WIN8.1 a WIN10 je spravidla už takýto program nainštalovaný automaticky. No nemusí byť. Ak je v počítači nainštalovaný operačný systém WINXP, VISTA, 7 je potrebné nainštalovať do PC program napr. WINRAR alebo WINZIP, ktorý vie rozbaliť archív.
 
 

spustiť video
videomanuál stiahnutie a inštalácia IMAGINE LOGO do počítača
 
 

 
WINRAR
Program určený na na prácu s archívom (RAR, ZIP...)
Slúži na vytvorenie archívu zo súborov a rovnako na rozbalenie archivovaných súborov.
STIAHNUŤ PROGRAM WINRAR Po klinutí na stiahnuť program winrar sa otvorí cloudové úložisko ONE DRIVE, z ktorého stiahnete inštalačný súbor winrar_360_cz.exe

 

Materiály z hodín INF

6AB 2. skupina [pondelok]

Tu si môžete stiahnuť materiály, v ktorých je zhrnuté to čo sme robili na online hodinách informatiky.

téma formát  
1. Príklady 1, vnorený príkaz opakuj v procedúre stiahnuť
2. Príklady 2, vnorený príkaz opakuj v procedúre stiahnuť
3.   stiahnuť
4.   stiahnuť
5.   stiahnuť
6.   stiahnuť
7.   stiahnuť
8.   stiahnuť
9.   stiahnuť

 

6B 1. skupina [pondelok]

Tu si môžete stiahnuť materiály, v ktorých je zhrnuté to čo sme robili na online hodinách informatiky.

téma formát  
1. Základné príkazy a pohybové príkazy stiahnuť
2. Príkaz opakuj a cykly stiahnuť
3. Príklady na zápis príkazu opakuj a cyklov stiahnuť
4. 2.HOD. 27.11.2020 - procedúdy a cykly stiahnuť

 

7B celá trieda [pondelok]

Tu si môžete stiahnuť materiály, v ktorých je zhrnuté to čo sme robili na online hodinách informatiky.

dátum téma formát  
1.   Základné príkazy a pohybové príkazy stiahnuť
2.   Cyklus a príkaz opakuj stiahnuť
3.   Príklady na príkaz opakuj stiahnuť
4. 2.12.2020 Vnorený príkaz opakuj v procedúre stiahnuť
5. 27.1.2021 Sociálne siete na internete stiahnuť
6. 10.2.2021 Základné pojmy v informatike 1 stiahnuť
7. 3.3.2021 Základné pojmy v informatike 2 stiahnuť

 

6A 1. skupina [pondelok]

Tu si môžete stiahnuť materiály, v ktorých je zhrnuté to čo sme robili na online hodinách informatiky.

téma formát  
1. Príklady 1, vnorený príkaz opakuj v procedúre stiahnuť
2. Príklady 2, vnorený príkaz opakuj v procedúre stiahnuť
3. Nové príkazy: nechfarbapozadia, prvok, komentár, odtiene farieb stiahnuť

 

7A celá trieda [utorok]

Tu si môžete stiahnuť materiály, v ktorých je zhrnuté to čo sme robili na online hodinách informatiky.

dátum téma formát  
1. 27.10.2020 vnorený príkaz opakuj v procedúre praktické príklady stiahnuť
2. 3.11.2020 príkaz polygon, vypln, nechpoz, pre K v procedúre cez tlačidlá stiahnuť
3. 24.11.2020 procesy, príkaz KAZDYCH, ZASTAV  stiahnuť 
4. 8.12.2020 podmienka, príkaz AK FARBABODU stiahnuť
5. 15.12.2020 procesy, cvičná písomka stiahnuť
6. 26.1.2021 Komunikácia prostredníctvom IKT stiahnuť
7. 2.2.2021 Sociálne siete na internete (PDF) stiahnuť
8. 2.2.2021 Sociálne siete na internete (PPT-prezentácia) stiahnuť

 

8A celá trieda [streda]

Tu si môžete stiahnuť materiály, v ktorých je zhrnuté to čo sme robili na online hodinách informatiky.

dátum téma formát  
1. 28.10.2020 Imagine logo, príkaz polygon, vnorené procedúry, príklad NEBO stiahnuť
2. 4.11.2020 Imagine logo, procesy - príkaz kazdych, pre K, zastav stiahnuť
Imagine logo, teória - procesy, všeobecný zápis stiahnuť
3. 30.11.2020 Imagine logo, tlačidlá, procesy, podmienky, prvok... stiahnuť
4. 14.12.2020 Imagine logo, tlačidlá, procesy, podmienky, polygón, vnorený príkaz opakuj a vnorená procedúra... stiahnuť
5. 25.1.2021 Základné pojmy v informatike 2. stiahnuť
6. 15.2.2021 Základné pojmy v informatike 3 - licencie programov a autorské práva stiahnuť

 

8B celá trieda [piatok]

Tu si môžete stiahnuť materiály, v ktorých je zhrnuté to čo sme robili na online hodinách informatiky.

HOD. téma dátum  
1. príkaz polygon, nechfv, vypln, nechpoz... 15.10.2020
stiahnuť
2. príkaz polygon, nechfv, vypln, nechpoz... 22.10.2020
stiahnuť
3. príkaz kazdych a procesy 20.11.2020
stiahnuť
4. procesy 25.11.2020
stiahnuť
5. procey, tlačidlá, procedúry, pre k1, polygon, prvok - ZHRNUTIE UČIVA  2.12.2020
stiahnuť
6. podmienka, príkaz ak farbabodu... 16.12.2020
stiahnuť
7. Základné pojmy v informatike 2. 27.1.2021
stiahnuť
8. Počítačové siete 1 10.2.2021
stiahnuť
9. Licencie programov a autorské práva 3.3.2021
stiahnuť

 

6.A [CELÁ TRIEDA - UTOROK] od 24.11.2020

Tu si môžete stiahnuť materiály, v ktorých je zhrnuté to čo sme robili na online hodinách informatiky.

Dátum téma formát  
1. 8.12.2020 IL - Nechfarba pozadia, nechfarba vyplne, vypln... stiahnuť
2. 15.12.2020 IL - polygon, nechpozicia... stiahnuť
3. 2.3.2021 Excel - Úvod do vzorcov stiahnuť

 

6.B [CELÁ TRIEDA - piatok] od 24.11.2020

Tu si môžete stiahnuť materiály, v ktorých je zhrnuté to čo sme robili na online hodinách informatiky.

Dátum téma formát  
1. 18.12.2020 Imagine logo vnorený príkaz opakuj príklady... stiahnuť
2. 5.3.2021 Excel - úvod do vzorcov stiahnuť

 

Zadanie na doma - domáce úlohy počas dištančného vzdelávania od 24.11.2020 [PO ZMENE ROZVRHU...]

8.A [PONDELOK]

Súhrn domácich úloh zadaných počas dištančného vzdelávania z predmetu informatika:

PČ. Dátum zadania DÚ Dátum odovzdania DÚ Téma  
2. 30.11.2020 6.11.2020 DÚ 2. Tlačidlá, procesy, podmienky
stiahnuť
3. 14.12.2020 po novom roku ... DÚ 3. Tlačidlá, procesy, podmienky, vnorený príkaz opakuj, vnorené procedúry, polygón...
stiahnuť

 

6.A [UTOROK]

Súhrn domácich úloh zadaných počas dištančného vzdelávania z predmetu informatika:

PČ. Dátum zadania DÚ Termín odovzdania DÚ Téma  
3. 8.12.2020 14.11.2020 DÚ č.3. Farba pozadia, farba vyplne - kreslíme kvietok
stiahnuť
4. 15.12.2020 11.1.2021 DÚ č.4. Polygon, nechpozicia  - luka a kvety
 stiahnuť 
  
5. 3.2.2021 8.2.2021 DÚ č.5. Excel - formátovanie buniek
stiahnuť
6. 16.2.2021 1.3.2021 DÚ č.6. Excel - tvorba tabuliek podľa slovného zadania
stiahnuť

 

7.A [UTOROK]

Súhrn domácich úloh zadaných počas dištančného vzdelávania z predmetu informatika:

PČ. Dátum zadania DÚ Dátum odovzdania DÚ Téma  
1. 24.11.2020 30.11.2020 DÚ Č.2. Procesy, príkaz KAZDYCH, ZASTAV
 stiahnuť 
2. 8.12.2020 14.11.2020 DÚ Č. 3 Podmienka, ak farbabodu...
stiahnuť
3. 15.12.2020 11.1.2021 DÚ Č.4, Procesy - vrtuľky
stiahnuť

 

7.B [STREDA]

Súhrn domácich úloh zadaných počas dištančného vzdelávania z predmetu informatika:

Dátum zadania DÚ Dátum odovzdania DÚ Téma  
2. 2.12.2020 8.12.2020 DÚ Č.2 - Imagine logo - vnorený príkaz opakuj
stiahnuť
3. 16.12.2020 12.1.2021 DÚ Č.3 - Imagine logo - vnorený príkaz opakuj
stiahnuť

 

8.B [STREDA]

Súhrn domácich úloh zadaných počas dištančného vzdelávania z predmetu informatika:

Dátum Téma  
3. 2.12.2020 DÚ Č.3 - Imagine logo - zhrnutie - procesy, polygon, prvok, pre K..., opakuj, tlačidlá, procedúry
stiahnuť
4. 16.12.2020 DÚ Č.4 - Imagine logo - podmienka : ak farbabodu
stiahnuť

 

6.B [PIATOK]

Súhrn domácich úloh zadaných počas dištančného vzdelávania z predmetu informatika:

PČ. Dátum zadania DÚ Dátum odovzdania DÚ Téma  
1. 18.12.2020 14.1.2021 DÚ Č.3. Vnorený príkaz opakuj
stiahnuť
2. 5.2.2021 11.2.2021 DÚ Č.4. Excel - formát bunky, zdieľanie buniek
stiahnuť
3. 19.2.2021 4.3.2021 DÚ Č.5. Excel - tvorba tabuliek podľa slovného zadania
stiahnuť

 

Zadanie na doma - domáce úlohy počas dištančného vzdelávania do 23.11.2020

6AB 2. skupina [pondelok]

Súhrn domácich úloh zadaných počas dištančného vzdelávania z predmetu informatika:

PČ. Dátum Téma  
1. 2.11.2020 Vnorený príkaz opakuj v procedúre
stiahnuť
2. 23.11.2020 Vymyslite jeden útvar, na vykreslenie ktorého použijete vnorený príkaz opakuj. Spravíme si súťaž a tieto vaše príklady budeme riešiť na budúcej hodine. Svoj príklad pošli ako prílohu k DÚ. Úlohu splňte do 29.11.2020.

 

6B 1. skupina [pondelok]

Súhrn domácich úloh zadaných počas dištančného vzdelávania z predmetu informatika:

PČ. Dátum Téma  
1. 2.11.2020 zadanie DÚ 1. - príkaz opakuj a cykly
stiahnuť
2. 27.11.2020 zadanie DÚ.2 - procedúry a príkaz opakuj
stiahnuť

 

7B celá trieda [pondelok]

Súhrn domácich úloh zadaných počas dištančného vzdelávania z predmetu informatika:

PČ. Dátum Téma  
1. 2.11.2020 Príkaz opakuj a cykly
stiahnuť

 

6A 1.skupina [pondelok]

Súhrn domácich úloh zadaných počas dištančného vzdelávania z predmetu informatika:

PČ. Dátum zadania DÚ Dátum odovzdania DÚ Téma  
1. 2.11.2020 15.11.2020 Vnorený príkaz opakuj v procedúre
stiahnuť
2. 16.11.2020 22.11.2020 Tlačidlá, vnorený príkaz opakuj
stiahnuť

 

7A celá trieda [utorok]

Súhrn domácich úloh zadaných počas dištančného vzdelávania z predmetu informatika:

PČ. Dátum zadania DÚ Dátum odovzdania DÚ Téma  
1. 3.11.2020 9.11.2020 DÚ Č.1. Polygón, tlačidlá, procedúry, vypln, nechfv, nechpoz...
stiahnuť

 

8A celá trieda [streda]

Súhrn domácich úloh zadaných počas dištančného vzdelávania z predmetu informatika:

PČ. Dátum Téma  
1. 4.11.2020 DÚ1 zadanie - procesy
stiahnuť

 

8B celá trieda [piatok]

Súhrn domácich úloh zadaných počas dištančného vzdelávania z predmetu informatika:

PČ. Dátum zadania DÚ Dátum odovzdania DÚ Téma  
1. 4.11.2020  12.11.2020 DÚ 1 - Príkaz polygón, vnorené procedúry, nechpoz - LÚKA
stiahnuť
2. 13.11.2020 19.11.2020 DÚ 2 - Príkaz polygón, vnorené procedúry, nechpoz, vnorený príkaz opakuj - ÚTVARY
staihnuť

 

Otázky a odpovede:

Ako sa pripojím na online hodinu v ZOOMe cez edupage?

Na online hodinu v ZOOMe sa žiak pripája prostredníctvom edupage stránky alebo aplikácie v mobile. Presný postup nájde žiak v návode: 

Návod ako sa žiak prihlási na online hodinu v ZOOMe cez edupage

 

Čo ak som na online hodine nebol?

Ak sa žiak nezúčastnil učiteľom naplánovanej online hodiny v ZOOMe z akýchkoľvek dôvodov, tak je povinný vypracovať pridelené zadanie učiteľom do termínu, ktorý mu určí učiteľ.

Ak zadanie nevypracuje a neodošle bude to považované za neúčasť žiaka na dištančnom vzdelávaní. V takomto prípade musí rodič žiaka napísať odvôvodnenie a poslať elektronickú ospravedlnenku triednemu učiteľovi.

Nemám počítač ani mobil, takže sa nemôžem zúčastňovať dištančného vzdelávania, čo teraz?

Ak žiak nemá technické prostriedky potrebné na účasť na dištančnom vzdelávaní, tak mu bude raz týždenne poskytnutý materiál na vypracovanie. 

Odporúčam kontaktovať triedneho učiteľa žiaka, ktorý túto situáciu nahlási vyučujúcemu predmetu. Následne sa vyučujúci dohodne s triednym učiteľom ako bude postupovať pri konkrétnom žiakovi.

Triedny učiteľ bude kontaktovať rodiča a žiaka a bude ich informovať o výsledku.

Ako poslať vypracované úlohy?

Vypracované úlohy posieš zo svojho žiackeho konta EDUPAGE. 

Súbor, ktorý obsahuje tvoju vypracovanú úlohu (prípadne obrázok odfoteného vypracovaného zadania, pre tých čo nemajú PC a úlohu robili na papier) prikladáš ako prílohu k DU

Teda neposielaš správu učiteľovi, v ktorej pridávaš súbor.

Pre viac informácií si pozri videosprávu od učiteľa: 

Ako nájdem zadanú domácu úlohu na EDUPAGE?

Na nájdenie zadanej DÚ na edupage môžeš použiť aj filter.

Pre viac informácií si pozri videosprávu od učiteľa: