Poznáte iné didaktické portály? Dajte vedieť aj ostatným kolegom:

Dátum 25.09.2014

Vložil milos

Titulok www.ovce.sk

Ako nestratiť dieťa vo svete internetu. Stránka obsahuje videá, v ktorých sú hlavnými postavami ovce. Tie hovoria o rôznych nástrahách internetu. Zaujímavá forma prevencie pred kyberpriestorom. Odporúčam pre 1. stupeň IFV a 5-6. ročník 2. stupeň

Späť na diskusiu