Špeciálne triedy pre žiakov s autizmom (ŠPT s AU)

V špeciálnych triedach pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi poruchami vzdelávame žiakov podľa Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. V školskom vzdelávacom programe sme využili dotáciu na posilnenie predmetu RKSaSZ - Rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností. Každý žiak postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Uplatňujeme špeciálno-pedagogické metódy a multisenzorický prístup.

Na dosiahnutie vytýčených cieľov využívame špeciálno-pedagogické metódy:

  • Viacnásobného opakovania informácie (opakovanie výslovnosti hlásky, grafické znázornenie).
  • Na vytvorenie pamäťovej stopy – nadmerné zvýraznenie informácie (tvaru písmen, odlíšenie konkrétneho písmena od iného).
  • Multisenzorické sprostredkovanie – prijímať informácie viacerými zmyslami (počuť zvukovú podobu hlásky, vymodelovať písmeno)
  • Metódu intenzívnej motivácie – vyvolať čo najžiadanejšiu motiváciu pre požadované aktivity (zanôtiť melódiu obľúbenej pesničky pomocou hlásky a alebo m).
  • Pozitívna psychická tonizácia – snaha o vytvorenie psychickej pohody – využívania inštrukčných médií, – nápisy, knihy, fotky, filmy, modely a i.
  • Špecifické prístupy: Využívané stratégie a programy náhradnej komunikácie - Program TEACCH, PECS - obrázkový výmenný systém, ABA terapia, BLISS- komunikačný systém, MAKATON - obrázkový systém, ktoré pomáhajú zlepšiť komunikáciu, vzťah - kontakt.
  • Žiaci sa zúčastňujú všetkých školských akcií a podujatí a taktiež navštevujú kultúrne a spoločenské podujatia spolu s ostatnými deťmi našej školy.

Výlety a exkurzie ŠPT s AU s MP

Šk. r. 2014 - 2015; Zimná decembrová vychádzka do okolia školy

Šk. r. 2014 - 2015; Zimná decembrová vychádzka do okolia školy
V decembri sme si spravili vychádzku do okolia našej školy a do obce Smižany. Nakŕmili sme kačky, prešli sme sa po námestí a navštivili sme aj malú priehradu Hornádu.

Šk. r. 2014 - 2015; Výstava "Art klub, Železničiari štetcom" v Kaštieli v Smižanoch

Šk. r. 2014 - 2015; Výstava "Art klub, Železničiari štetcom" v Kaštieli v Smižanoch
Dňa 17.10.2014 sme so žiakmi navštívili výstavu - Art klubu neprofesionálnych výtvarníkov, ktorá bola prezentovaná v Kaštieli  v Smižanoch pod názvom „Železničiari štetcom“. Svoje výtvarné diela vystavovali autori: Laco Vikartovský, Emilián Cvengroš, František Hos a Ján Timko.  Zaujali...

Šk. r. 2014 - 2015; Turistická vychádzka do okolia školy

Šk. r. 2014 - 2015; Turistická vychádzka do okolia školy
Dňa 19.9.2014 sme uskutočnili krátku turistickú vychádzku do okolia školy.

Šk. r. 2013 - 2014; Návšteva Kaštieľa v Smižanoch

Šk. r. 2013 - 2014; Návšteva Kaštieľa v Smižanoch
Dňa 13.6.2014 sme navštívili Kaštieľ v Smižanoch.

Šk. r. 2013-2014; Návšteva Národopisného múzea v Smižanoch

Šk. r. 2013-2014; Návšteva Národopisného múzea v Smižanoch
Dňa 13.6.2014 sme navštívili Národopisné múzeum v Smižanoch.

Akcie ŠPT s AU s MP

Detské ihrisko na letisku v Spišskej Novej Vsi 2018

Detské ihrisko na letisku v Spišskej Novej Vsi 2018
V mesiaci apríl sme zašli a detské ihrisko na letisku v našom meste.

Šk. r. 2017 - 2018; Narodeniny 2018

Šk. r. 2017 - 2018; Narodeniny 2018
Dňa 8.3.2018 sme zablahoželali našej spolužiačke k narodeninám.

Šk. r. 2017 - 2018 Karneval

Šk. r. 2017 - 2018 Karneval
Dňa 6.2.2018 sa deti sa prezliekli do svojich masiek. 

Šk. r. 2017-2018 - Vianočný čas...

Šk. r. 2017-2018 - Vianočný čas...
Rok čo rok k nám prichádzajú Vianoce - je to tak. Najkrajšie sviatky roka. Radostné, čarovné, pokojné, láskyplné. Aj my  spoločne sme vytvárali vianočnú atmosféru rôznymi aktivitami, prípravami k výzdobe triedy, pečením perníčkov a  návštevou vianočných trhov v meste Poprad.  Každému...

Šk.r. 2017 - 2018 - Európsky deň jazykov 2017

Šk.r. 2017 - 2018 - Európsky deň jazykov 2017
26.9.2017 Európsky deň jazykov - účasť so žiakmi na besede.

Posledná aktualizácia vykonaná dňa 25.5.2018

Anketa

Páči sa Vám táto stránka?

Celkový počet hlasov: 27