Zamestnanci školy

PEDAGÓGOVIA

Na škole vyučuje dlhodobo  36 pedagogických zamestnancov, ktorí predstavujú stabilizovaný, odborne i pedagogicky kvalifikovaný a profesionálny pedagogický zbor. Pri práci so žiakmi im pomáha školský špeciálny pedagóg.

V ŠKD spravidla pracuje  5 vychovávateliek.

Školský rok 2017 - 2018

1. stupeň     1. - 4. ročník 2. stupeň     5. - 9. ročník
1.A Mgr. Božena Suchá 5.A Mgr. Romana Melikantová
1.B Mgr. Jarmila Streberová 5.B Mgr. Mária Čechová
2.A Mgr. Ivana Mareková 5.C PaedDr. Daniela Ivanková
2.B Mgr. Mária Hronská 6.A Mgr. Mária Kleinová
3.A PaedDr. Magdaléna Jendrálová  6.B Mgr. Eva Školníčková
3.B Mgr. Dana Malinová 6.C Mgr. Jana Dzimková
4.A Mgr. Eva Červená 7.A Mgr. Jana Gerčáková
4.B Mgr. Iveta Pacholská 7.B Mgr. Darina Korpeľová
4.C Mgr. Zuzana Babíková 8.A PaedDr. Milota Čujová
    8.B Mgr. Žaneta Mačáková
    9.A Ing. Eva Hovancová
    9.B Mgr. Alena Betíková
Pedagógovia bez triednictva Školský klub ŠKD
PaedDr. Zuzana ALexievová   Jarmila Derfényiová
Mgr. Erich Korfanta   Mária Jendričáková
Mgr. Milan Hnát   Mária Rímska
Ing. Miloš Jančura   Marcela Fedorová
Mgr. Miloš Hadbavný   Branislava Labašová
Mgr. Zuzana Murgáčová    
Špeciálny pedagóg Výchovný poradca
Mgr. Zuzana Hronová PaedDr. Milota Čujová
Asistent učiteľa
Mgr. Silvia Macálová
Mgr. Slávka Urbanová
Mgr. Júlia Zajacová
Mgr. Vladimíra Jakubcová

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY

Pozícia Meno a priezvisko Telefónny kontakt
Sekretárka školy Anna Pramuková + 421 32 496 11
Ekonómka školy Bc. Marta Brajerčíková + 421 32 496 15 
Vedúca školskej jedálne Martina Fabiniová + 421 32 496 12
Bezpečnostný technik Peter Arnoul  
Informatik a správca siete Mgr. Miloš Hadbavný + 421 32 496 20
Školník Ladislav Gálik  
P. upratovačky Magdaléna Kočíková, Verona Kitanová, Ľudmila Sucheňáková, Helena Drahošová, Mária Frankovičová, Eva Benčová, Agáta Brajerová, Alena Holotňáková

 


ZAMESTNANCI ŠKOLSKEJ KUCHYNE

Pozícia Meno a priezvisko
Vedúca ŠJ Martina Fabiniová
Hlavná kuchárka Mária Letanovská
Kuchárka Helena Dolná
Kuchárka Eva Straková
Prevádzkový zamestnanec Mária Sedláčková
Prevádzkový zamestnanec Jarmila Pacigová