Zamestnanci školy

PEDAGÓGOVIA

 

Na škole v šk. roku 2022/2023 vyučuje 39 pedagogických zamestnancov, ktorí predstavujú stabilizovaný, odborne i pedagogicky kvalifikovaný a profesionálny pedagogický zbor. Pri práci so žiakmi im pomáha školský špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg.

V ŠKD spravidla pracujú  4 vychovávateľky.

Školský rok 2022 - 2023

1. stupeň     1. - 4. ročník 2. stupeň     5. - 9. ročník
1.A Mgr. Žaneta Jančurová 5.A Mgr. Jana Dzimková
1.B Mgr. Lívia Halčinová 5.B Mgr. Erich Korfanta
1.C PaedDr. Daniela Ivanková 6.A Mgr. Alena Ludányiová
2.A Mgr. Božena Suchá 6.B Mgr. Andrea Valková
2.B Mgr. Katarína Oelschlägerová 7.A Mgr. Patrícia Tokarčíková
3.A Mgr. Ivana Mareková 7.B Mgr. Jana Gerčáková
3.B Mgr. Mária Hronská 8.A Mgr. Erika Berková
4.A Mgr. Jarmila Streberová 8.B Mgr. Miloš Jančura
4.B Mgr. Dana Malinová 9.A Ing. Eva Hovancová
    9.B Mgr. Milan Hnát
    9.C Mgr. Zuzana Babíková
       
Pedagógovia bez triednictva Školský klub ŠKD
PaedDr. Zuzana Alexievová   Jarmila Derfényiová
Mgr. Eva Školníčková   Mária Jendričáková
Mgr. Darina Korpeľová   Mária Rímska
Mgr. Katarína Holečková   Marcela Fedorová
Mgr. Iveta Pacholská    
Školský špeciálny pedagóg Výchovný poradca
Mgr. Slávka Urbanová Mgr. Erika Berková
Sociálny pedagóg  
Mgr. Patrícia Geciová  
   
Pedagogický asistent
Bc. Branislava Labašová
Mgr. Dominika Pešková
Mgr. Katarína Kollárová
Lenka Majerčáková Sarňáková
Bibiána Kukurová
PhDr. Miroslava Ondrišová
Dohoda  
NBE Mgr. Daniela Kissová
HUV Mgr. Mária Čechová

 

Fotogaléria: Zamestnanci školy

/album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2010-2011-jpg/ 2010 / 2011 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2011-2012-jpg/ 2011 / 2012 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2012-2013-jpg/ 2012 / 2013 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2014-2015-jpg/ 2014 / 2015 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2015-2016-jpg/ 2015 / 2016 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2016-2017-jpg1/ 2016 / 2017 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2017-2018-jpg/ 2017 / 2018 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/ped-kolektiv-2018-2019-jpg/ 2018 / 2019 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/kolektivna-foto-20-21-jpg/ 2020 / 2021

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY

Pozícia Meno a priezvisko Telefónny kontakt
Referentka školy Anna Pramuková 053 32 496 11
Ekonómka školy Ing. Martina Jurkovičová 053 32 496 15 
Vedúca školskej jedálne Ing. Martina Jurkovičová 053 32 496 19
Bezpečnostný technik Peter Arnoul  
Informatik a správca siete Mgr. Miloš Hadbavný 053 32 496 20
Školník Ladislav Gálik  
P. upratovačky Magdaléna Kočíková, Verona Kitanová, Ľudmila Sucheňáková, Helena Drahošová, Agáta Brajerová

 


 

ZAMESTNANCI ŠKOLSKEJ KUCHYNE

Pozícia Meno a priezvisko
Vedúca ŠJ Ing. Martina Jurkovičová
Hlavná kuchárka Eva Straková
Kuchárka Jarmila Štepitová
Prevádzkový zamestnanec Mária Sedlačková
Prevádzkový zamestnanec Jarmila Pacigová

 


posledná aktualizácia - 9.9.2022