Zamestnanci školy

PEDAGÓGOVIA

 

Na škole vyučuje dlhodobo  36 pedagogických zamestnancov, ktorí predstavujú stabilizovaný, odborne i pedagogicky kvalifikovaný a profesionálny pedagogický zbor. Pri práci so žiakmi im pomáha školský špeciálny pedagóg.

V ŠKD spravidla pracuje  5 vychovávateliek.

Školský rok 2018 - 2019

1. stupeň     1. - 4. ročník 2. stupeň     5. - 9. ročník
    5.A Ing. Eva Hovancová
    5.B Ing. Eva Hovancová
1.A Mgr. Eva Červená 5.C Mgr. Zuzana Babíková
1.B Mgr. Iveta Pacholská 5.D PaedDr. Daniela Ivanková
2.A Mgr. Božena Suchá 6.A Mgr. Romana Melikantová
2.B Mgr. Jarmila Streberová 6.B PaedDr. Zuzana Alexievová
3.A Mgr. Ivana Mareková 7.A Mgr. Mária Kleinová
3.B Mgr. Mária Hronská 7.B Mgr. Eva Školníčková
4.A PaedDr. Magdaléna Jendrálová 7.C Mgr. Jana Dzimková
4.B Mgr. Dana Malinová 8.A Mgr. Jana Gerčáková
    8.B Mgr. Darina Korpeľová
    9.A PeadDr. Milota Čujová
    9.B Mgr. Žaneta Mačáková
Pedagógovia bez triednictva Školský klub ŠKD
Mgr. Alena Betíková   Jarmila Derfényiová
Mgr. Erich Korfanta   Mária Jendričáková
Mgr. Milan Hnát   Mária Rímska
Ing. Miloš Jančura   Marcela Fedorová
Mgr. Miloš Hadbavný   Branislava Labašová
Mgr. Mária Čechová    
Školský špeciálny pedagóg Výchovný poradca
Mgr. Slávka Urbanová PaedDr. Milota Čujová
Asistent učiteľa
Mgr. Silvia Macalová
Mgr. Júlia Zajacová
Mgr. Dominika Pešková
Mgr. Katarína Slebodníková
Mgr. Paula Čujová

 

Fotogaléria: Zamestnanci školy

/album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2010-2011-jpg/ 2010 / 2011 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2011-2012-jpg/ 2011 / 2012 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2012-2013-jpg/ 2012 / 2013 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2014-2015-jpg/ 2014 / 2015 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2015-2016-jpg/ 2015 / 2016 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2016-2017-jpg1/ 2016 / 2017 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2017-2018-jpg/ 2017 / 2018

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY

Pozícia Meno a priezvisko Telefónny kontakt
Sekretárka školy Anna Pramuková 053 32 496 11
Ekonómka školy Katarína Barbušová 053 32 496 15 
Vedúca školskej jedálne Martina Fabiniová 053 32 496 19
Bezpečnostný technik Peter Arnoul  
Informatik a správca siete Mgr. Miloš Hadbavný 053 32 496 20
Školník Ladislav Gálik  
P. upratovačky Magdaléna Kočíková, Verona Kitanová, Ľudmila Sucheňáková, Helena Drahošová, Eva Benčová, Agáta Brajerová, Alena Holotňáková

 


ZAMESTNANCI ŠKOLSKEJ KUCHYNE

Pozícia Meno a priezvisko
Vedúca ŠJ Martina Fabiniová
Hlavná kuchárka Mária Letanovská
Kuchárka Helena Dolná
Kuchárka Eva Straková
Prevádzkový zamestnanec Mária Sedláčková
Prevádzkový zamestnanec Jarmila Pacigová