Zamestnanci školy

PEDAGÓGOVIA

 

Na škole v šk. roku 2020/2021 vyučuje 41 pedagogických zamestnancov, ktorí predstavujú stabilizovaný, odborne i pedagogicky kvalifikovaný a profesionálny pedagogický zbor. Pri práci so žiakmi im pomáha školský špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg.

V ŠKD spravidla pracuje  5 vychovávateliek.

Školský rok 2020 - 2021

1. stupeň     1. - 4. ročník 2. stupeň     5. - 9. ročník
1.A Mgr. Ivana Mareková 5.A Mgr. Patrícia Tokarčíková
1.B Mgr. Mária Hronská 5.B Mgr. Jana Gerčáková
2.A PaedDr. Magdaléna Jendrálová 6.A Mgr. Erika Berková
2.B Mgr. Dana Malinová 6.B Ing. Miloš Jančura
2.C PaedDr. Daniela Ivanková 7.A Ing. Eva Hovancová
3.A Mgr. Žaneta Jančurová 7.B Mgr. Milan Hnát
3.B Mgr. Iveta Pacholská 7.C Mgr. Zuzana Babiková
4.A Mgr. Božena Suchá 8.A Mgr. Romana Melikantová
4.B Mgr. Jarmila Streberová 8.B PaedDr. Zuzana Alexievová
    9.A Mgr. Darina Korpeľová
    9.B Mgr. Eva Školníčková
    9.C Mgr. Jana Dzimková
Pedagógovia bez triednictva Školský klub ŠKD
Mgr. Alena Betíková   Jarmila Derfényiová
Mgr. Erich Korfanta   Mária Jendričáková
Mgr. Andrea Valková   Mária Rímska
Mgr. Miloš Hadbavný   Marcela Fedorová
PaedDr. Milota Čujová   Branislava Labašová
PaedDr. Veronika Jasenčáková    
Mgr. Vladimíra Jakubcová    
Školský špeciálny pedagóg Výchovný poradca
Mgr. Slávka Urbanová PaedDr. Milota Čujová
Sociálny pedagóg  
Mgr. Patrícia Geciová  
   
Asistent učiteľa
Tamara Krebsová
Mgr. Dominika Pešková
Mgr. Katarína Slebodníková
Lenka Majerčáková Sarňáková
Radka Šmelková

 

Fotogaléria: Zamestnanci školy

/album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2010-2011-jpg/ 2010 / 2011 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2011-2012-jpg/ 2011 / 2012 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2012-2013-jpg/ 2012 / 2013 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2014-2015-jpg/ 2014 / 2015 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2015-2016-jpg/ 2015 / 2016 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2016-2017-jpg1/ 2016 / 2017 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2017-2018-jpg/ 2017 / 2018 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/ped-kolektiv-2018-2019-jpg/ 2018 / 2019

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY

Pozícia Meno a priezvisko Telefónny kontakt
Sekretárka školy Anna Pramuková 053 32 496 11
Ekonómka školy - 053 32 496 15 
Vedúca školskej jedálne Ing. Martina Fabiniová 053 32 496 19
Bezpečnostný technik Peter Arnoul  
Informatik a správca siete Mgr. Miloš Hadbavný 053 32 496 20
Školník Ladislav Gálik  
P. upratovačky Magdaléna Kočíková, Verona Kitanová, Ľudmila Sucheňáková, Helena Drahošová, Eva Benčová, Agáta Brajerová

 


ZAMESTNANCI ŠKOLSKEJ KUCHYNE

Pozícia Meno a priezvisko
Vedúca ŠJ Ing. Martina Fabiniová
Hlavná kuchárka Helena Dolná
Kuchárka Eva Straková
Prevádzkový zamestnanec Mária Sedláčková
Prevádzkový zamestnanec Jarmila Pacigová
Prevádzkový zamestnanec Veronika Sabolová

 


posledná aktualizácia - 16.10.2020