Zamestnanci školy

PEDAGÓGOVIA

 

Na škole v šk. roku 2021/2022 vyučuje 41 pedagogických zamestnancov, ktorí predstavujú stabilizovaný, odborne i pedagogicky kvalifikovaný a profesionálny pedagogický zbor. Pri práci so žiakmi im pomáha školský špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg.

V ŠKD spravidla pracuje  5 vychovávateliek.

Školský rok 2021 - 2022

1. stupeň     1. - 4. ročník 2. stupeň     5. - 9. ročník
1.A Mgr. Božena Suchá 5.A Mgr. Alena Ludányiová
1.B Mgr. Katarína Oelschlägerová 5.B Mgr. Andrea Valková
2.A Mgr. Ivana Mareková 6.A Mgr. Patrícia Tokarčíková
2.B Mgr. Mária Hronská 6.B Mgr. Jana Gerčáková
3.A Mgr. Jarmila Streberová 7.A Mgr. Erika Berková
3.B Mgr. Dana Malinová 7.B Ing. Miloš Jančura
2.C PaedDr. Daniela Ivanková 8.A Ing. Eva Hovancová
4.A Mgr. Žaneta Jančurová 8.B Mgr. Milan Hnát
4.B Mgr. Iveta Pacholská 8.C Mgr. Zuzana Babíková
    9.A Mgr. Eva Školníčková
    9.B PaedDr. Zuzana Alexievová 
       
Pedagógovia bez triednictva Školský klub ŠKD
Mgr. Erich Korfanta   Jarmila Derfényiová
Mgr. Jana Dzimková   Mária Jendričáková
Mgr. Darina Korpeľová   Mária Rímska
    Marcela Fedorová
Školský špeciálny pedagóg Výchovný poradca
Mgr. Slávka Urbanová Mgr. Erika Berková
Sociálny pedagóg  
Mgr. Patrícia Geciová  
   
Pedagogický asistent
Bc. Branislava Labašová
Mgr. Dominika Pešková
Mgr. Katarína Čmeľová
Lenka Majerčáková Sarňáková
Bc. Radka Šmelková
Tamara Krebsová
Dohoda  
NBE Mgr. Daniela Kissová
NBK Mgr. Peter Klubert
INF Mgr. Miloš Hadbavný
HUV Mgr. Mária Čechová
RUJ PaedDr. Milota Čujová
   

 

Fotogaléria: Zamestnanci školy

/album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2010-2011-jpg/ 2010 / 2011 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2011-2012-jpg/ 2011 / 2012 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2012-2013-jpg/ 2012 / 2013 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2014-2015-jpg/ 2014 / 2015 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2015-2016-jpg/ 2015 / 2016 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2016-2017-jpg1/ 2016 / 2017 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2017-2018-jpg/ 2017 / 2018 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/ped-kolektiv-2018-2019-jpg/ 2018 / 2019 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/kolektivna-foto-20-21-jpg/ 2020 / 2021

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY

Pozícia Meno a priezvisko Telefónny kontakt
Referentka školy Anna Pramuková 053 32 496 11
Ekonómka školy Ing. Alena Frankovičová 053 32 496 15 
Vedúca školskej jedálne Ing. Martina Jurkovičová 053 32 496 19
Bezpečnostný technik Peter Arnoul  
Informatik a správca siete Mgr. Miloš Hadbavný 053 32 496 20
Školník Ladislav Gálik  
P. upratovačky Magdaléna Kočíková, Verona Kitanová, Ľudmila Sucheňáková, Helena Drahošová, Agáta Brajerová

 


 

ZAMESTNANCI ŠKOLSKEJ KUCHYNE

Pozícia Meno a priezvisko
Vedúca ŠJ Ing. Martina Fabiniová
Hlavná kuchárka Helena Dolná
Kuchárka Eva Straková
Prevádzkový zamestnanec Mária Sedláčková
Prevádzkový zamestnanec Jarmila Pacigová
Prevádzkový zamestnanec Veronika Sabolová

 


posledná aktualizácia - 23.8.2021