Zamestnanci školy

PEDAGÓGOVIA

 

Na škole v šk. roku 2023/2024 vyučuje 39 pedagogických zamestnancov, ktorí predstavujú stabilizovaný, odborne i pedagogicky kvalifikovaný a profesionálny pedagogický zbor. Pri práci so žiakmi im pomáha školský špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg.

V ŠKD spravidla pracujú  4 vychovávateľky.

Školský rok 2023 - 2024

1. stupeň     1. - 4. ročník 2. stupeň     5. - 9. ročník
1.A Mgr. K. Oelschlägerová 5.A Mgr. M. Pilát
1.B Mgr. J. Streberová 5.B PaedDr. Z. Alexievová
2.A Mgr. Ž. Jančurová 6.A Mgr. J. Dzimková
2.B Mgr. L. Halčinová 6.B Mgr. E. Korfanta
2.C PaedDr. D. Ivanková 7.A Mgr. A. Ludanyiová
3.A Mgr. B. Suchá 8.A Mgr. P. Tokarčíková
3.B Mgr. D. Malinová 8.B Mgr. J. Gerčáková
4.A Mgr. I. Mareková 9.A Mgr. E. Berková
4.B Mgr. M. Hronská 9.B Ing. M. Jančura
    9.C Mgr. Z. Babíková
    7.B Mgr. A. Valková
Pedagógovia bez triednictva Školský klub ŠKD
Mgr. K. Holečková   J. Derfényiová
Mgr. Eva Školníčková   M. Jendričáková
Mgr. Darina Korpeľová   M. Rímska
Mgr. V. Melikonatová   M. Fedorová
    B. Kukurová
Školský špeciálny pedagóg Výchovný poradca
Mgr. S. Urbanová Mgr. Erika Berková
Sociálny pedagóg  
Mgr. P. Geciová  
   
Pedagogický asistent
Bc. B. Labašová
Mgr. D. Pešková
Mgr. Katarína Kollárová
L. Majerčáková Sarňáková
PhDr. M. Ondrišová
L. Valenčíková
Mgr. S. Bielická
Ing. J. Satalová
Mgr. K. Kollárová

 

Fotogaléria: Zamestnanci školy

/album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2010-2011-jpg/ 2010 / 2011 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2011-2012-jpg/ 2011 / 2012 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2012-2013-jpg/ 2012 / 2013 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2014-2015-jpg/ 2014 / 2015 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2015-2016-jpg/ 2015 / 2016 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2016-2017-jpg1/ 2016 / 2017 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2017-2018-jpg/ 2017 / 2018 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/ped-kolektiv-2018-2019-jpg/ 2018 / 2019 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/kolektivna-foto-20-21-jpg/ 2020 / 2021

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY

Pozícia Meno a priezvisko Telefónny kontakt
Referentka školy A. Pramuková 053 32 496 11
Ekonómka školy Ing. M. Jurkovičová,
M. Kuníková
053 32 496 15 
Vedúca školskej jedálne Ing. M. Jurkovičová 053 32 496 19
Bezpečnostný technik P. Arnoul  
Informatik a správca siete Mgr. M. Hadbavný  
Školník L. Gálik  
P. upratovačky V. Kitanová, Ľ. Sucheňáková, H. Drahošová, A. Brajerová

 


 

ZAMESTNANCI ŠKOLSKEJ KUCHYNE

Pozícia Meno a priezvisko
Vedúca ŠJ Ing. Martina Jurkovičová
Hlavná kuchárka Eva Straková
Kuchárka Jarmila Štepitová
Prevádzkový zamestnanec Mária Sedlačková
Prevádzkový zamestnanec Jarmila Pacigová

 


Aktualizácia dňa 4.9.2023