Zamestnanci školy

PEDAGÓGOVIA

 

Na škole vyučuje dlhodobo  36 pedagogických zamestnancov, ktorí predstavujú stabilizovaný, odborne i pedagogicky kvalifikovaný a profesionálny pedagogický zbor. Pri práci so žiakmi im pomáha školský špeciálny pedagóg.

V ŠKD spravidla pracuje  5 vychovávateliek.

Školský rok 2018 - 2019

1. stupeň     1. - 4. ročník 2. stupeň     5. - 9. ročník
1.A Mgr. Eva Červená 5.A  
1.B Mgr. Iveta Pacholská 5.B  
2.A Mgr. Božena Suchá 6.A Mgr. Romana Melikantová
2.B Mgr. Jarmila Streberová 6.B  
3.A Mgr. Ivana Mareková 7.A Mgr. Mária Kleinová
3.B Mgr. Mária Hronská 7.B Mgr. Eva Školníčková
4.A Mgr. Dana Malinová 7.C Mgr. Jana Dzimková
4.B PaedDr. Magdaléna Jendrálová 8.A Mgr. Jana Gerčáková
    8.B Mgr. Darina Korpeľová
    9.A PeadDr. Milota Čujová
    9.B Mgr. Žaneta Mačáková
Pedagógovia bez triednictva Školský klub ŠKD
PaedDr. Zuzana ALexievová   Jarmila Derfényiová
Mgr. Erich Korfanta   Mária Jendričáková
Mgr. Milan Hnát   Mária Rímska
Ing. Miloš Jančura   Marcela Fedorová
Mgr. Miloš Hadbavný   Branislava Labašová
Mgr. Zuzana Murgáčová    
Špeciálny pedagóg Výchovný poradca
Mgr. Zuzana Hronová PaedDr. Milota Čujová
Asistent učiteľa
Mgr. Silvia Macálová
Mgr. Slávka Urbanová
Mgr. Júlia Zajacová
Mgr. Vladimíra Jakubcová

 

Fotogaléria: Zamestnanci školy

/album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2010-2011-jpg/ 2010 / 2011 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2011-2012-jpg/ 2011 / 2012 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2012-2013-jpg/ 2012 / 2013 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2014-2015-jpg/ 2014 / 2015 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2015-2016-jpg/ 2015 / 2016 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2016-2017-jpg1/ 2016 / 2017 /album/fotogaleria-zamestnanci-skoly/a2017-2018-jpg/ 2017 / 2018

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI ŠKOLY

Pozícia Meno a priezvisko Telefónny kontakt
Sekretárka školy Anna Pramuková + 421 32 496 11
Ekonómka školy Bc. Marta Brajerčíková + 421 32 496 15 
Vedúca školskej jedálne Martina Fabiniová + 421 32 496 12
Bezpečnostný technik Peter Arnoul  
Informatik a správca siete Mgr. Miloš Hadbavný + 421 32 496 20
Školník Ladislav Gálik  
P. upratovačky Magdaléna Kočíková, Verona Kitanová, Ľudmila Sucheňáková, Helena Drahošová, Mária Frankovičová, Eva Benčová, Agáta Brajerová, Alena Holotňáková

 


ZAMESTNANCI ŠKOLSKEJ KUCHYNE

Pozícia Meno a priezvisko
Vedúca ŠJ Martina Fabiniová
Hlavná kuchárka Mária Letanovská
Kuchárka Helena Dolná
Kuchárka Eva Straková
Prevádzkový zamestnanec Mária Sedláčková
Prevádzkový zamestnanec Jarmila Pacigová