RADA ŠKOLY

Pozícia     Meno a priezvisko
Predseda za zástupcov rodičov JUDr. Ivana Šimková Hopejová
Podpredseda za zriaďovateľa Mgr. Tomáš Cehlár
Členovia za zriaďovateľa Adnan Akram
  za zriaďovateľa PhDr. Ján Voľný, PhD.
  za zriaďovateľa Mgr. Peter Bednár
  za zriaďovateľa Mgr. Monika Tkáčová
  za ped. zamestnancov Mgr. Lívia Halčinová
  za ped. zamestnancov Mgr. Jana Gerčáková
  za neped. zamestnancov Ing. Martina Jurkovičová
  za zástupcov rodičov Mgr. Lenka Kubíková
  za zástupcov rodičov Peter Markovič

 

aktualizované dňa 20.3.2024