Rada rodičovského združenia v šk. r. 2017 - 2018

Pozícia Meno a priezvisko
Predseda Elena Hriblanová
Podpredseda Mgr. Ing. Mária Poremba
Tajomník Mgr. Eva Hurajtová
Pokladník Ing. Alena Zacharová
Výchovná komisia JUDr. Ján Dučák, Mgr. Elena Tancošová
Revízna komisia Mgr. Lucia Čechová, Bc. Denisa Kraková
Športová komisia Bc. Vladimír Lukáč, Ján Štrauch, Ing. Ivana Smith
Zdravotná komisia Mariana Adamcová, Mgr. Zuzana Hájková
Kultúrna komisia Mgr. Štefánia Makulová, Erika Džavanová, Miriam Kováćová
Stravovacia komisia Mgr. Slávka Urbanová, Iveta Pitoňáková, Ing. Ivana Lešková