RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA V ŠK. R. 2021-2022

 

Pozícia   Meno a priezvisko
Predseda Elena Hriblanová
Podpredseda Ing. Ivana Lešková
Tajomník Ing. Dominika Kordovaníková
Pokladník Ing. Alena Zacharová
Výchovná komisia Lenka Kubíková, Ing. Ľubomír Andráš
Revízna komisia Marta Jacková, Mária Nehylová
Športová komisia Judr. Ivana Šimková, Miriam Kováčová, Ing. Ivana Smith
Zdravotná komisia Peter Markovič, Ing. Veronika Slanináková
Kultúrna komisia Mgr. Andrea Labancová, Mgr. Emília Poláková
Stravovacia komisia Mária Jakubcová, Alena Gajdošová

 

aktualizované dňa 23.8.2021