RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA V ŠK. R. 2021-2022

 

Pozícia   Meno a priezvisko
Predseda JUDr. Ivana Šimková Hopejová
Tajomník Ing. Ivana Lešková
Pokladník Ing. Dominika Kordovaníková
Členovia Erika Dolnáčková, Ing. Ľubomír Adráš, Mgr. Tomáš Cehlár, Ing. Ivana Smith, Peter Markovič, Ing. Veronika Slanináková, Jana Farkašovská, Emília Poláková, Miriam Kováčová, Mária Nehylová, Eva Blaško, Marta Jacková, Mgr. A. Labancová

 

aktualizované dňa 16.11.2021