Zo života školy...

Základná škola, Hutnícka 16, 052 01   Spišská Nová Ves

vyhlasuje podľa ust. § 281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ (ďalej „OVS“)

na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku charakteru nebytových priestorov:

 
a)      nebytový priestor s celkovou plochou 55,56 m2  so samostatným vchodom pozostávajúci z 2 miestností, kuchyne, chodby a príslušenstva (WC a kúpeľňa) v objekte základnej školy, orientačné označenie Hutnícka 16, súpisné číslo 2716, na parcele KN-C 1433/4, k.ú. Spišská Nová Ves  (ďalej len „nehnuteľnosť“).
 
Pre bližšie informácie kliknite na tento odkaz.

Oznam pre verejnosť

Ohľadom prenájmu multifunkčného ihriska (10€/hod) alebo tenisového kurtu (4€/hod) od 10.5.2023 do 31.10.2023 kontaktujte správcu areálu; t.č. +421 949 818 060.

Prajeme vám príjemne strávené chvíle na našich športoviskách.

ZOBRAZIŤ KALENDÁR REZERVÁCIÍ TENISOVÉHO KURTU ZOBRAZIŤ KALENDÁR REZERVÁCIÍ MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

viac informácií nájdete tu >>>


 

Milí priaznivci našej školy,
predstavujeme Vám ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM!

Podporný tím poskytuje žiakom našej školy špeciálno-pedagogickú podporu, vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva žiakom, rodičom a pedagógom školy. Staráme sa o vytváranie bezpečného prostredia v škole, o zlepšenie vzťahov a sociálnej klímy v triedach, o rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a zručností detí.

Náš školský podporný tím je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov:
Špeciálny pedagóg – Mgr. Slavka Urbanová
Sociálny pedagóg a koordinátor primárnej prevencie – Mgr. Patrícia Geciová
Asistenti učiteľa – PhDr. Miroslava Ondrišová a Bibiana Kukurová

Snažíme sa, aby každé dieťa v škole malo možnosť zažiť pocit úspechu, pozitívne žiakov motivujeme a posilňujeme ich sebadôveru.

Aktualizované: 5.9.2023


RÝCHLA VOĽBA:

 
 
 
 

NÁŠ YOUTUBE KANÁL...

 

NÁŠ FACEBOOK...

Úspechy našich žiakov vo vzdelávacej oblasti

Školský rok 2022 - 2023

Školský rok 2022 - 2023
Dňa 18.11.2022 sa pri príležitosti Dňa študentstva uskutočnilo slávnostné prijatie úspešných žiakov základných škôl primátorom nášho mesta.  Medzi ocenenými boli aj štyria žiaci našej školy.  Sára Bendíková z 9.B triedy  Michaela Mária Švedová z 8.B triedy  Félix...

Školské akcie v školskom roku 2023 - 2024

Slávnostné otvorenie školského roka 2023 - 2024

Slávnostné otvorenie školského roka 2023 - 2024
Na všetkých základných školách v Spišskej Novej Vsi začal školský rok, my vám prinášame pohľady na ZŠ Nejedlého a ZŠ Hutnícku.

Školské výlety a exkurzie v školskom roku 2022 - 2023

Výletníček - výlet do VT a na Štrbské Pleso

Výletníček - výlet do VT a na Štrbské Pleso
V sobotu 18.3.2023 sa deti s krúžkom Výletníček vybrali vlakom na celodenný výlet do Vysokých...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2022-2023

Deň narcisov 2023

Deň narcisov 2023
Nádorové ochorenia patria v súčasnosti na Slovensku medzi druhú najčastejšiu príčinu úmrtí...

Akcie špeciálnych tried žiakov s autizmom:

Privítanie žiakov v škole, 4.9.2023

Privítanie žiakov v škole, 4.9.2023
Prázdniny nám uleteli, krásne sme si oddýchli. Nové sily načerpali,    naspäť sme...