Zo života školy...

Aj v tomto predvianočnom období sme sa pripojili k zbierke nášho mesta "Štedrý advent 2023", ktorá je určená na pomoc rodinám s deťmi a ľuďom v núdzi. Od 4.12. do 8.12.2023 môžete v našej škole do košíka pri vrátnici odovzdať vecný dar v podobe trvanlivých potravín, čistiacich a hygienických potrieb.
 

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom letáku.

ĎAKUJEME

plagát Štedrý advent

Školské akcie v školskom roku 2023 - 2024

Vitajte v CREA.

Vitajte v CREA.
Vitajte v našom rozprávkom svete plnom rôznych postáv. Naša Crea sa opäť tento rok rozrástla a my...

Zber papiera 2023

Zber papiera 2023
Ďakujeme všetkým, ktorí v dňoch 23.-26.10.2023 priniesli papier a aj takýmto spôsobom mohli...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2023-2024

BUBNOVAČKA 2023 očami školskej kamery

BUBNOVAČKA 2023 očami školskej kamery
V pondelok 20.11. sme sa už po 4-krát pripojili k deťom na Slovensku a v Čechách a zabubnovali za právo detí vyrastať bez...

Šikanavanie zažité na vlastnej koži

Šikanavanie zažité na vlastnej koži
Aké je to zažiť šikanovanie na vlastnej koži, nám prišiel do školy porozprávať dňa 5.6. občiansky aktivista p. Viktor Pamula. Počas besedy sa piataci...

Akcie špeciálnych tried žiakov s autizmom:

Október, mesiac úcty k starším v ŠPT

Október, mesiac úcty k starším v ŠPT
Milí naši starí rodičia, mesiac OKTÓBER patrí VÁM. Rovnako aj obrovská vďaka a úcta, ktorá ide ruka...

Pestrý mesiac október 2023, v našich špeciálnych triedach

Pestrý mesiac október v našich špeciálnych triedach. Začiatok októbra sme venovali väčšiu pozornosť...

Školské výlety a exkurzie v školskom roku 2022 - 2023

Výletníček - výlet do VT a na Štrbské Pleso

Výletníček - výlet do VT a na Štrbské Pleso
V sobotu 18.3.2023 sa deti s krúžkom Výletníček vybrali vlakom na celodenný výlet do Vysokých...

Výletníček - Múzeum Spiša 2023

Výletníček - Múzeum Spiša 2023
V nedeľu 22.1. 2023 sme s Výletníčkom navštívili Múzeum Spiša. Nové expozície, ako sú interaktívna...

Oznam pre verejnosť

Ohľadom prenájmu multifunkčného ihriska (10€/hod) alebo tenisového kurtu (4€/hod) od 10.5.2023 do 31.10.2023 kontaktujte správcu areálu; t.č. +421 949 818 060.

Prajeme vám príjemne strávené chvíle na našich športoviskách.

ZOBRAZIŤ KALENDÁR REZERVÁCIÍ TENISOVÉHO KURTU ZOBRAZIŤ KALENDÁR REZERVÁCIÍ MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

viac informácií nájdete tu >>>


Aktualizované: 22.11.2023


RÝCHLA VOĽBA:

 
 
 
 

NÁŠ YOUTUBE KANÁL...

 

NÁŠ FACEBOOK...

Úspechy našich žiakov vo vzdelávacej oblasti

Školský rok 2022 - 2023

Školský rok 2022 - 2023
Dňa 18.11.2022 sa pri príležitosti Dňa študentstva uskutočnilo slávnostné prijatie úspešných žiakov základných škôl primátorom nášho mesta.  Medzi ocenenými boli aj štyria žiaci našej školy.  Sára Bendíková z 9.B triedy  Michaela Mária Švedová z 8.B triedy  Félix...

Základná škola, Hutnícka 16, 052 01   Spišská Nová Ves

vyhlasuje podľa ust. § 281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení

OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ (ďalej „OVS“)

na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku charakteru nebytových priestorov:

 
a)      nebytový priestor s celkovou plochou 55,56 m2  so samostatným vchodom pozostávajúci z 2 miestností, kuchyne, chodby a príslušenstva (WC a kúpeľňa) v objekte základnej školy, orientačné označenie Hutnícka 16, súpisné číslo 2716, na parcele KN-C 1433/4, k.ú. Spišská Nová Ves  (ďalej len „nehnuteľnosť“).
 
Pre bližšie informácie kliknite na tento odkaz.

 

Milí priaznivci našej školy,
predstavujeme Vám ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM!

Podporný tím poskytuje žiakom našej školy špeciálno-pedagogickú podporu, vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva žiakom, rodičom a pedagógom školy. Staráme sa o vytváranie bezpečného prostredia v škole, o zlepšenie vzťahov a sociálnej klímy v triedach, o rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a zručností detí.

Náš školský podporný tím je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov:
Špeciálny pedagóg – Mgr. Slavka Urbanová
Sociálny pedagóg a koordinátor primárnej prevencie – Mgr. Patrícia Geciová
Asistenti učiteľa – PhDr. Miroslava Ondrišová a Bibiana Kukurová

Snažíme sa, aby každé dieťa v škole malo možnosť zažiť pocit úspechu, pozitívne žiakov motivujeme a posilňujeme ich sebadôveru.

Učitelia a žiaci sa môžu pripojiť na WIFI v škole...

Klikni sem pre viac informácií >>>...