Zo života školy...

 

AKTUÁLNE OZNAMY ŠKOLY RODIČOM, ŽIAKOM A VEREJNOSTI..

Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 24.3.2020 Vám oznamujeme, že základná škola, ŠKD aj ŠJ sú uzavreté až do odvolania. Vzdelávanie žiakov pokračuje dištančnou formou prostredníctvom vzdelávacích portálov.

>>> čítajte viac


OZNAM...

Zápis do 1. ročníka na šk. r. 2020/2021


Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.  3. 2020 sa zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2020/2021 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves uskutoční v pracovných dňoch 15. 4. 2020 21. 4. 2020 prostredníctvom elektronickej prihlášky na stránke školy.

Overenie údajov, ktoré zákonný zástupca predložil, podpísanie elektronickej prihlášky a zaplatenie poplatku za pracovné zošity sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý z akýchkoľvek dôvodov nemôže vyplniť elektronickú prihlášku, môže prísť do ZŠ osobne (bez dieťaťa) v dňoch 17.4.2020, 20.4. 2020 a 21. 4. 2020 v čase od 800 do 1600 hod. Na zápis prinesie rodný list dieťaťa a občiansky preukaz.


Mestský úrad Spišská Nová Ves, oddelenie školstva v súvislosti so zápisom obracia sa na rodičov, prípadne starých rodičov detí, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí a nie je predpoklad, že povinnú školskú dochádzku budú plniť na území Slovenska, v základnej škole v Spišskej Novej Vsi, aby informáciu o mieste pobytu alebo potvrdenie o návšteve školy doručili na Mestský úrad, odd. školstva, 1. poschodie, č. dverí 219, alebo elektronicky na adresu viera.oltznauerova@mesto.sk, t.č. 053/415 22 38.


OZNAM

 

Vážení rodičia,

vzhľadom k výnimočnej situácii, ktorá súvisí s ochorením COVID-19 Vám oznamujeme, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa ukutoční v druhej polovici apríla 2020.


Všetky informácie a podrobnosti budú zverejnené na stránke školy v priebehu nasledujúcich dní.

Mgr. A. Ludányiová
riad. školy


O Z N A M

 

Vážení rodičia,  milí žiaci.

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR zo dňa 24.3.2020 Vám oznamujeme, že základná škola, ŠKD aj ŠJ sú uzavreté až do odvolania.

Vzdelávanie žiakov pokračuje dištančnou formou prostredníctvom vzdelávacích portálov.


             Mgr. Alena Ludányiová, v.r.
               riaditeľka školy


Milí žiaci, vážení rodičia.

Vzhľadom k výnimočnej situácii, ktorá nastala v súvislosti so zabránením šírenia ochorenia COVID – 19 a s tým súvisiacim uzavretím školy, oznamujeme Vám, že čas strávený doma sa spolu s Vami pokúsime využiť zmysluplne a počas karantény bude vzdelávanie prebiehať dištančne prostredníctvom portálov „EduPage“ alebo „bezkriedy.sk“

Prihlasovacie údaje k uvedeným portálom žiaci dostali od svojich triednych učiteľov.

Dištančné vzdelávanie znamená, že od vyučujúcich budú žiaci dostávať domáce úlohy, študijné materiály a zadania, ktorým sa majú počas dní karantény doma venovať. Vyučujúci budú od žiakov vyžadovať spätnú väzbu, ako dané úlohy vyriešili /napr. projekt na danú tému alebo výtvarná práca, ktoré budú mať žiaci odovzdať po návrate do školy; vypracovanie zadania v pracovných zošitoch a testy, ktoré majú vypracovať. Učiteľ vidí na „bezkriedy.sk“ alebo EduPage, či ich žiak vypracoval a vie ich aj vyhodnotiť/. 


Riaďte sa teda ich pokynmi a čas strávený doma v čase voľna nevenujte združovaniu sa  na iných miestach so zvýšeným výskytom ľudí. Správajme sa všetci zodpovedne a chráňme tým seba a svoje okolie, aby sme sa všetci v zdraví mohli opäť stretnúť.


         Mgr. Alena Ludányiová
          riaditeľka školy


ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA NA ŠK. ROK 2020-2021

stiahnite si plagát vo formáte PDF

Do školského obvodu ZŠ Hutnícka 16, SNV na území mesta patria tieto ulice:

Hutnícka, Duklianska – sídlisko, Hrnčiarska, Kováčska, Zámočnícka, Kamenárska, Stolárska, Strojnícka, Kolárska, Tkáčska, Radlinského – západná časť.

Okrem mestských častí patria do obvodu aj časti obcí:

Arnutovce, Danišovce, Domaňovce, Hnilčík, Chrasť nad Hornádom, lliašovce, Jamník , Lieskovany, Matejovce nad Hornádom, Odorín, Poráč, Teplička, Letanovce, Spišské Tomášovce, Vítkovce.


Škola získala grant Karpatskej nadácie 1000e

P. uč. Gerčáková  v tomto školskom roku  žiadala o grant Karpatskej nadácie v spolupráci s T-systems  v projekte Učiteľ budúcnosti

Bola úspešná, nápad natáčať krátky výchovný film na hudobnodramatickom krúžku sa nadácii zapáčil a získala pre svoj projekt Kreatívne s filmom  grant 1000 eur

Peniaze budú použité na technické zabezpečenie pri samotnom natáčaní filmu – fotoaparát na kamerovanie a mikrofón. Film bude samozrejme verejne prístupný a budete si ho môcť pozrieť už počas letných prázdnin. 


Úspechy našich žiakov vo vzdelávacej oblasti

Školský rok 2018 - 2019

Školský rok 2018 - 2019
VÝSLEDKY ŠKOLSKÝCH, OKRESNÝCH A KRAJSKÝCH SÚŤAŽÍ A OLYPMIÁD Úspechy našich žiakov v školskom roku 2018 - 2019:   Spišské športové hry 2019 Dňa 14.6. sa konali Spišské športové hry. Súťažilo sa v rôznych športových odvetviach a kategóriách.Pekný úspech...

Školské akcie v školskom roku 2019 - 2020

Prikŕmovanie vtáčikov v zime [február 2020]

Prikŕmovanie vtáčikov v zime [február 2020]
Príchod chladných a mrazivých dní sa pre mnohých z nás spája aj s prikrmovaním vtáctva. V ŠKD učíme deti milovať a chrániť prírodu.  Jednou z obľúbených a jednoduchých pomocí prírode je...

Spolupráca s MŠ Stolárska [15.1.2020]

Spolupráca s MŠ Stolárska [15.1.2020]
V rámci spolupráce ZŠ na Hutníckej ulici v Spišskej Novej Vsi s Materskou školou na Stolárskej ulici v Spišskej Novej Vsi sa dňa 15. januára 2020 uskutočnilo rodičovské združenie rodičov...

Karneval [17.1.2020]

Karneval [17.1.2020]
„Fašiangy, Turice, Veľká noc príde.“ asi každý pozná túto pieseň. Fašiangový čas je až do popolcovej stredy. Dovtedy sa konajú karnevaly, zábavy, plesy.  Ani na ZŠ – Hutnícka nemohla chýbať...

December v ŠKD [december 2019]

December v ŠKD [december 2019]
Na Vianoce sme sa všetci spoločne pripravovali počas adventu. Začali sme zimnou výzdobou tried.  Mikuláša deti privítali zdobenými čižmičkami a po sladkej nádielke nasledovalo zábavné...

Plavecký výcvik 6. ročníka [12.12 - 19.12.2019]

Plavecký výcvik 6. ročníka [12.12 - 19.12.2019]
V dňoch 12.12 – 19.12.2019 sa žiaci šiesteho ročníka zúčastnili zdokonaľovacieho plaveckého výcviku.  Plavecký výcvik sa konal v mestskej plavárni nášho mesta s cieľom neplavcov naučiť plávať...

Predmikulášske divadlo na našej škole [5.12.2019]

Vo štvrtok 5.12. 2019 zavítalo k nám divadlo z Prešova.   Žiaci 1. stupňa spolu so žiakmi z autistických tried si pozreli divadielko s názvom Zlaté kura. Veľmi sa im to páčilo možno aj...

Učitelia a žiaci sa môžu pripojiť na WIFI v škole...

Klikni sem pre viac informácií >>>...

NATOČILI SME FILM "STOP KYBERŠIKANE"...

V rámci hudobnodramatického krúžku sme pol roka pracovali na tvorbe krátkeho filmu STOP ( KYBER)ŠIKANE

Žiaci si vyskúšali, aké to je byť scenáristom, režisérom, hercom, kameramanom či filmovým editorom. Výroba bola síce náročná, ale veľmi zábavná a pre decká bola niečím úplne novým a zaujímavým. Film má 9 minút a všetku prácu  na ňom zvládli žiaci našej školy úplne sami. Pozrite si náš výsledok a ak sa vám bude páčiť, lajkujte , zdieľajte, šírte to ďalej.

Pomôžete tým upozorniť na problém šikany a kyberšikany a zároveň oceníte našu niekoľkomesačnú drinu. 

Ďakujeme.

Milí rodičia,

podporte našu snahu a učme deti správnym stravovacím návykom...

   

čítajte viac >>>

Školské výlety a exkurzie v školskom roku 2019 - 2020

Lyžiarsky výcvik pre 3. a 4. ročník [19.2. - 25.2.2020]

Lyžiarsky výcvik pre 3. a 4. ročník [19.2. - 25.2.2020]
Od 19.2.-25.2.2020 sa konal po druhýkrát v histórii školy Lyžiarsky výcvik s dennou dochádzkou pre žiakov 3. a 4. ročníka našej školy.  Tentoraz  sme  s malými lyžiarmi ...

Lyžiarsky výcvik žiakov 8. ročníka [3.2. - 7.2.2020]

Lyžiarsky výcvik žiakov 8. ročníka [3.2. - 7.2.2020]
V dňoch 3.2.2020. – 7.2.2020 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili lyžiarskeho kurzu. Kurz sa opäť uskutočnil zájazdovou formou. V príjemnom prostredí rekreačného zariadenia chaty Radzim v katastri...

Exkurzia Výletníčka do pekárne v Tescu v Spišskej Novej Vsi [19.2.2020]

Exkurzia Výletníčka do pekárne v Tescu v Spišskej Novej Vsi [19.2.2020]
Dňa 19. februára sa Výletníček vybral do pekárne do Tesca v Spišskej Novej Vsi. Účelom nebolo nakupovanie, ale exkúrzia pekárne.  Deti si za pomoci profesionálnych pekárok vyhotovili sladkých...

Vyletníček - Vysoké Tatry a Štrbské Pleso [8.2.2020]

Vyletníček - Vysoké Tatry a Štrbské Pleso [8.2.2020]
V sobotu 8.2.2020 sa deti s krúžkom Výletníček vybrali vlakom na celodenný výlet do Vysokých Tatier na Štrbské Pleso.  Počasie nám veľmi prialo. Užili sme si dostatok slniečka a na kĺzakoch...

Výletníček v Múzeu Spiša [19.1.2020]

Výletníček v Múzeu Spiša [19.1.2020]
V nedeľu 19.1.2020 sa na poldenný výlet vydali členovia krúžku Výletníček.  Cieľom cesty bolo Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi. Deti si s nadšením prezreli výstavu Atelier Matz a v provízornom...

Exkurzia do Steel parku [21.11.2019]

Exkurzia do Steel parku [21.11.2019]
21. 11. 2019 sa žiaci siedmych ročníkov zúčastnili exkurzie v Steel parku – parku vedy v Košiciach.  Súčasťou exkurzie boli experimenty s tekutým dusíkom, prehliadka stálej expozície s...

Výletníček v Slovenskom raji 2019 [19.10.2019]

Výletníček v Slovenskom raji 2019 [19.10.2019]
Záujmový krúžok výletníček začal tohtoročnú činnosť v sobotu 19. októbra 2019 celodenným výletom v Slovenskom raji.  Deti sa spolu s vedúcimi krúžkov vybrali na turistickú vychádzku a opekačku...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2019 - 2020

Beseda pre žiakov 7.A a 7.B triedy - Kyberšikana [26.2.2020]

Beseda pre žiakov 7.A a 7.B triedy - Kyberšikana [26.2.2020]
Dňa 26. februára 2020 sa žiaci 7. A a 7. B triedy zúčastnili besedy na tému Kyberšikanovanie. Beseda bola realizovaná v spolupáci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v...

Besedy pre žiakov 8.A, 8.B, 8.C - Postoje k drogám [29.1. a 25.2.2020]

Besedy pre žiakov 8.A, 8.B, 8.C - Postoje k drogám [29.1. a 25.2.2020]
V dňoch 29. januára 2020 a 25. februára 2020 sa uskutočnili besedy pre žiakov 8. A, 8. B, 8. C triedy na tému Postoje k drogám. Besedy boli realizované v spolupáci s Centrom...