Zo života školy...

OZNAM ŠJ

 

Vážení rodičia,

ak máte záujem o dotáciu na stravu pre vaše dieťa, venujte pozornosť nasledujúcemu oznamu.


S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na stravu poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ, ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu a to na tlačive návratka (stiahnuť v PDF)


Uvedenú návratku vás žiadame odovzdať triednej učiteľke alebo v kancelárii školskej jedálne; a to najneskôr v termíne do 28. 03. 2023.


V prípade, že sa Vaše dieťa v súčasnosti v školskej jedálni nestravuje, avšak od 01.05.2023 máte záujem o stravovanie, žiadame Vás, aby ste vyplnili návratku a tiež záväznú prihlášku (stiahnuť v  PDF).

Uvedené tlačivá sú k dispozícii na vrátnici školy, v kancelárii školskej jedálne, alebo si ho môžete vytlačiť doma z oznamu k dotáciam, ktorý bol zaslaný všetkým rodičom do Edupage.

V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate, pričom je potrebné vedieť, že dotácia bude poskytnutá až po schválení Vašej žiadosti ÚPSVaR. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

V prípade nejasností ma kontaktujte po 0800 hod. na tel. čísle 053/3249619.

Ing. Martina Jurkovičová, vedúca ŠJ
 

Po roku sa opäť naša škola zapája do Ponožkovej výzvy, ktorá sa každoročne spája so Svetovým dňom Dawnovho syndrómu. 21.3. (v utorok) si na znak ľudskej jedinečnosti obujeme na každú nôžku inú ponožku (môže byť iná farbou, veľkosťou, či motívom). Spolu tak môžeme búrať predsudky a pomôcť ľuďom s hendikepom, realizovať svoje sny - žiť plnohodnotným životom.

PRIPOJTE SA K NÁM AJ VY!

OZNAM PRE STRAVNÍKOV ŠJ

 

Vážení stravníci,

  žiaľ, ani nám sa zdražovanie nevyhlo a boli sme nútení pristúpiť k úprave cien stravného a to s maximálnu citlivosťou a ohľadom na všetky zúčastnené strany.

Ako sme už avizovali v decembri 2022, od 01. 01. 2023 dochádza k zmene výšky príspevkov za stravu v školskej jedálni nasledovne:

 

Riadna strava

Do 31. 12. 2022

Potraviny

Príspevok rodiča na réžiu

Úhrada rodiča za 1 jedlo SPOLU

Úhrada rodiča za 1 jedlo s príspevkom 1,30 € z ÚPSVaR

I. stupeň

1,21 €

0,50 €

1,71 €

0,41 €

II. stupeň

1,30 €

0,50 €

1,80 €

0,50 €

Zamestnanec

1,41 €

1,40 €

2,81 €

 

Cudzí stravník

1,41 €

1,40 €

2,81 €

 

Riadna strava

Od 01. 01. 2023 - do 31. 03. 2023 (*)

Potraviny

Príspevok rodiča na réžiu

Úhrada rodiča za 1 jedlo SPOLU

Úhrada rodiča za 1 jedlo s príspevkom 1,30 € z ÚPSVaR

I. stupeň

1,50 €

0,60 €

2,10 €

0,80 €

II. stupeň

1,70 €

0,60 €

2,30 €

1,00 €

Zamestnanec

2,20 €

2,00 €

4,20 €

 

Cudzí stravník

2,20 €

2,00 €

4,20 €

 

         

*    - termín "do" platí iba pre kategórie Zamestnanci a Cudzí stravníci, kedy sa na základe vývoja cien energií posúdi, či je určená výška réžie postačujúca. Réžiu žiackeho obeda do plnej výšky naďalej kompenzuje zriaďovateľ.

 

V Spišskej Novej Vsi 02. 01. 2023

Ing. Martina Jurkovičová

vedúca ŠJ pri ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves

ŠTEDRÝ ADVENT 5.12.-9.12.2022

 

Vianoce predstavujú pre mnohých z nás obdobie hojnosti a štedrosti. Štedré Vianoce však nie sú samozrejmosťou pre všetkých ľudí v našom meste. 

Aj tento rok sa pripájame v období Vianoc k organizátorom zbierky ŠTEDRÝ ADVENT a od 5.12. - 9.12.2022 budete môcť aj Vy prispieť hygienickými a čistiacimi potrebami ale aj trvanlivými potravinami k vyčareniu krásnych vianočných sviatkov pre ľudí v našom meste, ktorí to potrebujú. 

Do košíka pri vrátnici školy budete môcť v tomto období uložiť spomenuté vecné dary.

ĎAKUJEME.

 

MIKULÁŠ 2022

Opäť prišiel ten deň 6. december, ktorý netrpezlivo očakávajú všetky deti. Každé z nich dúfa, že si opäť po roku nájde v čižmičke plno sladkostí. Mikuláš zavítal minulý rok aj do našej školy. Či tomu tak bude aj tento rok, sa dozvieme v utorok 6.12. Nezabudnite si preto priniesť do školy mikulášske čapice, červené tričká a ďalšie mikulášske symboly. Samozrejmosťou je dobrá nálada.


A ešte jedna otázka: Boli ste celý rok dobrí?

Zahlasujte za naše detičky a našu školu!

Stačí na to 1 minútka ... 

V spolupráci s Nemocnicou Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi a s p. Ing. Andreou Bendíkovou sme vypracovali projekt, v ktorom môže naša škola získať 1000€ na zakúpenie pomôcok pre našich žiakov so zdravotným znevýhodnením

Preto chceme požiadať rodičov, terajších aj bývalých žiakov a širokú verejnosť o hlas pre našu školu.

 

Ako hlasovať:

Kliknite na odkaz https://pentagrant.com/?votes_confirmed, vyhľadajte projekt s názvom „Som tu, ale som iný“. Kliknite na Hlasovať za projekt a ďalej postupujte podľa pokynov.

Ďakujeme za Váš hlas.

Plagát - Bubnovačka 2022

 

Milí priaznivci našej školy,
predstavujeme Vám ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM!

Podporný tím poskytuje žiakom našej školy špeciálno-pedagogickú podporu, vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva žiakom, rodičom a pedagógom školy. Staráme sa o vytváranie bezpečného prostredia v škole, o zlepšenie vzťahov a sociálnej klímy v triedach, o rozvoj emocionálnej inteligencie, sociálnych kompetencií a zručností detí.

Náš školský podporný tím je zložený z odborných a pedagogických zamestnancov:
Špeciálny pedagóg – Mgr. Slavka Urbanová
Sociálny pedagóg a koordinátor primárnej prevencie – Mgr. Patrícia Geciová
Asistenti učiteľa – PhDr. Miroslava Ondrišová a Bibiana Kukurová

Snažíme sa, aby každé dieťa v škole malo možnosť zažiť pocit úspechu, pozitívne žiakov motivujeme a posilňujeme ich sebadôveru.

Dobrý deň,

NAŠA ŠKOLA sa zapojila do súťaže o ovocné stromy a kry a predplatné časopisu Záhrada.


Podporíme tak:

  • vytváranie pozitívneho vzťahu k prírodnému prostrediu medzi žiakmi
  •  vytváranie priestoru, ktorý bude využiteľný aj v rámci vzdelávacieho procesu
  • vypestované ovocie budeme využívať v záujmovom útvare „Kuchárik“ a ako zdravý olovrant pre deti navštevujúce Školský klub detí
  • okrem toho nám stromy zabezpečia pekné prostredie a tieň, ktorý v letných mesiacoch veľmi vyhľadávame

Od dnes až do 12.10. do 24:00 je možné hlasovať za NAŠU školu. Ako hlasovať?

1. Prejdite na stránku https://www.zahrada.sk/.../sutaz-pre-materske-a-zakladne.../
2. Kliknite na "Chcem hlasovať za školu"
3. Vyberte si školu, ktorej chcete odovzdať hlas. Môžete vybrať najviac jednu školu z každého kraja, alebo hlasovať len za jednu jedinú školu – svojho favorita.
4. Vyplňte svoje kontaktné údaje v časti "9- Záver" a odošlite formulár.


Po ukončení hlasovania vyžrebujeme zo všetkých hlasujúcich troch výhercov, ktorí získajú ročné predplatné jedného z časopisov Môj dom, Záhrada, alebo Pekné bývanie.
Súťaž bude mať celkom štyroch výhercov: dvoch, ktorí budú mať v dobe ukončenia hlasovania v súťaži najviac hlasov (prvé a druhé miesto) a dvoch, ktorých určí porota zložená z členov redakcie a partnera súťaže (tretie a štvrté miesto). Šancu vyhrať tak majú aj školy, ktoré v hlasovaní získajú menej hlasov. Výsledky hlasovania zverejníme po ukončení hlasovania.

Školy sú abecedne zoradené podľa krajov. Systém hlasovania je ošetrený proti viacnásobnému hlasovaniu, aby sa predišlo podvodom. Ak chce v jednej rodine na jednom zariadení hlasovať viac ľudí, dá sa to len tak, ak si stránku otvoria v inom prehliadači (google chrome, firefox, edge...), prípadne je nutné použiť iné zariadenie (mobil, tablet,...).


ĎAKUJEME ZA VÁŠ HLAS,
vedenie školy

FOTKY:

/album/fotogaleria-o-nas/1-jpg18/ /album/fotogaleria-o-nas/2-jpg18/ /album/fotogaleria-o-nas/3-jpg18/ /album/fotogaleria-o-nas/4-jpg17/

Oznam pre verejnosť

Ohľadom prenájmu multifunkčného ihriska (10€/hod) alebo tenisového kurtu (5€/hod) od 1.6.2022 do 31.8.2022 kontaktujte správcu areálu; t.č. +421 949 818 060


Kalendár rezervácií ihrísk zobrazíte tu.
 

Vstup do školského areálu je možný len za účelom športovania!!!


NAJVZÁCNEJŠIA ZBIERKA

Po dvoch rokoch sa 28. apríla 2022 opäť vrátila do miest a obcí finančná zbierka Deň narcisov, ktorej výťažok sa venuje na podporu ľudí s onkologickými ochoreniami. Aj naša škola sa pripojila ako spoluorganizátor k tejto verejnej zbierke a naše tri tímy dobrovoľníkov oslovovali Novovešťanov v centre mesta, na sídlisku Západ ale aj v škole. Podarilo sa nám vďaka Vám vyzbierať sumu 1009,87 €, ktoré sme vložili na účet organizátora zbierky o. z. Liga proti rakovine. Veríme, že aj touto čiastkou sa nám podarí pomôcť chorým ľuďom na Slovensku získať to najvzácnejšie – zdravie.

Mgr. Patrícia Geciová – sociálny pedagóg ZŠ

ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

 

Milí rodičia budúcich prvákov!

  • zápis do 1.ročníka na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v dňoch 1. až 7. apríla 2022 formou elektronickej prihlášky, ktorá bude aktívna od 1. apríla 2022 od  8:00 hod. na stránke školy www.zshutnickasnv.sk alebo osobne ( bez dieťaťa) v dňoch 1 až 7. apríla 2022 v čase od 8:00 do 13:00 hod. na sekretariáte školy a od 13:00 do 17:00 hod. na prízemí v triede 4.A (vstup cez balkón), ak z akéhokoľvek dôvodu nemôžete vyplniť elektronickú prihlášku.
  • v prípade osobnej účasti rodiča na zápise je potrebné predložiť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.
  • prihlášku vyplnia aj rodičia dieťaťa, ktorému bolo vydané rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky v minulom školskom roku 
  • všetky dôležité informácie nájdete  na web stránke školy po zverejnení usmernenia MŠVVaŠ SR budeme vás informovať aj prostredníctvom sociálnych sietí, na školskej fb stránke a instagramovom účte zshutnicka16

Tešíme sa na Vás

 

POZRITE SI VIDEOPREZENTÁCIU NAŠEJ ŠKOLY...


 

I’mO je online vzdelávací program, ktorého cieľom je ľahšie a rýchlejšie sa učiť. 

V čom pomáha vzdelávací program I’mO deťom ZŠ? Získavajú návyky pre samostatné a efektívne učenie sa.

Precvičujú si techniky, ako čítanie počúvanie s porozumením, tvorenie i dedukciu. 

Výrazne sa zlepšujú v sústredení, predstavivosti, priestorovom videní, komunikácii a kreativite. 

Lepšie pracujú s pamäťou, asociáciami a rôznym typom informácií v každom predmete. Dokážu si viacej odvodiť a rýchlejšie reagovať. Stačí iba 5 minút denne vo forme rozcvičky pred učením.

Aktualizované: 15.11.2022


RÝCHLA VOĽBA:

 
 
 
 

NÁŠ YOUTUBE KANÁL...

 

NÁŠ FACEBOOK...

Úspechy našich žiakov vo vzdelávacej oblasti

Školský rok 2022 - 2023

Školský rok 2022 - 2023
Dňa 18.11.2022 sa pri príležitosti Dňa študentstva uskutočnilo slávnostné prijatie úspešných žiakov základných škôl primátorom nášho mesta.  Medzi ocenenými boli aj štyria žiaci našej školy.  Sára Bendíková z 9.B triedy  Michaela Mária Švedová z 8.B triedy  Félix...

Školské výlety a exkurzie v školskom roku 2022 - 2023

Výletníček - výlet do VT a na Štrbské Pleso

Výletníček - výlet do VT a na Štrbské Pleso
V sobotu 18.3.2023 sa deti s krúžkom Výletníček vybrali vlakom na celodenný výlet do Vysokých Tatier na Štrbské Pleso. Počasie nám veľmi prialo. Užili sme si dostatok slniečka a sánkovačka bola úžasná. Vrátili sme sa až večer plný nádherných zážitkov a nabití pozitívnou energiou.

Výletníček - Múzeum Spiša 2023

Výletníček - Múzeum Spiša 2023
V nedeľu 22.1. 2023 sme s Výletníčkom navštívili Múzeum Spiša. Nové expozície, ako sú interaktívna 3D mapa Príroda Spiša, Kamufláž a prírodovedná expozícia nás veľmi zaujali.

Výletníček - multifunkčné banícke centrum 2022

Výletníček  - multifunkčné banícke centrum 2022
V sobotu 12.11. sme s Výletníčkom navštívili Multifunkčné, banícke centrum v meste. Deti sa dozvedeli niečo o histórii baníctva na Spiši a pozreli si množstvo exponátov. Nakoniec si v cukrárni pochutnali na koláčiku.

Školské akcie v školskom roku 2022 - 2023

Fašiangy, Turice 2023

FAŠIANGY, TURICE - čas radosti, veselosti, zábavy, hier a smiechu. Toto všetko mohli naše deti zažiť 15. 2. na karnevale, ktorý sa konal na našej škole. Masky boli nápadité a veľmi pekne. Porota zložená z rodičov a pani učiteliek mala ťažkú úlohu. Každý kto sa prišiel pozrieť, bol pohostený...

Vianočná hviezda 2022

Vianočná hviezda 2022
Ako to v živote niekedy chodí, niektoré veci sa odohrajú vďaka náhode. Naša sociálna pedagogička hľadala na stránkach SNV informácie o inej akcii a natrafila na dobročinný projekt mesta „Vianočná hviezda“. Charitatívna myšlienka akcie sa jej veľmi zapáčila a zapojila aj našu...

Štedrý advent 2022 - vianočná zbierka

Štedrý advent 2022 - vianočná zbierka
December je spojený s najkrajšími sviatkami v roku – Vianocami. Vianoce sú o príjemne strávenom čase v rodinnom kruhu a úžasnej atmosfére vyzdobených miest i obydlí. Takéto Vianoce však nie sú samozrejmosťou pre všetkých ľudí v našom meste, preto sa aj tento rok naša škola...

Prišiel k nám Mikuláš 2022

Prišiel k nám Mikuláš 2022
„Hohoho. Zvonček zvoní je tu zas, zavítal k nám Miluláš.“   V utorok 6. decembra zavítal aj na našu školu Mikuláš s plnou kopou sladkostí a samozrejme s dobrou náladou. Sladkosťami obdaroval deti I. stupňa, žiakov špeciálnych tried ale aj vedenie školy, pani učiteľky a nezabudol...

Advent v ŠKD 2022

Advent v ŠKD 2022
Začiatok adventu sme si s deťmi v ŠKD pripomenuli aj spoločnou vianočnou výzdobou na chodbe, v triedach, ale aj vonku pred triedami. Aj takto si čarokrásne adventné obdobie spolu vychutnáme.

ERASMUS+ 2022

ERASMUS+ 2022
V dňoch od 2. mája do 7. mája 2022 sme sa zúčastnili vzdelávacieho kurzu cez Erasmus plus pod názvom:  „Pochopenie a podpora žiakov s ASD a ADHD“ (ASD-Porucha autistického spektra). Kurz bol prezentovaný v anglickom jazyku. Pracujeme ako učiteľky v špeciálnych triedach pre žiakov s autizmom...

Ako sa efektívne učiť - beseda 2022

Ako sa efektívne učiť - beseda 2022
Školský rok je už v plnom prúde. Naši piataci sa museli vyrovnať s veľkou zmenou, ktorú predstavuje prechod na 2. stupeň. Záleží nám na tom, aby tento prechod zvládli čo najlepšie. Aj preto sme im pripravili besedu na tému „Ako sa efektívne učiť“, kde sa dozvedeli techniky, typy a rady, ktoré môžu...

ZBER PAPIERA JESEŇ 2022

ZBER PAPIERA JESEŇ 2022
Dňa 11.10. a 12.10. 2022  sa na našej škole uskutočnil  ZBER ...

Október - Mesiac úcty k starším 2022

Október - Mesiac úcty k starším 2022
Môj Deň so starými rodičmi   " Milá babka, milý dedko,   znamenáte pre mňa všetko.   Častokrát sa so mnou hráte,   rozprávočky rozprávate.   Preto v dnešný veľký deň,   povedať chcem ĎAKUJEM." S láskou deti zo špeciálnej triedy, ZŠ Hutnícka  1.C

Deň Jablka 2022

Deň Jablka 2022
Deň Jablka alebo tiež Deň pôvodných odrôd jabĺk si každý rok pripomíname 21. októbra. Na svete existuje viac ako 7 500 rôznych odrôd tohto ovocia. Lekári i odborníci na zdravú výživu zdôrazňujú, že jablko prospieva nášmu zdraviu. Povzbudzuje nervový systém, minerálmi a vitamínmi posilňuje...

Aktivity v primárnej prevencii SPJ v šk. r. 2022-2023

Týždeň bezpečnosti na internete 2022

Týždeň bezpečnosti na internete 2022
V rámci Dňa počítačovej bezpečnosti (30.11.) sme v týždni od 28.11. - 1.12.2022 oboznamovali žiakov II. stupňa o bezpečnom správaní sa v online svete. Žiaci 5. a 6. ročníka zistili na hodinách informatiky pod vedením p. uč. K. Holečkovej pomocou krátkych kreslených videí,...

Ako prežiť v mediálnom svete 2022

Ako prežiť v mediálnom svete 2022
Pojem médiá sa vzťahuje na všetky komunikačné prostriedky, s ktorými ako bežný užívateľ prichádzame do styku každý deň. Prinášajú nám množstvo informácii, z ktorých vybrať si tie správne a pravdivé, je niekedy problém.  Ako sa vyznať v mediálnom svete sme učili našich žiakov...

Bubnovačka 2022

Bubnovačka 2022
Piatok 18.11.2022 sme sa už po tretíkrát pripojili k deťom na celom Slovensku a zabubnovali sme na školskom ihrisku za právo detí na život bez násilia. Hlavnou myšlienkou podujatia Bubnovačka 2022 je: „Bubnujeme, aby bolo detský hlas lepšie počuť.“  Počas tretej vyučovacej hodiny sme...

Filipovi kamaráti 2022

Filipovi kamaráti 2022
V rámci Európskeho týždňa boja proti drogám k nám včera (22.11.) do školy zavítal Filip so svojimi kamarátmi. Žiaci na prvom stupni sa s ním vybrali na zlovestný ostrov, kde sa stretli s tabakovými banditmi, drogérou a Alkoholínom. Filip nám vysvetlil, prečo sú pre nás...

Besedy s preventistkou z PZ v SNV

Besedy s preventistkou z PZ v SNV
Vzhľadom k tomu, že experimentovanie s legálnymi či nelegálnymi drogami sa podľa štatistických údajov posúva do stále mladšieho veku, rozhodli sme sa v spolupráci s PZ v SNV pripraviť pre našich žiakov besedy na tému „Drogy – ich nebezpečenstvo“. V piatok 21.10. pod vedením p. npor. M. Podobenovej...

Akcie špeciálnych tried žiakov s autizmom:

Muzikmuzeum

Muzikmuzeum
Dňa 29.9.2021 sme v obci Spišský Hrhov navštívili múzeum hudobných nástrojov.  Nechali sme sa uniesť do interaktívneho sveta plného zvukov a tónov, prenesených z minulosti do súčasnosti.  Múzeum disponuje veľkým bohatstvom vo svete hudby, k dispozícii je až 400 hudobných nástrojov, z...

Ranné rituály s našimi deťmi v ŠPT

Ranné rituály s našimi deťmi v ŠPT
Ranné rituály s našimi deťmi v ŠPT: Hudba spája v jednote všetky deti bez rozdielu.    Rituály nám dávajú pocit istoty a bezpečia v každodennosti.   Naše deti to potrebujú.   Deň v našich triedach sa vždy začína spojením sa s hudbou a pohybom pri...

Náš malý kúsok raja v ŠPT

Náš malý kúsok raja v ŠPT
S novým školským rokom si prajeme predstaviť vám aj ,,náš,, malý kúsok raja, v ktorom sa spoločne s deťmi učíme, tvoríme, hráme a posúvame pomalými, ale istými krokmi vpred... Dopredu u nás znamená - vedieť sa s láskou, rešpektom a jedinečnosťou nastaviť na každé dieťa jednotlivo, v jeho...