VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ŠKOLSKEJ JEDÁLNE ZA KALENDÁRNY ROK 2016

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VYBERTE :                    

Táto sekcia neobsahuje žiadne dokumenty !!!

Vyberte prosím iný rok.

Posledná aktualizácia vykonaná dňa 16.8.2017