VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VYBERTE :                    

Posledná aktualizácia vykonaná dňa 16.8.2017