VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ŠKOLSKEJ JEDÁLNE ZA KALENDÁRNY ROK 2014

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VYBERTE :                    
Typ Popis s/bez DPH Dátum zverejnenia  Lehota na PP Termín zadania zákazky
Zákazka podľa § 9 ods. 9 Mäso hovädzie, bravčové, králičie a mäsové výrobky
 bez DPH 29.11.2013 6.12.2013  17.12.2013
Zákazka podľa § 9 ods. 9 Hydinové mäso
bez DPH 29.11.2013 6.12.2013  30.12.2013
Zákazka podľa § 9 ods. 9 Mlieko a mliečne výrobky
bez DPH 29.11.2013 6.12.2013  30.12.2013
Zákazka podľa § 9 ods. 9 Rôzne potravinárske výrobky a suché strukoviny
bez DPH 29.11.2013 6.12.2013  30.12.2013
Zákazka podľa § 9 ods. 9 Čerstvá zelenina, čerstvé ovocie a orechy
bez DPH 29.11.2013 6.12.2013  30.12.2013
Zákazka podľa § 9 ods. 9 Ovocie zelenina a súvisiace výrobky
bez DPH 29.11.2013 6.12.2013  30.12.2013
Zákazka podľa § 9 ods. 9 Spracované a konzervované ryby
bez DPH 6.12.2013 - 30.12.2013
Zákazka podľa § 9 ods. 9 Hlbokomrazené výrobky
bez DPH 6.12.2013 - 30.12.2013
Zákazka podľa § 9 ods. 9 Chlieb a pečivo
bez DPH 6.12.2013 - 30.12.2013
Zákazka podľa § 9 ods. 9 Zemiaky
bez DPH 6.12.2013 - 30.12.2013
Zákazka podľa § 9 ods. 9 Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky
bez DPH 6.12.2013 - 30.12.2013
Zákazka podľa § 9 ods. 9 Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje
bez DPH 6.12.2013 - 30.12.2013
Zákazka podľa § 9 ods. 9 Čerstvé vajcia
bez DPH 6.12.2013 - 30.12.2013

 

 


Posledná aktualizácia bola vykonaná dňa 30.12.2013