VEREJNÉ OBSTARÁVANIE ŠKOLSKEJ JEDÁLNE ZA KALENDÁRNY ROK 2013

Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VYBERTE :                    
Typ Popis s/bez DPH Dátum uzavretia zmluvy Lehota na PP Termín zadania zákazky
Zákazka podľa § 9 ods. 9  Potraviny - mäsové výrobky
 bez DPH 18.12.2013 od 1.1.2014 do 31.12.2014 18.12.2013
Zákazka podľa § 9 ods. 9 Potraviny - čerstvé vajcia
bez DPH 18.12.2013 od 1.1.2014 do 31.12.2014 18.12.2013
Zákazka podľa § 9 ods. 9 Potraviny - polotovary
bez DPH 18.12.2013 od 1.1.2014 do 31.12.2014 18.12.2013
Zákazka podľa § 9 ods. 9 Potraviny - spracované a konzervované ryby, rastlinné alebo živočíšne oleje a tuky, mlynské a škrobové výrobky
bez DPH 18.12.2013 od 1.1.2014 do 31.12.2014 18.12.2013
Zákazka podľa § 9 ods. 9 Predmety osobnej starostlivosti
bez DPH 18.12.2013 od 1.1.2014 do 31.12.2014 18.12.2013

 

Posledná aktualizácia vykonaná dňa 18.12.2013