Meniny má Aurel, zajtra Demeter. Srdečne blahoželáme.


Súťaže ŠPT s AU s MB

Šk. r. 2016 - 2017 - Ekovýkres 2017, "Staň sa ekobojovníkom!"

Okresná výtvarná súťaž Ekovýkres 2017 "Staň sa ekobojovníkom!" Autor diela: Sárka - "Ani kvapka nazmar", starostlivosť o životné prostredie" Autor diela: Kajka - "Môj ekobojovník a jeho superschopnosti"

Šk. r. 2016 - 2017 - Výtvarná súťaž Ochranárik

Výtvarná súťaž Ochranárik čísla tiesňového volania, november 2016. Zapojili sa Sárka - symbolický kamarát psík, Kajka - námet s rúčkami

Šk. r. 2014 - 2015; Vernisáž okresnej výtvarnej súťaže Ekovýkres, Ekoplagát 2015

V 6. kategórii: Deti z autistických tried sa na peknom 2. mieste umiestnil Martin Gregorik s témou výtvarnej práce „Príroda okolo nás“.

Šk. r. 2013-2014; Vernisáž výstavy Ekovýkres, ekoplagát

Dňa 6.5.2014 sa uskutočnila vernisáž výstavy Ekovýkres, ekoplagát - 50.výročie vyhlásenia ochrany prírody Slovenského raja. Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi v spolupráci so Správou národného parku Slovenský raj pripravilo súťaž s názvom Ekovýkres, Ekoplagát 2014.  Vernisáž...

Šk. r. 2013-2014; Slávnostná vernisáž výtvarných prác na tému: "Vesmír očami detí"

Dňa 13. mája 2014 sa o 10.00 hod. uskutočnila v Spišskom osvetovom stredisku slávnostná vernisáž výtvarných prác na tému: "Vesmír očami detí".    Obsahovým zameraním výtvarných prác v okresnej súťaži bolo spoznávať tajuplný vesmír, slnečnú sústavu, hviezdy, UFO,...

Šk. r. 2012-2013; Slávnostná vernisáž výtvarných prác Ekovýkres a Ekoplagát 2013

Šk. r. 2012-2013; Slávnostná vernisáž výtvarných prác Ekovýkres a Ekoplagát 2013
Dňa 4.6. 2013 sa uskutočnila slávnostná vernisáž výtvarných prác Ekovýkres a Ekoplagát 2013 v Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi. V kategórii: Deti s autistických tried získal 2. miesto náš žiak, JAKUB GURČÍK. Blahoželáme Naše výtvarné...

Šk. r. 2011 - 2012; Výtvarná súťaž Ministerstva obrany "Deti maľujú vojakov"

Súťaže sa zúčastnil žiak Marco Kováč v máji 2012.

Šk. r. 2011 - 2012; Vernisáž "Ekovýkres a ekoplagát"

Dňa 4.4.2012 sa uskutočnila slávnostná vernisáž výtvarných prác Ekovýkres a Ekoplagát 2012 v Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi. V kategórii žiakov s autizmom sa naši žiaci umiestnili v tomto poradí:   1. Marco Kováč tr. uč. PaeDr. D....

Šk. 2011 - 2012; Vernisáž "Vesmír očami detí"

Dňa 6.3. 2012 sa uskutočnila slávnostná vernisáž výtvarných prác na tému Vesmír očami detí v Spišskom osvetovom stredisku v Spišskej Novej Vsi. V kategórii žiakov s autizmom sa naši žiaci umiestnili v tomto poradí:   1. Jakub Gurčík tr. uč. Mgr. Ž....