Meniny má Aurel, zajtra Demeter. Srdečne blahoželáme.


ŠPT s autizmom 5.C v šk. r. 2017 / 2018

 

Špeciálna trieda pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi poruchami - 5.C sa nachádza na štvrtom poschodí v bloku B, kde sme sa presťahovali v tomto školskom roku 2017/2018. Od septembra triedu navštevujú dve žiačky – dievčatá.

K dispozícii máme tri samostatné miestnosti a priestory rozšírené o relaxačný priestor. V triede sa realizuje výchovno-vzdelávací proces a druhá – multisenzorická miestnosť je vybavená terapeutickými pomôckami. V ďalšej miestnosti sú k dispozícií počítače pre každé dieťa samostatne. Výchova a vzdelávanie v tejto triede prebieha od školského roku 2002/2003, pre žiakov vo variante B.

Triedny učiteľ: PaedDr. Daniela Ivanková
Asistent: Mgr. Silvia Macalová

 

Žiaci sú vzdelávaní podľa Školského vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.
V školskom vzdelávacom programe sme využili dotáciu na posilnenie predmetu RKSaSZ - Rozvoj komunikačných schopností a sociálnych zručností. Každý žiak postupuje podľa individuálneho vzdelávacieho programu.


Uplatňujeme špeciálno-pedagogické metódy a multisenzorický prístup. Na dosiahnutie vytýčených cieľov využívame špeciálno-pedagogické metódy:
viacnásobného opakovania informácie (opakovania výslovnosti hlásky, grafického znázornenia) na vytvorenie pamäťovej stopy – nadmerné zvýraznenie informácie –(tvaru písmen, odlíšenie konkrétneho písmena od iného) – multisenzorického sprostredkovania – prijímať informácie viacerými zmyslami (počuť zvukovú podobu hlásky, vymodelovať písmeno) – intenzívnej motivácie – vyvolať čo najväčšiu motiváciu pre žiadané aktivity (zanôtiť melódiu obľúbenej pesničky pomocou hlásky a alebo m),– pozitívnej psychickej tonizácie – snaha o vytvorenie psychickej pohody – využívania inštrukčných médií, – nápisy, knihy, fotky, filmy, modely a i.

Špecifické prístupy: Využívané stratégie a programy náhradnej komunikácie: Program TEACCH, PECS - obrázkový výmenný systém, ABA terapia, BLISS- komunikačný systém, MAKATON - obrázkový systém, ktoré pomáhajú zlepšiť komunikáciu, vzťah - kontakt.

Žiaci sa zúčastňujú všetkých školských akcií a podujatí a taktiež navštevujú kultúrne a spoločenské podujatia spolu s ostatnými deťmi našej školy. O aktivitách informujeme verejnosť prostredníctvom internetu na stránkach školy https://www.zs.hutnickasnv.sk /špeciálne triedy žiakov s autizmom/.

Žiaci V.C triedy sa zúčastňujú všetkých školských akcií a podujatí  a taktiež navštevujú kultúrne a špoločenské podujatia spolu s ostatnými deťmi našej školy.

Posledná aktualizácia vykonaná dňa 24.10.2017

Fotogaléria ŠPT 2018

/album/fotogaleria-spt-2018/a1-jpg303/

Fotogaléria: ŠPT s autizmom s mentálnym postihnutím

/album/fotogaleria-spt-s-autizmom-s-mentalnym-postihnutim/spt-2013-2014-jpg/ /album/fotogaleria-spt-s-autizmom-s-mentalnym-postihnutim/a1-jpg264/ 4.C september 2016 "Z našej triedy" /album/fotogaleria-spt-s-autizmom-s-mentalnym-postihnutim/a2-jpg275/ 4.C september 2016 "Z našej triedy" /album/fotogaleria-spt-s-autizmom-s-mentalnym-postihnutim/a3-jpg230/ 4.C september 2016 "Z našej triedy"

Fotogaléria:

/album/fotogaleria-35/a1-jpg150/ /album/fotogaleria-35/a2-jpg159/ /album/fotogaleria-35/a3-jpg67/

Anketa

Páči sa Vám táto stránka?

Celkový počet hlasov: 15