Zber papier šk. r. 2018 - 2019

Zber papier šk. r. 2018 - 2019

Výsledky zberu papiera 1. Fáza

Dňa 15.10. a 16.10. 2018 sa na našej škole uskutočnil ZBER  PAPIERA.

 

Vyhodnotenie:

Na 1. stupni sa vyzbieralo 4 688,5 kg papiera.

Na 2. stupni sa vyzbieralo 4 198 kg papiera.

Spolu sa vyzbieralo 8 886,5 kg papiera.


1.stupeň

Triedy:

1.miesto – 2.A – 771 kg – priemer na žiaka 42,83 kg

2.miesto – 3.B – 684 kg – priemer na žiaka 36 kg

3.miesto – 4.A – 794 kg – priemer na žiaka 34,54 kg

Jednotlivci:

1.miesto – Nina Bobková – 2.A – 547 kg

2.miesto – Oliver Čech – 3.B – 257 kg

3.miesto – Barbora Kováčová – 4.B – 233 kg


2. stupeň

Triedy:

1.miesto – 7.A – 968 kg – priemer na žiaka 46,09 kg

2.miesto – 5.A – 817 kg – priemer na žiaka  38,9 kg

3.miesto – 6.B – 552 kg -  priemer na žiaka 32,47 kg

 

Jednotlivci:

1.miesto - Kornélia Kačírová – 7.A – 703 kg

2.miesto – Alexandra Fekete – 6.B – 519 kg

3.miesto – Ema Lesňáková – 5.A - 186 kg

 

Za pomoc pri  zbere ďakujeme žiakom z 5.A – Lesňákovej, Stanislavovej, Tomečkovi, Šefčíkovi, Polákovi, Šestákovi, Balážovi,  Černickému, Kostúrovi, Petákovej, Kostúrovej, zo 6.A – Sopkovičovi,  zo 6.B – Sopkovičovej, Jartysovej, Duchovej, Vanese, zo 7.A – Frankovičovi, Makulovi, zo 7.B – Jartysovi, Ogurčákovi, Svitanovi, Gondekovi, žiakom z 9.A triedy

 

Výsledky zberu papiera 2. Fáza         

Dňa 29.4. a 30.4. 2019 sa na našej škole uskutočnil   ZBER PAPIERA.
 

1. stupeň

VYHODNOTENIE

Na 1. stupni sa vyzbieralo  spolu 4 726,5 kg papiera.

TRIEDY
1. miesto  -  3.B  -  946,5 kg – priemer na žiaka 49,81 kg
2. miesto  -  4.A  -  797 kg   -  priemer na žiaka  34,65 kg
3. miesto  -  1.A  -   610 kg  -  priemer na žiaka 32,10 kg

 

JEDNOTLIVCI

1. miesto  -  Čech Oliver              - 3.B  - 378 kg
2. miesto  -  Beregházy  Michal  -  2.B  - 187,5 kg
3. miesto  -  Schlosser Alan        -  3.A  - 185 kg

 


2. stupeň

Na 2. stupni sa vyzbieralo spolu 4 277 kg papiera.

TRIEDY
1. miesto  -  7.A  -  945,5 kg  - priemer na žiaka 47, 27 kg
2. miesto  -  5.A  -  628,5 kg  - priemer na žiaka 28,5 kg
3. miesto  -  9.A  -  693,5 kg  - priemer na žiaka 26,67 kg


JEDNOTLIVCI
1. miesto  -  Kačírová Kornélia   -  7.A  -  685,5 kg
2. miesto  -  Fekete  Alexandra   -   6.B  -  210 kg
3. miesto  -  Antolíková Erika    -    8.A  -  189 kg

Za  pomoc pri zbere ďakujeme žiakom zo 4.A – Slaninákovi, Tomečkovi, 4.B -  Rigovi, Povecovi, 5.A – Petákovej, Lesňákovej, Šefčíkovi, Polákovi, Tomečkovi, Šestákovi, Kostúrovi,  Stanislavovej, 6.A – Sopkovičovi, Duchovej, Ďurbisovej, Turanovej , 7.A – Nehylovi, Gavlákovi, Frankovičovi Norovi, Kačengovi ,7.B – Ogurčákovi, Jartysovi, Fedušovi, 7.C – Jozefčíkovej, Marcovi, Filipákovi, Saterovi, 9.A – Krupovi, Kostelníkovi, Kratochvílovi 

V Spišskej Novej Vsi      6.5.2019